Hopp til innhold

- Gateinnsatsen vil bli bedre

Rusmiddeletaten må spare seks millioner, men hevder likevel at innsatsen for narkomane og ungdom på gata skal bli bedre.

Plata

Jernbanetorget. Illustrasjonsfoto.

Foto: Knut Erik Solhaug / NRK

Siden etaten må spare penger, foreslår direktør Lilleba Fauske å overføre gatelangs-teamet fra Oppsøkende tjeneste til Uteseksjonen, samt kutt av ni stillinger.

Til tross for dette mener hun at innsatsen på gata vil bli bedre enn før.

- Vi øker det oppsøkende arbeidet. Jeg har foreslått å endre turnus slik at man er mer ute på gata og mindre inne på kontoret, sier Fauske.

I dag er det 20 oppsøkende team på gata i Oslo hver uke, nå kan det antallet bli 26.

- Mer effektivt og koordinert

Lilleba Fauske

Lilleba Fauske

Foto: Håkon Løtveit / NRK

Forslaget fra direktør Lilleba Fauske er å slå sammen oppsøkende tjeneste og uteseksjonen sine gate-team. Oppsøkende tjeneste tar i dag seg av de tyngste narkomane over 18 år, mens uteseksjonen driver forebyggende arbeid rettet mot ungdom.

Fire miljøterapeutstillinger skal kuttes og de to virksomhetene vil få en felles sjef. Tross millionkutt hevder direktøren at etatens oppsøkende arbeid blir mer effektivt og koordinert enn før om forslaget vedtas.

- Stillingene dere kutter, har de vært overflødige?

- Jeg vil si det. Det har nok vært flere ledere her enn ellers. Når vi slår det sammen får vi en bedre effekt, sier Fauske, som forteller om mange ansatte som er positive til forslaget.

- Har ikke hørt noen positive

Sier Stein Asthøy, leder for sosiale institusjoners fagforening er av en annen oppfatning.

Stein Asthøy

Stein Asthøy

Foto: Håkon Løtveit

- Jeg har ikke hørt noen som er positive til det bortsett fra dem som la det fram i administrasjonen, sier han.

Han mener de ansatte ikke vil ha sammenslåing.

- Både tankemåte og tilnærmingsmåte blir forskjellig. Og forskjellene er nok større enn likhetene. Vi tror at dette betyr at det oppsøkende arbeidet blant de tyngste rusmisbrukerne legges ned i offentlig regi, sier Asthøy.