- Håpløse plassforhold på sykehus

Sykepleierforbundet i Østfold mener håpløse plassforhold ved Sykehuset Østfold, gjør at korridorer og dagligrom må tas i bruk selv for døende pasienter.

Leder Karen Brasetvik sykepleierforbundet i Østfold

Sykepleierforbundet i Østfold reagerer kraftig men er ikke overrasket over at en 89 år gammel kvinne ble flyttet på en TV-stue for å dø.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Som vi har lest i nyhetene tidligere i dag ble en 89 år gammel kvinne flyttet til en TV-stue på sykehuset, da hun nærmet seg døden.

Uverdig

Kvinnen ble lagt inn med brystsmerter, og ble etter kort tid så dårlig at sykehuspersonalet skjønte at det nærmet seg slutten.

Les: 89-åring måtte dø på TV-stua

Da ble kvinnen lagt inn på tv-stua. Pleierne har reagert på dette, og Karen Brasetvik, leder i sykepleierforbudnet i Østfold, mener at behandlingen den 89 år gamle kvinnen fikk var uverdig.

Fjernet 140 sengeplasser

- Sykehsuet har i løpet av de siste årene lagt ned 140 sykesenger og vi har ikke fått færre pasienter. Da skjer det en forflytting til kommunehelsetjenesten. Og der har de ikke nok sykehjemsplasser eller kompetent helsepersonell til å ta seg av så alvorlig syke pasienter, sier Brasetvik.

Ifølge sykepleierforbundet er det en av grunnene til at det hoper seg så opp i sykehuskorridorene.

- Vi beklager jo sterkt at det også fører til at til og med døende pasienter ikke får en verdig avslutning på livet. Jeg vet at sykepleierne har gjort så godt de har kunnet med hensyn til prioritering her, men da kommer vi tilbake til denne plassmangelen, sier forbundslederen i Østfold.

Uholdbart med korridorpasienter

Sykehuset Østfold, Fredrikstad

Informasjonsdirektør Anne Grethe Erlandsen ved Sykehuset Østfold innrømmer at situasjonen med korridorpasienter ikke er holdbar.

Foto: Rainer Prang / NRK

Informasjonsdirektør Anne Grethe Erlandsen ved Sykehuset Østfold innrømmer at situasjonen med korridorpasienter ikke er holdbar.

- Det er en svært lite hyggelig situasjon å havne på korridoren. Uansett om du er svært syk, eller bare innom for en utredning. Du har ikke mulighet for privatliv, og risikoen for smitte øker, sier Erlandsen.

- Det er også en stor belastning for de ansatte.

Korridorpasienter skal bort innen årsskiftet

Ifølge direktøren er planen å få bort korridorpasientene før året er omme.

- Men med såpass mange nedlagte sengeplasser, hvordan skal dere greie det?

- Dette handler om en kjede av mange tiltak forklarer Erlandsen;

  • Pasienter skal fort ut når de er ferdigbehandlet på sykehuset.
  • Pasientene som ikke trenger innleggelse skal få hjelp på dagtid slik at de ikke trenger en sengeplass.
  • Å få til en bedre pasientflyt i sykehuset. I dette ligger en jobb med at pasienter ikke blir liggende å vente på røntgen eller operasjoner etc.

- For hver gang det forsinker en pasient, så forsinker det hele kjeden av pasientflyt på sykehuset, sier Eralndsen.