- Har ikke brukt penger uten lov

Tidligere rådmann i Halden avviser å ha brukt penger uten lovlig fattede vedtak, slik Halden Arbeiderparti påstår.

Per Egil Pedersen

BRUKTE IKKE PENGER UTEN LOV. Eks-rådmann Per Egil Pedersen sier politikerne fortløpende ble informert om hvordan penger ble brukt.

Foto: Stein Ove Korneliussen/NRK

Det var under kommunestyremøtet den 28. juni i år, at Halden Arbeiderpartis Svein Olaussen sa at administrasjonen i Halden kommune ifjor betalte ut millioner uten vedtak og uten budsjettdekning.

Olaussen kunne ikke si noe om hvem som kunne ha ansvaret for den ukontrollerte pengebruken.

Svein Olaussen hevdet i møtet at 81,7 millioner kroner var brukt utenfor politikernes kontroll, og han ville ha underskuddet ned til 61,6 millioner i stedet for et underskudd på 143,3 millioner, skriver Halden Arbeiderblad.

Les også:

Svein Olaussen, Ap Halden

BRUKT UTEN KONTROLL OG VEDTAK. - Svein Olaussen (Ap) hevdet i kommunestyremøtet den 28. juni i år at 81,7 millioner kroner var brukt utenfor politikernes kontroll og uten vedtak.

Foto: Kjetil A. Berg

- Politikerne var informert

Men den tidligere rådmannen i Halden, Per Egil Pedersen, vil ikke ha sittende på seg at han skal ha brukt penger uten vedtak.

- I min tid som rådmann var hovedutvalg, formannskap og kommunestyre hele tiden informert om økonomiske disposisjoner og kommunens økonomiske status.

Det skjedde med rapportering minst hver annen måned og de kommentarer jeg hadde står i de løpende rapportene, sier Per Egil Pedersen til Halden Arbeiderblad.

Han forteller videre at han rapporterte i henhold til delegasjonsreglementet og budsjettvedtak.

Les også:

Til ROBEK-listen

Halden kommunestyre behandlet i et nærmere seks timer langt møte sist torsdag blant annet rådmannens årsmelding for 2011.

Byens innbyggere må belage seg på kraftige kutt i mange tjenester, når driften skal tilpasses de egentlige inntektene.

Halden kommune gikk 143,3 millioner i minus i fjor, og i år går det mot rundt 70 millioner i minus.

Kommunen har lagt opp til å dekke opp sitt underskudd over fire år, og havner dermed inn på den såkalte "ROBEK-listen".

ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som må ha godkjenning fra Kommunal- og regionaldepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler.

Før de nye reglene i kommuneloven trådte i kraft i 2001, måtte alle kommuner og fylkeskommuner ha slik godkjenning fra departementet.

Med de nye reglene ble godkjenningsordningen begrenset til å omfatte kommuner og fylkeskommuner med økonomisk ubalanse. Kommuneloven § 60 (§ 59 a) nr. 1 definerer hva økonomisk ubalanse innebærer.