- Frykter ishallgransking strander i politisk spill

I Halden kommune pågår diskusjonen om hvordan Kontrollutvalget skal settes sammen.

Thor-Ivar Engebretsen

FRYKTER POLITISK SPILL. Tidligere leder av ishallutbyggingen i Halden, Thor-Ivar Engebretsen, frykter at politisk spill om Kontrollutvalget skal føre til at gransking av ishallsaken blir trenert.

Foto: Rainer Prang / NRK

Saken om Halden ishall og utbygginger og ombygginger av hallen, har ridd lokalsamfunnet Halden som en mare i flere år.

Ishallsaken er gransket av KPMG, og selskapet leverte en omfattende rapport i mars i år, der kommunens håndtering av saken kritiseres.

Det har vært reist kritikk mot KPMG-granskingen, både før og etter kommunevalget i september 2011, og kommunestyret vedtok i høst at saken skulle granskes videre av Kontrollutvalget.

KPMG ga også uttrykk for, at de kunne ha kommet til et helt annet granskingsresultat, dersom de hadde hatt mer og annen dokumentasjon tilgjengelig.

Les også:

Halden Ishall

SKAL GRANSKES. Halden kommunestyre skal ta stilling til hvordan Kontrollutvalget skal settes sammen. Det er langt i fra sikkert at dagens posisjon står samlet om at det skal foretas et suppleringsvalg.

Foto: Rainer Prang / NRK

Viktige saker i Kontrollutvalget

Ishallsaken ble behandlet i forrige Kontrollutvalgsmøte den 21. november i år.

I utvalget ble det fattet vedtak om å be kommunestyret om å få bevilget 300 000 kroner, for å kunne gjennomføre granskingen.

Saken har ikke havnet på sakskartet til kommunestyrets møte torsdag 20. desember, og i følge ordfører Thor Edquist (H) skyldes det, at saken ikke har vært presentert for ham.

- Jeg setter den opp på neste møte i januar, sier Edquist til NRK.no.

En annen sak Kontrollutvalget har hatt på bordet i høst er den såkalte "Advokathonorarsaken".

Det var tidligere ordfører Per-Kristian Dahl (Ap), tidligere gruppeleder i Ap Svein Olaussen, tidligere rådmann i Halden kommune Per Egil Pedersen og en ekstern advokat, som møtte tidligere kommunedavokat Morten Stegard i Halden tingrett i november i fjor.

Rådmannen i Halden, Eivind Hansen reagerte på regningene, som var betalt av kommunen, og bad Kontrollutvalget se på hvordan advokatoppdraget knyttet til rettsaken mot Stegard var bestilt.

Men Kontrollutvalget ville ikke granske saken etter henvendelsen fra rådmannen. Deretter ble saken satt på dagsorden av ordføreren, og vedtatt gransket i Kontrollutvalget av kommunestyret.

Les også:

Leder trakk seg

Saken om bruk av rundt 1,3 millioner kommunale kroner til advokathonorarer i rettsaken mot Morten Stegard skulle ikke granskes, lød innstillingen på før møtet i Kontrollutvalget den 12. september i år.

Men etter møtet var det klart at Kontrollutvalget enstemmig gikk inn for gransking.

Mette Rakeng Karlsen (Ap) ledet Kontrollutvalget, som består av fem personer. Tre fra opposisjonen og to fra posisjonen.

I tillegg til Rakeng Karlsen sitter Odd Riise (Ap) og Egil Lund Pettersen (Frp) som faste medlemmer fra opposisjonen, mens Jan Moen (H) og Inger Haugene (Sp) representerer posisjonen.

I bakkant av møtet den 12. september varslet Rakeng Karlsen at hun ønsket å trekke seg som Kontrollutvalgsleder og også fra alle andre politiske verv.

Les også:

- Redd dette er et politisk spill

Nå diskuterer opposisjonen og posisjonen hva slags løsning Kontrollutvalget skal gå inn for, etter at Mette Rakeng Karlsen trakk seg.

