- Ishallstallene uten troverdighet

Tidligere ishallstyreleder kaller pressemeldingen om kostnadene for ishallsutbyggingen fra Halden kommune og ISS en skandale.

Roar Lund

- Tallene fra Halden kommune og ISS er en skandale. Mer enn noensinne viser tallene at en ekstern gransking av ishallutbyggingen er viktig å få vedtatt, sier Roar Lund.

Foto: Halden Dagblad

ISS og Halden kommune slakter prosjektstyring av Halden ishall i en felles pressemelding onsdag.

I pressemeldingen hevdes det at byggekostnadene er fordoblet i forhold til utgangspunktet.

- Denne presentasjonen er en skandale. Man blander inn et angivelig tap, som man ikke vil dokumentere, sier Roar Lund, tidligere ishallstyreleder til nrk.no.

Han peker på at det i tallmaterialet fra ISS og Halden kommune er sammenlignet tall med og uten moms, og med og uten finanskostnader.

Lund peker også på at tallene i pressemeldingen tilsynelatende heller ikke har tatt høyde for at det har vært en prisstigning fra 2006 til 2009 på i underkant av 15 prosent.

Les også:

Halden ishall

I en pressemelding fra Halden kommune og ISS onsdag heter det at ishallprosjektet har kostet opp mot 46 millioner kroner inklusive moms og byggelånsrenter. Fra pressemeldingen heter det at den opprinnelige kostnaden var på 19,8 millioner.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Helt uten troverdighet

Roar Lund sier at i og med at når tallene i pressemeldingen ikke er gjennomgått av revisor, så har de ingen verdi.

- Det finnes ikke troverdighet i dette. Det er ISS sine tall alt dette er basert på, sier Lund til nrk.no.

Rådmannen i Halden, Per Egil Pedersen, sier til nrk.no at tallene i pressemeldingen er basert på en verifisering av revisor Jørn Løken i revisorfirmaet Noraudit og på opplysninger fra økonomidirektør i ISS, Jim Nymoen.

Halden ishalls revisor, Jørn Løken, understreker overfor nrk.no at den befatning selskapet Noraudit har hatt med ishallstallene er å avgi en revisjonsberetning per 31.12.2008.

- Vår beretning angår regnskapsåret 2008 for Halden Ishall Eiendom AS. De kostnadene ISS har hatt i ettertid har ikke vi vært involvert i. Vi er ikke revisor for ISS, sier Løken.

Les også:

Nekter å vise regnskap og bilag

Konserndirektør Jan Bjørneboe i ISS sier at han ikke vil offentliggjøre bilag og regnskapstall fra ISS for arbeidene som er utført i 2009, vedrørerende Halden ishall.

- VI har tapt store penger på dette prosjektet, og vi ønsker nå kun å bli ferdige med Halden ishall, sier Bjørneboe til nrk.no.

Bjørneboe sier entreprenørselskapet har en avtale med Halden kommune og forholder seg til denne.

Han vil ikke kommenter ishallsaken ytterligere.

- Det er ikke aktuelt for oss å presentere regnskap eller bilag for vår virksomhet i Halden ishall i 2009, sier Bjørneboe til nrk.no.

Les også:

- Forventet en sammenblanding

- Nå ble dette som forventet; en sammenblanding av flere forhold. Jeg ser at de trekker inn ISS sitt angivelige tap i pressemeldingen, sier Roar Lund.

Han mener det er avgjørende at man holder fokus på hvilke relle byggekostander det er snakk om i forhold til utbyggingen av ishall og curlingbane.

- Hva Halden kommune har inngått av avtaler med ishockeyklubben Comet, kjøp av isbil til hallen og annet, er egentlig likegyldig.

Slik jeg oppfatter det har Halden kommunes merkostnad reelt sett vært på 2,4 millioner kroner eksklusive moms ut over byggelånsgarantien på 23,0 millioner kroner eksklusive moms, sier Lund.

