- Hele Buskerudby-samarbeidet i fare

Det kan brenne et blått lys for hele Buskerudby-samarbeidet, etter at Regjeringen fredag kunngjorde hva den tenker å støtte av samferdselstiltakene i Buskerudbypakke 2.

Kollektivfelt

Mange av tiltakene som skulle løse trafikkutfordringer og øke kollektivsatsingen i Nedre Buskerud er mer usikre etter regjeringens signaler.

Foto: Kim Holtan

– Hele hensikten med Buskerudbysamarbeidet har vært å se nedre Buskerud under ett når det gjelder samferdselssatsing, og uten støtte fra regjeringen faller mye av grunnlaget bort. Da må vi vurdere om det er noe vits å fortsette, sier ordfører Bent Inge Bye i Nedre Eiker.

Buskerudby-samarbeidet har vært et samarbeid mellom blant annet Vegvesenet og Jernbaneverket, sammen med kommunene fra Lier til Kongsberg.

Møter ikke veksten

Bent Inge Bye

Ordforer Bent Inge Bye i Nedre Eiker mener det kanbbrenne et blått lys for hele buskerudbysamarbeidet.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

Fredag varslet samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen at regjeringens støtte kommer til å begrenses til å omfatte bygging av en ny Strømsåstunnel på E134 og utvikling av jernbanen, i første omgang mellom Drammen og Hokksund.

Regjeringen mener også at en Buskerudbypakke skal begrenses til tiltak i det naturlige bybåndet som strekker seg mellom Lier og Hokksund.

I klartekst betyr det at regjeringen ikke ønsker at Kongsberg skal være en del av bypakka.

– I og med at Kongsberg ser ut til å være ute, er dette redusert til å bli en lokalpakke for Drammen, og det er lite lurt med tanke på at den store ventede befolkningsøkningen på 50 000 mennesker de neste tiårene kommer på hele aksen mellom Lier og Kongsberg, sier Bye.

Les også:

Urealistisk

Det er svært mange viktige vei- og kollektivsatsinger inne i bypakka.

Blant annet omfatter den bygging av ny firefelts vei til Konnerud, ny Svelvikvei, ny bro over elva ved Mjøndalen og opprusting av riksvei 35 mellom Hokksund og Modum. Alle disse prosjektene har vært en hodepine i årevis og Buskerudbypakka betydde at det endelig var et samarbeid for å få løst dem.

Partene i samarbeidet har også klart å bli enige om at en bomring rundt Drammen skulle være en del av løsningen

Men disse prosjektene er nå høyst usikre siden regjeringen signaliserer at de neppe vil støtte dem.

– Det tas ikke nå stilling til eventuell bypakke. Det er opp til lokale myndigheter å vurdere om det er aktuelt å ta initiativ til et opplegg med bompengefinansiering. I så fall legges det til grunn at større statlige riksvegtiltak begrenses til å omfatte E134 Strømsåstunnelen, sier samferdselsministeren.

– Regjeringen sier riktignok at lokale samarbeidspartnere står fritt til å løse sine egne problemer, men uten støtte er det meste av dette ganske urealistisk, sier Nedre Eiker-ordføreren.

Ikke nok

Ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen

Ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen, som også er leder for Areal-, Transport- og Miljøutvalget (ATM) i Buskerudbyen, sier til Drammens Tidende at han er forundret over at regjeringen er så lite offensive i å møte vektsutfordringene, og at det de anviser ikke er noen løsning i det hele tatt.

– Jeg regner nå med å bli invitert til et møte med samferdselsministeren for å drøfte regjeringens signaler. Regjeringen gir svar på noen spørsmål, men reiser samtidig en del nye. Disse er det naturlig å ta opp i et slikt møte. Det vi har fått signaler om nå, er ikke nok til å møte de vekstutfordringer vi ser mot 2040 i Norges femte største byregion. Verken når det gjelder klimautslipp eller fremkommelighet, sier Tore Opdal Hansen.