Halden Arbeiderparti og Fremskrittspartiet ønsker at hele utvalget skal omvelges, mens ordfører Edquist går inn for et suppleringvalg der det velges en kvinne fra opposisjonen til utvalget.

- Jeg frykter at dette er et politisk spill, der de partiene som har mest å tape på at blant annet saken om Halden ishall blir gransket til bunns nå vil sikre seg styring med Kontrollutvalget, sier Thor-Ivar Engebretsen til NRK.no.

Han var leder for utbyggingen av Halden ishall, og fikk sparken fra ISS - som hadde oppdraget med byggearbeidene på ishallen i 2009.

I tillegg ble han saksøkt av selskapet for 13 millioner kroner.

Engebretsen på sin side anmeldte ISS, og politiet henla i fjor begge sakene.

Les også:

Halden kommunes ishallside

ÅPNER DOKUMENTASJON. Halden kommune har lagt ut alle kjente ishalldokumenter på egne nettsider.

Foto: Halden kommune

- Har levert inn ny dokumentasjon

Halden kommunes hjemmesider ligger mye av den dokumentasjonen KPMG-granskerne hadde til rådighet nå åpen.

Etter et vedtak i Halden kommunestyre i høst ble det avgjort at administrasjonen skulle hente inn dokumentasjon til ytterligere gransking i Kontrollutvalget.

- Jeg har sendt over en hel del nytt materiell til Halden kommune.

Etter de første dokumentene jeg sendte, fikk jeg beskjed om at deler av dokumentene skulle "sladdes", slik at ikke mine påstander om at politikere hadde holdt tilbake opplysninger overfor KPMG skulle komme frem, forteller Engebretsen.

Han tror at den nye dokumentasjonen kommunen nå har fått vil bidra til at Kontrollutvalget får mer og ny innsikt i hva som skjedde, da ishallen ble stengt i 2009, som KPMG aldri fikk innsyn i.

- Kanskje er det viktigere nå enn noensinne, at det er et habilt og ryddig Kontrollutvalg, som griper fatt i ishallsaken, sier Engebretsen.

- Ville ikke ha påstander på nettsidene

Formannskapssekretær i Halden kommune, Martin Vik, bekrefter at det i den første oversendelsen fra Engebretsen lå påstander om usannheter og underslag av faktum.

- Dokumentet er ikke unntatt offentlighet, men rådmannen har vurdert det dithen at vi ikke ønsker å publisere disse opplysningene på Halden kommunes nettsider, sier Vik til NRK.no.

Han forteller at Halden kommune er uerfarne i publisering på nett, og rådmannen velger derfor sladding som en del av det å være varsom.

Blir de sladdet kun på kommunens nettsider, eller blir de også sladdet når Kontrollutvalgets medlemmer får dokumentene i hende?

- Dersom det blir aktuelt å sladde vil dette kun skje på kommunens nettsider. Oversendelsen til Kontrollutvalget vil selvfølgelig ikke bli sladdet, sier Vik.

Det er rådmann Eiind Hansen, som tar avgjørelsen på hva som slipper igjennom usladdet og blir lagt ut på kommunens nettsider.

- Forøvrig er dette en oppgave for web-redaktør, forteller Martin Vik.

Per-Kristian Dahl

BLANDER SEG INN. Frp og Halden Arbeiderparti mener Høyres ordfører blander seg inn i posisjonens valg av representanter til Kontrollutvalget. - Vi har lagt fram vårt ønske, men det ser ikke ut som det har hjulpet, sier Per-Kristian Dahl (Ap).

Foto: Ingrid Mathilde Langvik / NRK

- Ordføreren blander seg inn

Per-Kristian Dahl og Per Egil Evensen, som er henholdvis gruppeledere for Ap og Frp i Halden kommunestyre, mener ordfører Edquist blander seg inn i hvordan opposisjonen setter sammen sin andel av representantene i Kontrollutvalget.

