Hopp til innhold

- Har gjort en god innsats

Korrupsjonstiltalte Ivar T. Henriksen synes han har gjort en god innsats for Romerike og mener det er feilslått å auksjonere bort gjenstander som stammer fra tiden da han var vannverkssjef.

Vannverksskandalen på Nedre Romerike
Foto: Fotomontasje: NRK

Hør intervju med Henriksen her .

Den tidligere vannverkssjefen sier at mye av det som nå selges, var en del av en gjennomtenkt beredskap. Utstyret var kjøpt inn i tilfelle det ble nye flomsituasjoner eller krise i vannforsyningen, mener Henriksen.

- For fort i svinga

- Jeg synes jeg har gjort en innsats for Romerike både på den ene og den andre måten. De får klage og klå og banke på meg, så får vi se hva det blir. Men når jeg ser at de selger unna ting som er helt essensielle for en beredskap, synes jeg det er greit å si fra at det går for fort i svinga, sier han.

- Personlig synes jeg det er trist. Jeg synes det viser en mangel på faglig erfaring. Jeg skal ikke si at det ikke er nødvendig å rydde opp i ting fra tid til annen, men det er gått for drastisk frem i forhold til det jeg vurderte som et potensiale for Romerike i nåtid og tiden fremover.

- Truer beredskapen

Nå mener Henriksen det selges utstyr i så stort omfang at det truer både tilførsels- og flomberedskapen. Han hevder det er nødvendig å ha båter, aggregater, pumper, rør og maskiner i bakhånd.

- Hvis noe skjer, må man være i stand til å handle umiddelbart. Man kan ikke risikere å vente i flere dager på maskiner, sier han til Romerikes Blad.

Båter og luksusbiler

Over 300 gjenstander står på listen når vannverket på Nedre Romerike nå auksjonerer bort båter og luksusbiler som stammer fra tiden under den korrupsjons- og utroskapstiltalte vannverkssjefen. Eiendelene representerer trolig verdier for over 10 millioner kroner.

En av bilene som skulle auksjoneres bort, en gullfarget Volvo V 70 med firehjulstrekk, ble stjålet denne uken. Men fortsatt er det mange biler som skal selges unna.

15 plastbåter

Også flere båter står på salgslisten. Under flommen i 1995 kjøpte Henriksen blant annet inn 15 plastbåter som han mente var nødvendig å ha i tilfelle folk måtte evakueres på grunn av flom.

- Jeg har jo vært med på et par storflommer og deltatt meget aktivt i sånne sammenhenger og vet at når det virkelig blåste, hadde man verken båter, aggregat eller det som da trengtes. Så jeg samlet på ting i stedet for å kvitte meg med dem og synes nå man kvitter seg med for mye, sier Henriksen.

Under fjorårets auksjon møtte romeriksbøndene opp i hopetall på Berger for å by på traktorer, harver og ploger. Også i år har interessen for auksjonen vært stor.

 

Vildanden

Blant salgsobjektene som vannverket og renseanlegget nå håper vil gi millioner i kassa, er den 40 fot lange Vildanden.

Foto: Dag Aasdalen / NRK