Hopp til innhold

- Ikke velg dette yrket

– Kjære ungdom, ikke bli helsefagarbeider! Trenger du full jobb og stabil inntekt, er ikke denne utdanningen noe for deg!

Eldreomsorg illustrasjon
Foto: Gorm Kallestad

Denne kraftsalven kommer fra Cathrine Hvasshovd som selv har 12 år bak seg som helsefagarbeider.

Hun mener ungdommen gjennom media og fra fagmiljøene blir fortalt at det er ventet stor mangel på helsefagarbeidere i fremtiden.

Cathrine Hvasshovd

Cathrine Hvasshovd

Foto: Privat

– Det sa de da jeg tok utdanningen også. Jeg var naiv og lettlurt og trodde på det. Nå har jeg jobbet som hjelpepleier i Kongsberg kommune i 12 år, og ikke merket noe til mangelen, sier hun.

Det er gjennom et leserinnlegg i Laagendalsposten hun går til frontalangrep på de hun mener tegner et for rosenrødt bilde av mulighetene.

– Det er bare å ta et raskt søkt på nav.no så får du bekreftet at det slett ikke er mangel på helsefagarbeidere. I Oslo og Rogaland kan det nok være et større behov, så har du lyst og anledning til å flytte, har du muligheter der, sier hun.

Les også:

Ikke full jobb

Hun mener ungdommene som utdanner seg denne veien vil få store problemer med å få seg fulltidsjobb. Hun viser til at pleie og omsorgssektoren er preget av deltid, lave stillingsbrøker og helgestillinger.

–Kan du leve av det, er du god, fastslår hun.

Problemene med deltidsstillinger og lave stillingsbrøker har opptatt fagforeningene i helsesektoren lenge, men den erfarne helsefagarbeideren mener det har skjedd lite.

Les også: Håper på flere heltidsstillinger

– Den gangen jeg begynte i pleie og omsorg uttalte fagforeningene at de kjempet for heltidsstillinger. Det hadde de også pratet om, noen år allerede. Jeg kan ikke si jeg har merket noe til det. Det er mye prat og lite handling., sier hun.

Hun forteller at med helgestilling må alle kjempe om de ledige vaktene.

– Det er flere som ønsker høyere stillingsbrøk, men som er henvist til å ta ledige vakter. Still deg i kø! Jeg har lengre ansiennitet enn deg.

Trives likevel

Cathrine Hvasshovd jobber selv i 50 prosent stilling på Skinnarberga helsehus på Kongsberg. Men selv om det er store utfordringer vil hun ikke skifte jobb.

– Jeg stortrives som hjelpepleier, og synes jeg har verdens beste yrke. Jeg vil ikke bytte det bort med noen annen jobb. Det trenger jeg heller ikke, fordi jeg er verdens heldigste! Jeg blir nemlig forsørget av mannen min. Så det kan være et tips til de som skal inn i denne bransjen å finne seg en ektefelle som kan forsørge dem.

Fremtidsrettet

Astrid Isene

Astrid Isene

Foto: Privat

Fylkesleder for helse og sosial i Fagforbundet i Buskerud, Astrid Isene, mener en jobb som helsefagarbeider er fremtidsrettet.

– Å satse på helsefag byr på et utall av spennende jobbmuligheter. Det å arbeide innen helse og omsorg gjør at du utgjør en stor forskjell for andre, og at du får faglige utfordringer i et godt fagmiljø, sier hun.

Hun mener det ikke er noen grunn til fraråde ungdom å gå denne veien. Tvert imot oppfordrer hun kommuner og skoleverk til å satse enda mer på å tilrettelegge for helsefaglærlinger.

– Kommunene må ta inn flere lærlinger. Omsorgsplan 2015 har et mål om å øke bemanningen i de kommunale omsorgstjenestene med 12.000 årsverk i perioden 2008–2015, opplyser foreningslederen

– Så skal vi arbeide for en heltidsnorm i helsevesenet slik at alle får 100 prosent stilling.