- Av kommuneloven går det frem at det når som helst kan foretas nytt valg til Kontrollutvalget. Dette motsetter ordføreren seg, og legger i stedet opp til suppleringsvalg, sier Dahl og Evensen til Halden Arbeiderblad.

Dersom det foretas et suppleringsvalg, vil det måtte velges en kvinne for å opprettholde kjønnsbalansen i utvalget, og deretter skal det velges en leder av utvalget blant de tre fra opposisjonen.

- Vi har nå en mannlig lederkandidat, og for å få ham inn må det foretas et helt nytt valg av opposisjonens gruppe, sier Dahl til Halden Arbeiderblad.

Partiene i opposisjon har reagert med sinne også tidligere i høst, da Fremskrittspartiets Per Egil Evensen av ordfører Edquist fikk foreslått for seg, at Frps Egil Lund Pettersen burde lede Kontrollutvalget.

- Etter at ordføreren tidligere i høst gjorde den feilen å tilby Frp ledervervet, lovet han å ikke blande seg inn i opposisjonens sammensetting av Kontrollutvalget.

Jeg venter at han holder seg til dette løftet, men nå blander han seg altså igjen inn i hvem vi skal ha i utvalget, sier Dahl.

Les også:

Thor Edquist

ØNSKER AT UTVALGET SUPPLERES MED EN KVINNE FRA OPPOSISJONEN. - Jeg har også bedt rådmannen om en vurdering av hva som er korrekt å gjøre, og han har sendt et brev til Fylkesmannen og bedt om en redegjørelse om saken, sier ordfører Thor Edquist (H).

Foto: Magnus Brenna-Lund / NRK

- Har tatt saken til Fylkesmannen

- Det er ingen lov som sier at opposisjonen skal ha leder og flertall i dette viktige utvalget, men det er kutyme, og en veldig god sådan, skriver Thor Edquist på sin blogg "Glad i Halden".

Edquist mener opposisjonen bør ha flertallet og lederen i Kontrollutvalget.

- Dette har også stort sett vært kutyme i Halden, bortsett fra i forrige periode hvor posisjonen valgte hvem som skulle være leder fra opposisjonen, sier han.

Haldens ordfører viser på sin blogg til at Kommunaldepartementet har utarbeidet en egen håndbok for Kontrollutvalg, der alternativene "suppleringsvalg" og "omvalg" omtales.

- Jeg har også bedt rådmannen om en vurdering av hva som er korrekt å gjøre, og han har sendt et brev til Fylkesmannen og bedt om en redegjørelse om saken, sier Thor Edquist.

Les også:

Bråk om Kontrollutvalg også i 2007

I et kommunestyremøte den 8. november 2007 brøt Halden kommune kommuneloven, da de valgte inn John Erik Eriksen (Ap) i Kontrollutvalget.

Flertallet i kommunestyret bestod i 2007 av Ap, SV og Krf.

Eriksen var på tidspunktet han ble valgt inn i Kontrollutvalget ansatt i Halden kommune, og ikke valgbar. Han skulle pensjoneres påfølgende år, men i følge Kommuneloven skulle han aldri ha vært valgt:

"Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd og ansatte i kommunen eller fylkeskommunen."

I 2007 forelå det på forhånd en skriftlig avtale mellom opposisjonspartiene Høyre, Venstre, Senterpartiet, De Grønne og Rødt, om at tidligere ordfører Carsten Dybevig (H) skulle velges til leder i Kontrollutvalget.

Men slik ble det ikke, og flertallet i kommunestyret gikk inn for Ann Kristin Grødahl (Rødt).

Det oppstod under valget av Kontrollutvalg en så kraftig tvist, at utvalgets sammensetning - som vanligvis hadde bestått av et flertall fra opposisjonen og av fem utvalgsmedlemmer, endte opp i tre utvalgsmedlemmer.

Grødahl ble leder, John Erik Eriksen og Edna Henriksen (Ap) var de tre i Kontrollutvalget i årene 2007-2011.