- Har forgreininger til utlandet

Dyrkingen av cannabis plantasjer har vært godt organisert. Det sier leder for taktisk etterforskningsavdeling ved Kripos, Atle Roll-Mathisen.

Cannabis
Foto: Leon Neal / AFP

Økokrim, Tollvesenet og politi fra flere land er koblet inn i etterforskningen av alle cannabisplantasjene på Østlandet. Nå blir etterforskningen samordnet under Kripos.

I dag holdt Kripos møte med de involverte politidistriktene.

Økokrim skal følge pengesporet og Tollvesenet skal jobbe med mulig utførsel av cannabis fra Norge, får NTB opplyst av Kripos.

Det er så langt avdekket 35 cannabisplantasjer i et område med 20 mils radius fra Oslo. Så langt er over 80 personer mistenkt eller siktet i saken som mangler sidestykke i Norge. 46 personer er varetektsfengslet.

Dansk politi deltok på møtet

Cannabisplantasje i låve
Foto: Kaja Figenschou / NRK

- Disse sakene er fordelt på ni politidistrikter. Det er snakk om et fenomen som er relativt nytt i Norge. Det har pågått i et drøyt års tid, slik det ser ut nå, sier Atle Roll-Matthiesen i Kripos.

- Vi tror ikke vi har sett slutten på dette ennå, sier han.

Politiet mener saken har forgreininger til andre land, blant annet England, Nederland og Canada og andre typer kriminalitet.

Dessuten deltok dansk politi på samordningsmøtet i Kripos-hovedkvarteret i Oslo onsdag, der politiets videre strategi ble lagt. Den retter seg blant annet mot bakmenn, internasjonale forbindelser og kartlegging av eventuelle kriminelle nettverk.

- Multikriminalitet blant bakmennene

Roll-Mathisen sier det er forgreininger til organisert kriminalitet.

- Man står overfor en type multikriminalitet blant bakmennene. I sakskomplekset er menneskesmugling, arrangerte ekteskap og forbindelser til grove voldsforbrytelser noe vi har sett så langt, sier Roll-Mathisen.

- Har dere tatt noen som det er grunn til å tro er en av disse bakmennene du snakker om?

- Det er nok noen av de som er pågrepet som er mer sentrale enn andre, men vi må vente med å komme med detaljer om dette. Hovedtyngden er i stor grad på gartnernivå, sier Roll-Mathisen.

Flere forbindelser

Hasjplantasje på Kråkerøy Fredrikstad
Foto: Politiet

Etterforskningen av enkeltsaker skal fortsatt skje lokalt, men Kripos skal samle informasjonen og se etter mønstre. Politiet har allerede funnet forbindelser mellom flere av enkeltsakene, og det er personer i saken som knytter narkoproduksjonen til utlandet, ifølge Kripos.

Roll-Matthiesen peker på at de foreløpige analysene som er gjort ved Kripos viser det er knytninger mellom siktede ved flere plantasjer som spenner over flere politidistrikt.

- Når vi i tillegg sammenligner sakene her i Norge med informasjon vi har fått fra utenlandsk politi, er det rimelig å anta at dette er organisert, sier han.

Selges i Norge

Så langt har ikke politiet funnet holdepunkter for å si at stoffet som produseres i Norge har tilsiktet noe annet marked enn det norske. Likevel er det tidligere fra flere hold pekt på at de enorme mengdene som er funnet er altfor store for Norge alene.

- Det vi har sett så langt, er at stoffet er blitt omsatt i Norge, sier Roll-Matthiesen.

Han understreker at etterforskningen fortsatt er i en tidlig fase.

- Det er for tidlig å si noe om distribusjonskanalene, sier Roll-Matthiesen.

Les også:

- Må ta narkogjengene nå

Cannabis-pass gir storgevinst

Romerikes femte hasjfarm funnet

Ny cannabisplantasje avslørt