- Gå på jobb - lev lenger

Sykefraværet i Østfold har ikke vært lavere i dette årtusenet. NAV mener IA-avtalen er årsaken.

latter,

ET BEDRE LIV PÅ JOBB. NAV ønsker større fokus på gradert sykmelding. Forskning viser at de fleste får et bedre liv ved å være sammen med sine kolleger på jobben.

Foto: Colourbox

- Går du på jobb, er sjansen stor for at du lever lenger enn om du setter deg til hjemme, sier Per Ivar Clemensten - avdelingsdirektør ved NAV Østfold og leder av fylkets IA-råd.

Han viser til forskningsresultater, som dokumenterer at du får bedre helse av å gå på jobb.

- Jeg sier ikke at du skal gå på jobb om du har influensa eller omgangssyke. Men jeg vil påstå at det fortsatt er mye å gå på av restarbeidsevne ved sykdom og skader. Derfor bør det i enda større grad være fokus på gradert sykmelding, sier han.

Les også:

Færre sykemeldte

Clemensten håper at den gode sykmeldingstrenden - med fem påfølgende kvartaler med nedgang i sykefraværet i Østfold - fortsetter i 2013.

- Det er ikke tilfeldig at sykefraværet i Østfold ikke har vært lavere i dette årtusenet, sier han og roser det gode IA-klimaet (Inkluderende Arbeidsliv) som er skapt mellom arbeidslivspartene i Østfold.

- Det er viktig for din arbeidsgiver og det er viktig for samfunnet. Men det er først og fremst viktig for deg, sier han på NAVs nettsider.

Lege

TROR IKKE SARPSBORGLEGENE ER SLEPPHENDTE. Sarpsborg hadde et legemeldt sykefravær på 7prosent av arbeidsstokken siste kvartal i 2012.

Foto: Stockmarked / Scanpix

Størst utfordringer i Nedre Glomma

I Østfold er det Sarpsborg og Fredrikstad som har de største utfordringene innen sykefravær. Her er tallenes klare tale.

Sarpsborg hadde et legemeldt sykefravær på 7 prosent av arbeidsstokken siste kvartal i 2012. Fredrikstads fravær var 6,6, Askim 6,2 og Halden og Moss lå på 6,1 prosent.

Per Ivar Clementsen tror ikke dette skyldes at man er mer slepphendte med sykmeldinger i Nedre Glomma, men tror det handler om hvor næringer med generelt høyt sykefravær er lokalisert.

- Levekårsundersøkelser viser at det er de store byene som kommer dårligst ut. Kanskje har det også en sammenheng med sykefraværet, sier han.

- Legenes rolle er sentral

NAV har hatt mange runder med fastlegene i fylket om deres rolle som sykmeldere, og vil fortsette med det også inneværende år, ifølge NAVs hjemmesider.

- Legene signerer for mesteparten av de 1,5 milliarder kroner som utbetales i sykepenger i Østfold årlig. Det er klart de har en svært sentral rolle i IA-arbeidet, og som vi forventer vil være med på å få ned langtidsfraværet ytterligere, sier Clementsen.

Han sier NAV ser at det er store forskjeller på praktiseringen av gradert sykmelding leger imellom.

- Noen bruker det ofte, andre bruker det mer sjeldent. Vi ønsker å vite hvorfor det er slik. I tillegg har Østfold en utfordring i forhold til at gjennomsnittlig varighet av sykefraværstilfeller skal være 35 dager eller kortere.

Varigheten i vårt fylke er 49 dager, og her har vi også behov for hjelp av legene, sier Clementsen.

Tror ikke på store IA-endringer ved et eventuelt regjeringsskifte

Per Ivar Clementsen sier at et eventuelt regjeringsskifte etter årets stortingsvalg vil kunne påvirke IA-avtalen.

Men han legger til at han ikke tror det vil bli store endringer.

- Nei, med tanke på den positive trenden fraværsutviklingen har hatt de siste årene på grunn av det gode IA-arbeidet, vil det være dumt å ikke fortsette på den samme veien, sier han.

Løper ut i 2013

Dagens IA-avtale løper ut 2013, og må eventuelt fornyes inn i 2014. Clementsen har stor tro på at det vil komme en ny avtale.

Da vil partene for arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene og regjeringen diskutere seg fram til en ny IA avtale, en debatt det skal bli spennende og morsomt å ta del i.

- Det er naturlig at IA avtalen blir noe modernisert i formen, men det vil overraske meg om det blir store endringer. Nettopp fordi tallenes tale rundt sykefravær er såpass tydelige, sier Clementsen.

Det er imidlertid behov for å forsterke innsatsen rundt avtalens delmål 2, særlig det å få unge yrkeshemmede ut i jobb. Her har vi ikke måloppnåelse, sier Clementsen.