- Halden har mistet kontrollen

Leder i Fagforbundet i Halden har meldt kommunen inntil Arbeidstilsynet for andre gang på en uke. Denne uken gjelder det arbeidsforholdene til kommunens egne ansatte.

Kirsti Rørmyr

Kirsti Rørmyr i Fagforbundet mener Halden kommune har mistet oversikten over helsesektoren

Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK

Det er ikke bare innleide vikarer som jobber mer enn loven tillater i Halden kommune. Også kommunens egne ansatte er overarbeidet, sier Fagforbundets leder i Halden Kirsti Rørmyr etter en gjennomgang av timelister i hjemmesykepleien. Hun sier de ansatte er slitne.

– De er utslitt, de er bekymret for brukerne og de blir oppgitt over kommunen som snakker om å kutte enda mer i helsesektoren.

Mange brudd

– De har lave stillingsprosenter stort sett og er avhengige av å "shoppe" vakter for å ha penger nok.

Kirsti Rørmyr

Hun sier hun har funnet brudd i tre av fire soner innen hjemmebaserte tjenester. Blant annet har en ansatt jobbet tre dobbeltvakter i løpet av en uke. Det er i prinsippet frivillig å jobbe mer enn hundre prosent, men Rørmyr sier de ansatte ikke har noe reelt valg

– De har liten lønn å leve av. De har lave stillingsprosenter stort sett og er avhengige av å "shoppe" vakter for å ha penger nok. Dette viser deltidsproblematikken på sitt verste.

Hun sier de ansatte også er engasjerte i jobben sin, og går med på å stille opp når det er behov for fagkompetanse.

– I det store og det hele viser det at kommunen har mistet oversikten over situasjonen i helsesektoren.

Ansvaret også for vikarene

I forrige uke anmeldte Fagforbundet vikarbyrået Vacant Helse AS til Arbeidstilsynet for brudd på arbeidstidsbestemmelsene, og krevde at kommunen sier opp avtalen med selskapet. Rørmyr sier selskapet har brutt kontrakten det inngikk med kommunen.

Men ansvaret også for disse ligger til syvende og sist hos kommunen, forteller tilsynsleder Tommy Pedersen i tilsynet.

– Ved innleie av vikarer er den som leier arbeidskraft [i dette tilfellet Halden kommune] som har ansvaret for at arbeidstidsbestemmelsene overholdes.

Ingen kommentar

Kenneth Johannesen, kommunalsjef for helse og omsorg, sier de avventer en forklaring fra Vacant. Brudd på bestemmelser for egne ansatte vil han ikke kommentere før han har fått se hvilke brudd det er snakk om.

NRK har uten hell forsøkt å komme i kontakt med talspersoner for Vacant Helse den siste uken.