- Godtar ikke kommunens ishall-forslag

Ishockeyklubben Comet frykter for klubbens fremtid, om de må gi bort 30 dager i sin is-sesong.

Halden ishall

COMET SKRIVER IKKE UNDER. - Det henger ikke på grep, at vi skal gi fra oss 30 dager i is-sesongen, sier klubbens talsperson.

Foto: Rainer Prang / NRK

Halden kommune og Ishockeyklubben Comet har over noen tid forhandlet om bruk, betaling og ansvar i den kommunalt eide Halden ishall.

Den første avtalen som ble forhandlet frem, skrev til sist ikke kommunen under på, da den var ferdig.

Den siste avtalen, som nå foreligger, kommer ikke Comet til å skrive på.

Les også:

Tone Johansson

MÅTTE SENDE UT INFORMASJON. Etter et avisoppslag onsdag så Tone Johansson seg nødt til å sende ut informasjon internt i klubben. - Vi er ikke villige til å signerer en avtale hvor vi gir fra oss 30 dager mellom september og mars, sier hun.

Foto: Privat

- Henger ikke på grep

I Halden Arbeiderblad onsdag denne uka forteller Håvard Tafjord, enhetsleder i teknisk forvaltning i Halden kommune, at kommunen ser for seg at den siste av avtalene inneholder et element om at inntil 30 dager kan benyttes til annet enn isaktiviteter.

Håndballklubbene i Halden, som på kvinne- og herresiden har ambisjoner om opprykk, kan komme til å få spille i ishallen hvis håndballforbundet godkjenner det.

Tafjord nevner også i intervjuet i avisen at konserter inngår som et element i de 30 dagene, som Comet kan måtte avstå.

- Styrene i Comet kommer ikke til å akseptere å gi bort 30 dager, sier Tone Johansson, som er talsperson for klubben.

Hun sier at det er ikke nytt for henne at Halden kommune ønsker seg 30 dager til annen aktivitet i perioden september til mars mens isen ligger i hallen, men klubben har sagt tvert nei.

- En sesong består for oss av 32 uker. Dette forslaget innebærer i realiteten at vi må oppgi hver søndag, og det henger ikke på grep, sier Johansson til NRK.

Les også:

Måtte sende ut informasjon

For kort tid tilbake ble Johanson og andre i den nåværende klubbledelsen stilt til veggs i et informasjonsmøte i Comet.

Enkelte fryktet at den sittende ledelsen i klubben motarbeidet egen aktivitet, og at Comet kunne bli sittende igjen med Svarteper, dersom man avga istid til håndballspill.

- Jeg sendte derfor ut informasjon til medlemmene om at vi i styret ikke godtar å gi bort 30 dager i is-sesongen. Jeg visste dette kunne bli turbulent, da jeg så utspillet i Halden Arbeiderblad i går, sier Johansson.

NRK bad i går om kommentar fra Håvard Tafjord til hans utspill i avisen, og det ble også bedt om innsyn i de kontraktene som foreligger usignert. Men så langt har det ikke kommet svar tilbake.

Les også:

Halden ishall

HAR TATT FATT PÅ OPPGAVENE. Comet drifter Halden ishall på dugnad på ettermiddagene og i helgene.

Foto: Rainer Prang / NRK

Hvem skal drifte hallen?

Det pågår diskusjoner om løsninger for driften av Halden ishall.

Til formannskapsmøtet den 26. september i år forelå et forslag fra Grense Arena as om at selskapet ønsket å ha hovedansvaret for den markedsmessige utnyttelsen av ishallen.

Grense Arena as skrev i sitt forslag at kommunen kunne forestå driften av hallen.

Ishockeyklubben har allerede tatt på seg oppgaver, som de ble enige om i den første avtalen med kommunen, men som Halden kommune ikke har signert.

- Ansvaret for vaktmestertjenesten fra klokka 16.00 på hverdager og ut dagen, samt i helgene er det Comet som tar seg av, forteller Johansson.

Det er svært mange som på dugnad stiller opp for ishockeyklubben i ishallen.

- Dette er en dugnadsjobb også for kommunen, og det er ikke takket være kommunen at innsatsen er så enorm, sier hun.

Jonas Wille coacher Halden topphåndball

KAN FÅ HALDEN ISHALL SOM HJEMMEARENA. Håndballklubbene i Halden trenger bedre lokaliteter for spill. Om opprykk blir et faktum, er Halden ishall det eneste alternativet kommunen kan tilby håndballen.

Foto: Hans Petter Wille

- Håndball er velkommen

Verken Halden Topphåndball eller damelaget til Håndballklubben Halden har per i dag tilfredsstillende kamparenaer. Lagene spiller i 1. divisjon og målet er opprykk.

Begge lag trekker mye folk til kampene sine på arenaer som kan beskrives som "gymsaler", og vil med eventuelt opprykk få problemer med å få spilt sine kamper i eliteserien på anleggene som benyttes i dag.

Med en tribunekapasitet i Halden ishall på rundt 2.200 mennesker, vil klubbene kunne øke oppslutningen og omsetning, og aller viktigst; tilfredsstille Norges Håndballforbunds krav.

- Vi ønsker at håndball lykkes i Halden. Vi tre klubbene er veldig enige, sier Tone Johansson.

Hun sier mange ting må undersøkes, og hun peker på at begge håndballklubbene må spille ferdig sine sesonger, som avsluttes neste vår, før man kan konkludere med et opprykk.

- Det er mange flere spørsmål enn det er svar. Løsningene må ikke skade idretten, og samtidig må vi i Comet sørge for at vi klarer å overleve, sier hun.

- Avventer prosess

Dersom det skal spilles håndball i Halden ishall må det legges et dekke på isflaten, som kan tas av og på relativt raskt.

I Grense Arena as sitt forslag til formannskapet den 26. september i år heter det at selskapet kan kjøpe inn et slikt banedekke.

På forespørsel til daglig leder i Grense Arena as, Per Olav Andersen, om det er Grense Arena as alene eller sammen med Sparebankstiftelsen som skal kjøpe et slikt dekke har han så langt ikke noe klart svar.

- Det vil eventuelt være et arbeid som vi påbegynner når alle avtaler om samarbeid er inngått slik at vi vet at dette er en investering som vil komme til nytte.

En investering i et nytt dekke vil ikke komme før partene i denne prosessen, Halden kommune, IK Comet, Halden Topphåndball og HK Halden er enige, sier Andersen.

Usikre på kostnader

Ulf Ellingsen, som er kommunalsjef i teknisk etat i Halden kommune, sier det er høyst usikkert hvordan et opplegg med bruk og lagring av et slikt banedekke kan håndteres og hva det vil koste.

- Prioriteringer av hvordan kommunen skal bruke midler avgjøres politisk i budsjett eller enkeltstående vedtak.

Administrasjonen har ikke tatt stilling til om man vil anbefale å bruke penger på investeringer i Halden ishall, da vi ennå ikke vet hva dette vil kunne medføre av kostnader og inntekter i hallen, sier han til NRK.

Ellingsen sier det må utredes mer før politikerne får en innstilling.

- Hvilke prioriteringer vi vil anbefale for politikerne tar vi stilling til når vi har utredet saken. Denne utredningen er ikke gjennomført fordi vi først må få endelig tilbakemelding fra håndballforbundet om hallen kan godkjennes for håndballkamper etter forbundets regelverk.

Dersom vi får godkjenning fra Håndballforbundet må vi benytte kvalifisert aktør til å utrede brannsikkerhet i hallen med annen bruk, sier Ellingsen.