Hopp til innhold

- Har aldri hatt mistanke om korrupsjon

Det sier ordfører i Kongsberg Vidar Lande om korrupsjonssiktelsen av Kongsberg Gruppen. Han forteller at han ble overrasket da nyheten kom.

Arbeiderpartiets Vidar Lande får fire nye år med ordførerkjedet

Ordfører i Kongsberg Vidar Lande sier at korrupsjonssiktelsen av Kongsberg Gruppen kom brått på.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

– Jeg ble veldig overrasket da jeg hørte om korrupsjonssiktelsen. Det kom veldig brått på, og det tror jeg mange andre også tenkte.

Det sier ordfører i Kongsberg, Vidar Lande.

Det var i går det ble kjent at Kongsberg Gruppen er siktet for korrupsjon. Økokrim rykket da inn i Kongsberg Gruppens kontorer både på Kongsberg og i Asker.

Korrupsjonssiktelsen kommer etter at selskapet i perioden 1999 til 2008 leverte kommunikasjonsutstyr til Romania. Kontraktene skal ha hatt en verdi på 1,4 milliarder kroner.

Satt i styret

Lande satt i styret som ansattrepresentant i Kongsberg Gruppen fra 1997 til 2003, og det var i denne perioden at selskapet startet leveransene av kommunikasjonsutstyret til Romania. Lande forteller at kontraktene med Romania var svært viktige.

– Dette var et tema i styret flere ganger, og jeg husker godt at man jobbet med å både utvikle og selge kommunikasjonssystemene, Så dette var en sak som styret var veldig opptatt av.

I 2012 gikk det rykter i Kongsberg Gruppen om at ikke alt var som det skulle. På bakgrunn av ryktene, startet Kongsberg Gruppen sin egen interne gransking av korrupsjonsmistankene. Konsernsjef i Kongsberg Griuppen fortalte på en pressekonferanse tirsdag kveld at de hentet raskt inn eksterne krefter, for å få en uhildet vurdering av mistankene.

Walter Qvam og Finn Jebsen

Konsernsjef Walter Qvam (til høyre) og styreleder Finn Jebsen i Kongsberg Gruppen redegjorde for saken foran pressen tirsdag kveld.

Foto: Eirik Weum

I over ett år jobbet de for å komme til bunns i ryktene, men siden hendelsene lå langt tilbake i tid, konkluderte selskapets ledelse med å legge saken død. Da var både styreleder og styret for øvrig informert om mistankene.

Hadde aldri mistanke

Kongsberg-ordføreren forteller at han i sin periode i selskapet aldri hadde noen mistanke om at ting ikke foregikk på riktig måte.

– Jeg hadde ikke det da, og det har jeg heller ikke hatt i ettertid.

– Jeg oppfatter Kongsberg Gruppen som et veldig seriøst selskap som gjør alt de kan for å opptre ordentlig. Det blir jo også dratt frem som et godt eksempel og foregangsselskap av Transparency International Norge, så korrupsjon har overhodet ikke vært i mine tanker.

– Frykter du at dette er toppen av isfjellet?

– Nei, jeg gjør ikke det, det er så mange systemer og så stor moral. Man jobber så mye med etikk i Kongsberg Gruppen, at nå får vi vente og se hva granskingen fører til. Men jeg har ikke noe grunnlag for å spekulere i at det er noe mer enn det som nå har kommet frem, sier Lande.

– En uting alle vil til livs

I tillegg til selskapet er også en person siktet i saken. Vedkommende jobber fortsatt i selskapet, men han har ingen lederstilling. Økokrim jobber nå med å få alle kortene på bordet, og Kongsberg Gruppen har uttalt at de vil bistå så godt de kan.

Lande sier at det er veldig viktig at denne typen korrupsjonsmistanker blir tatt på alvor.

– Korrupsjon er veldig alvorlig, og er en stygg uting som alle vil til livs. Jeg syns at selskapet håndterer dette på en god måte. Både konsernsjefen og de andre som stod frem i går viste at de tar dette på alvor. De spiller på lag med Økokrim og ønsker å få fakta på bordet.

Kongsberg Defence Communications

Det er Kongsberg Defence Communications, som ligger under Kongsberg Gruppen, som er mistenkt for korrupsjon.

Foto: Knut Brendhagen

– Ikke en ønskelig situasjon

Selskapet sier at de ser veldig alvorlig på saken, og vil følge den opp. Styret er i dag innkalt til et møte hvor de vil få en samlet orientering.
Dette er ikke en hyggelig sak verken for selskapet eller Kongsberg, sier Lande.

– For et selskap som er viktig både for nasjonen Norge og internasjonalt, så er det ikke bra å få en slik sak på bordet. Jeg vil ikke dømme noen før fakta er på bordet, men det er klart at det er mer ønskelig at man ikke kommer i en sånn situasjon.

Ordføreren sier at bedriften er viktig også i lokalsamfunnet og nok følges tett av Kongsbergs innbyggere.

– Kongsberg Gruppen er vår hjørnesteinsbedrifter så dette er nok folk i Kongsberg veldig opptatt av. Folk følger med på det som skjer og er opptatt av bedriftene i teknologiparken. Folk svinger med Kongsbergindustrien, og jeg regner med at dette er et samtaleemne som man er opptatt av i lokalsamfunnet, sier Lande.