Lund sier videre at sluttproduktet er en hall med større bruksområde enn forutsatt i kalkylen, da oppdraget til Halden ishall eiendom AS var å bygge ut en hockey- og curlingarena.

- Nå kan arenaen benyttes til messer og andre aktiviteter i tillegg til hockey og curling, sier han.

Per Egil Pedersen, rådmann Halden

- Det må selvfølgelig være en helt uavhengig part som står for granskingen av Halden ishall, sier rådmann Per Egil Pedersen.

Foto: Halden Dagblad

Dobbelt så høye utgifter

I pressemeldingen fra Halden kommune og ISS står det at det ikke er ført byggeregnskap for ishallsprosjektet.

I følge pressemeldingen var byggekostnader pr 31.12.2008 på 18,4 mill inkl byggelånsrenter, men eks mva iflg årsregnskap 2008 for Halden Ishall eiendom AS.

Oversikt over kostnadene etter 1.1.2009 baserer seg på opplysninger fra ISS, som hadde avtale med Halden ishall eiendom AS om å ferdigstille ishallen, heter det i pressemeldinge

Kostnader bokført hos ISS etter 1.1.2009 utgjør 17,7 mill kr eks mva.

Til sammen blir dette ca 37 - 38 mill kr ink byggelånsrenter, men eks mva. for ombyggingsprosjektet, og i størrelsesorden 46 mill kr ink mva og byggelånsrenter.
Beløpet inkluderer noen mindre kostnader i forbindelse med nylig inngått sluttavtale.

I forhold til utgangspunktet på 19,8 mill kr viser dette estimatet at prosjektkostnadene nesten er fordoblet, heter det i pressemeldingen fra ISS og Halden kommune.

- Ekstern gransking mer viktig enn noensinne

Et flertall i kommunestyret vedtok den 19. desember i fjor at det skal iverksettes gransking av disposisjoner foretatt i selskapene Halden Ishall Eiendom AS og Halden Ishall AS.

Granskingen skal også omfatte finansieringen og oppfølgingen av byggeprosjektet, og det er Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring skulle få fullmakt til å utarbeide hva som skal granskes og foreta utvelgelse av hvem som skal stå for granskingen..

- Jeg mener dagens pressemelding, som blant annet viser en uheldig sammenblanding av tall, og det faktum at ISS nekter å fortelle hva de baserer sine tall på, understreker viktigheten av at det blir en ekstern gransking av hele denne saken, sier Roar Lund.

Han er svært skeptisk til at politikere som aktivt har deltatt i ishallprosessen skal ha noen befatning med granskingen å gjøre.

- Politikere fra Halden Arbeiderparti, SV og Kristelig Folkeparti har hatt kunnskap om ishalls-prosjektet hele veien. De har visst om hva som ville skje, der som de ikke fulgte opp vedtak de selv hadde gjort. Hvis de skal sitte å peke ut hva som skal granskes og ikke er det en ny skandale, sier Lund.

-Åpen for ekstern gransking

Rådmannen i Halden kommune, Per Egil Pedersen, sier til nrk.no at det er Halden ishall eiendom as, som må ta stilling til om bilag skal gjøres tilgjengelig for offentligheten.

- Regnskapene i selskapet er underlagt revisjonsplikt, men ikke uten videre offentlig. Men i og med at det nå er et er offentig eid datterselskap, så har vi ikke noe imot å legge fram alle de bilagene som er i Halden ishall eiendom as, selvfølgelig.

Om ISS vil gi tilgang på alle bilag overfor offentligheten, det må ISS ta stilling til, sier Pedersen til nrk.no.

Han forventer at det blir en gransking av ishallsaken, slik kommunestyret har fattet vedtak om.

Pedersen stiller seg åpen for en ekstern gransking, som også inkluderer administrasjonens rolle i sammenhengen.

- Administrasjonen har som alltid ingenting å skjule, så vi har ikke noe imot å bli gransket. Det må selvfølgelig være en helt uavhengig part som gjør det, sier Per Egil Pedersen.