- Galskap å flytte Hamen til Halden

Fremskrittspartiet vil ikke ha problemskipet til Halden havn.

MS Hamen

FÅR PLASS I HALDEN? Motstand mot at Hamen får plass på Halden havn fra Fremskrittspartiets side.

Foto: Privat

– Det vil være helt uvettig og fullstendig galskap om rustholken Hamen slepes fra svensk side av Iddefjorden til Halden, sier Fremskrittspartiets leder Per Egil Evensen.

Hamen er i Sverige sett på som et miljøproblem, og Evensen mener å flytte skipet over grensen er å flytte et miljøproblem.

– Vi har fulgt med på hvordan utviklingen har vært på svensk side, og hvis dette kommer til politisk behandling – vil Frp gå imot at skipet legges på Halden havn, sier Evensen til nrk.no.

Les også:

Per Egil Evensen, Frp Halden

NEI TIL HAMEN. Per Egil Evensen (Frp) sier Hamen må ut av Iddefjorden, men vil ikke ha skipet til Halden.

Foto: Kjetil Berg

– Skipet må vekk

Flere ganger er Hamen beordret vekk fra Iddefjorden, men eierne har anket til svenske domstoler, og har inntil denne uka fått medhold i at skipet kan bli liggende på Hälle, der det har ligget i mange år.

Men Tingretten i Västre Götaland bestemte torsdag denne uka at MS Hamen skal flyttes umiddelbart fra Hälle.

Samtidig blir Stiftelsen ilagt en tvangsmulkt på 100 000 svenske kroner per måned, dersom skipet blir liggende.

Det har ikke lyktes NRK å få noen kommentar fra skipets norske eiere til vedtaket i domstolen.

– Vi vil ha skipet ut av fjorden. Vi støtter Strømstad kommune i at dette skipet må vekk, men til Halden skal det ikke, sier Evensen.

Les også:

Brev fra Hamens eiere til Sjøfartsdirektoratet

BREV FRA HAMENS EIERE TIL SJØFARTSDIREKTORATET.

Oppgir å ha kaiplass

På nettstedet stp-Norway for transportinteresserte heter det at Hamen allerede har fått kaiplass i Halden fram til 30. juni 2012.

At skipet har fått kaiplass i Halden beskrives også i et brev fra Arne Øistein Holm i Stiftelsen Hamen til Sjøfartsdirektoratet, datert den 21. desember i fjor:

"Så snart som overhodet mulig ønsker Stiftelsen m/s Hamen eks d/s Tandik å forhale Hamen fra Hälle til Halden Havn, der fartøyet kan få ligge i opplag i første halvår 2012."

Havnebetjent i Halden havn, Jahn Harboe, avviser imidlertid at Hamen er gitt kaiplass i Halden.

– Jeg kan bekrefte at det foreligger en henvendelse fra eierne av Hamen til Halden kommune om å få legge skipet i den kommunale havna.

– Men at de er tildelt kaiplass medfører ikke riktighet, sier han til nrk.no.

Jahn Harboe bekrefter at forespørselen fra eierne av Hamen gjelder kaiplass med elektrisitet.

Grunnen er at skipet har behov for fortløpende lensing, for å holde seg flytende.

Der skipet ligger i dag må eierne bruke aggregater, for å få strøm til lensepumpene.

M/S Hamen

SKULLE BLI MUSEUM. Eierne av Hamen ønsket at skipet skulle bli et flytende museum. I følge svenske myndigheter er skipet nå blitt en tikkende miljøbombe.

Foto: Rainer Prang / NRK

– Kun en mellomstasjon

Halden kommune vil komme til å stille krav om bankgarantier dersom eierne av Hamen skal få kaiplass, sier Harboe.

Helst så havnebetjenten at skipet ble slept rett til et seriøst sted for opphugging, og ikke mellomlandet i Halden.

– Hvis skipet får innvilget midlertidig opphold i Halden, er det kun i påvente av slep videre til hugging. Om det skal få ligge her tar andre i kommunen stilling til, sier han.

Hamen-eierne har ifølge Harboe ikke angitt overfor kommunen hvor lang tid det kan ta, før de eventuelt sleper skipet noe annet sted.

– Det er ikke gitt noen angivelse av tidsperspektiv, sier han til nrk.no.

MS Hamen

MÅ HA LENSING. I mars i fjor sprang Hamen akutt lekk, og sank med akterenden på svensk side av fjorden. Skipet tar inn vann, og er avhengig av lensepumper for å holde seg flytende.

Foto: Privat

Miljøproblem

Fra Strømstad kommune, Västra Götalands lensstyrelse og lokalbefolkningen er det pekt på at det lekker kjemikalier fra skipet, og at det er frykt for at det skal synke og bli liggende på svensk side for evig tid.

I mars i fjor gikk skipet ned under isen med akterenden, men kunne heves.

I fjor sommer gikk den svenske kystvakten om bord, etter at det var oppdaget lekkasjer fra Hamen til vannet rundt skipet. Olje og andre væsker ble da lenset fra skipets røranlegg og hulrom.

Hamen ligger i et EU-vernet område innenfor det som heter "et særskilt beskyttet område" under Natura 2000, og det er sterke begrensninger på hva slags aktivitet det kan være i slike områder.