- Fullstendig uholdbart

Akhtar Chaudhry krever svar fra samferdselsministeren om hva hun vil gjøre for å hindre at togkaos på Østlandet gjentar seg.

Akhtar Chaudhry
Foto: Knut Åserud/SV

Hele Østlandet er rammet av togkaos og resultatet er store forsinkelser i trafikken inn til Oslo. Årsaken til kaoset skal være kjøreledninger som er revet.

Sendte et brev til Stortinget

Nå har Akhtar Chaudhry (SV) sendt i dag et brev til samferdselsministeren Liv Signe Navarsete (SP) der han spør om hva som blir gjort for at slikt ikke skal skje igjen.

- Dette rammer 50 000 passasjerer på en dramatisk måte. Dette er fullstendig uholdbart. Jernbaneverket er tilført betydelig økte ressurser de siste årene, skriver Chaudhry i brevet.

- Det haster med å rydde opp

Chaudry påpeker det faktum Jernbaneinfrastrukturen er gammel og nedslitt.

- Men etter flere års gedigen opptrapping, ikke minst av økte ressurser til å vedlikeholde og fornye Oslo-tunnelen og jernbanen i Oslo-området, har passasjerene all grunn til å forvente bedre resultater. Det er behov for å etterlyse hvordan Jernbaneverket anvender økte ressurser for å forebygge stans i togtrafikken, og hva som gjøres for å få togene til å gå i rute, spør Chaudhry i brevet.

Han legger vekt på at jernbanen er framtidas klimavennlige transportløsning.

- Derfor er det svært uheldig om folk mister tilliten til toget. Og derfor haster det med å rydde opp i problemene med drift og vedlikehold og innstilte tog. Det bør være mulig å forebygge at kjøreledninger faller ned, slik vi nylig opplevde i Lier-tunnelen og som natt til mandag skjedde i Oslo-tunnelen, skriver Chaudhry.