- Kan føre til at flere drar til Sverige

Et lovforslag kan gi kommuner mulighet til å kreve at parkeringsavgift blir innført, også på private parkeringsplasser. – Det kan føre til at enda flere kjører til Sverige, mener senterleder.

Grensehandel på Nordby

Handelsstanden frykter at tvungen parkeringsavgift kan gjøre at enda flere handler i Sverige.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Hvis lovforslaget blir godkjent kan kommunene dermed bestemme at kjøpesentre, arbeidsplasser og andre som tilbyr gratis parkering, innføre avgift. Selv om plassene er på privat tomt.

Målet med forslaget er å redusere biltrafikken.

Mener det kan gi økt grensehandel

Senterleder ved Torvbyen i Fredrikstad, Morten Huth, er ikke særlig begeistret for forslaget.

– Det kan føre til at enda flere kjører over til Sverige, sier han.

Morten Huth

Senterleder ved Torvbyen i Fredrikstad, Morten Huth, frykter at en slik avgift kan føre til at enda flere kjører til Sverige.

Foto: Ingrid Mathilde Langvik / NRK

Torvbyen har allerede parkeringsavgift, og Huth mener imidlertid at avgift på alle sentre vil gjøre konkurransen mer rettferdig.

– Fordi folk er prisfølsomme på parkering?

– Ikke alle, men noen kan bruke det som et konkurransefortrinn og reklamere med at de fremdeles har gratis parkering, sier han.

– Vil gjøre grensehandel mer attraktivt

Sentersjef ved Nordby Shoppincenter, Ståle Løvheim, er enig i at en eventuell tvungen parkeringsavgift kan føre til at flere drar over grensa.

– Så lenge vi ikke har noen planer om å innføre parkeringsavgift, så tror jeg personlig at det vil gjøre grensehandelen enda mer attraktiv, sier han.

Løvheim sier det at man slipper å betale på Nordby kan utgjøre nok en fordel med grensehandel.

Ståle Løvheim

Sentersjef på Nordby, Ståle Løvheim, mener en eventuell tvungen parkeringsavgift vil gjøre grensehandelen enda mer attraktiv.

Foto: Tonje Grimstad/NRK

– Dersom politikerne innfører denne muligheten vil de vel gjøre mulighetene for grensehandel enda enklere, sier Løvheim til NRK.

Delte meninger

Senterleder Jørgen Næs ved Amfi Borg i Sarpsborg har liten tro på at mindre biltrafikk blir resultatet av lovforslaget.

– Jeg tror ikke folk slutter å komme hit til oss eller til andre kjøpesentre. Det er ikke sånn at man slutter å handle selv om man må betale, mener Næs.

Kundene NRK har snakket med på Borg Amfi er delte i sitt syn på hva de gjør hvis det blir parkeringsavgift også der.

Jeg syns det er teit. Det er snart ikke et sted du kan bevege deg uten å måtte betale, enten bompenger eller veiavgifter på en eller annen måte, sier Fredrik Høst.

Forslaget er nå ute på høring i Østfold.