Hopp til innhold

- Forsvant plutselig etter svindeltiltale

En 34 år gammel oslokvinne skulle møtt i retten i dag, tiltalt for å ha svindlet NAV for fire og en halv million kroner. Men rettsaken blir avlyst for andre gang fordi kvinnen har stukket av til utlandet.

Nav og penger
Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Kvinnen er ikke stevnet, og rettsaken kan dermed ikke starte uten henne.

Millionsvindel

Den 34 år gamle kvinnen bodde i Oslo i 15 år. Kvinnen tilhører rom-folket og i sin campingvogn hevdet hun å bo med sju barn samtidig som hun var alvorlig psykisk syk. Nå er hun tiltalt for svindel av NAV på 4.448.6972 kroner. Altså nesten fire og en halv million.

Ved å låne andres barn klarte hun å få disse registrert i folkeregisteret som sine egne.

Sju barn og schizofreni

Ifølge tiltalen fikk hun utstedt dokumentasjon på fødsel fra legekontor, helsestasjon eller sykehus og feilaktig registret barna i folkeregisteret. Eller så sendte hun ut en kvinne som presenterte seg med hennes navn.

Det første barnet skal hun ha fått allerede som femtenåring. Det siste barnet er i følge folkeregisteret fem år gammelt. For disse barna fikk kvinnen kontantstøtte, barnetrygd, uførepensjon, bidragsforskudd, barnetillegg, overgangsstønad, nedkomsstønad og fødselsengangsstønad på nesten tre og en halv million over 15 år.

I tillegg skal han ha lurt NAV til å tro at hun var alvorlig psykisk syk og fikk stillt diagnosen schizofreni. Dette fikk hun over en million kroner for i uførepensjon og hjelpestønad over 10 år. Ifølge tiltalen er nøyaktig sum 1.041.520 kroner.

Ikke stevnet

Kvinnen er ikke stevnet, så rettsaken kan ikke gå uten henne. Strafferammen er også over ett år, og da er det ikke mulig starte saken før kvinnen møter opp.

Politier har trolig etterlyst internasjonalt

Politiet vil ikke kommentere om de har etterlyst kvinnen nasjonalt og internasjonalt, men sier at på generelt grunnlag blir tiltalte som ikke møter i retten, etterlyst.

Politiet sier imidlertid at det er svært negativt når de ikke får tak i tiltalte personer, fordi dette kan bli brukt mot politiet å redusere straffen.

Ubetinget fengsel kan bli betinget om eventuell sykdom ikke kan motbevises.

Erkjenner ikke straffskyld

Kvinnens forsverer, Reidulf Å. Riderbo har ikke lykkes å få kontakt med sin klient.

- Det har ikke vært mulig å få kontakt med henne. Det fikk jeg heller ikke da hun skulle møte i retten første gang 26. januar. Hun har da heller ikke fått godtatt innkallingen til retten. Nå blir nok saken utsatt til høsten, sier Riderbo.

- Når hadde du kontakt med henne sist?

- I begynnelsen av januar, men så ble hun plutselig borte før første rettsmøte.

- Hva har det å si at hun ikke møter?

Advokat Randulf Riderbo
Foto: Richardsen, Tor / Scanpix

- Forholdet som ligger bak dette er omtvistet. Hun har ikke tilstått noe som helst. Men jeg stiller med spørrende til hvor hun er. Forrige gang sa hun at hun var syk, men det kan jeg ikke dokumentere, sier Riderbo.

- Jeg har prøvd å få tak i henne lenge. Dette er viktig for bevisførselen. Jeg vet at politiet også har vært på utkikk etter henne.

- Inrømmer hun noe av denne svindelen?

- Hun stiller seg negativ til skyldspørmålet. Hun sier hun ikke er skyldig på noen punkt, sier forsvarer Riderbo.

Det har ikke lykkes Østlandssendingen å komme i kontakt med Aktor, politiadvokat Knut Horn.