- Ikke forsvarlig behandling

Sykehuset Østfold får kritikk etter at en pasient fikk kraftige bivirkninger av medisinene hun fikk.

Sykehuset Østfold
Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

To kritikkverdige forhold ble avdekket etter at pårørende til en pasient klaget på Sykehuset Østfold i fjor.

Helsetilsynet slår fast at sykehuset ikke fulgte godt nok med på om pasienter fikk bivirkninger av medikamenter. Det ble også avdekket at pasienter ikke var godt nok sikret mot fallulykker.

Dårlig behandling

Pårørende klaget etter at en kvinne fikk meget dårlig behandling ved Sykehuset Østfold i fjor.

Hun ble medisinert med blant annet Paralgin Forte og Haldol til tross for at hun hadde fått kraftige bivirkninger av disse medikamentene tidligere.

Medisinene gjorde at kvinnen fikk hallusinasjoner, var urolig og desorientert. De pårørende fikk heller ikke opplyst hvilke medisiner kvinnen fikk.

Brudd og blødning

Kvinnen falt også ut av senga på sykehuset, slik at hun fikk brudd i hofta og blødninger i hodet.

Helsetilsynet i Østfold slår fast at kvinnen ikke fikk en faglig forsvarlig behandling under sitt opphold ved Sykehuset Østfold og at saken avdekket mangler ved sykehusets rutiner.

Helsetilsynet vil likevel ikke forfølge saken ytterligere, siden sykehuset allerede har satt i verk tiltak for å forebygge fallulykker og bedre observasjon av bivirkninger ved bruk av medikamenter.