- Forstår foreldrene

Advokat Knut Mannsåker arbeider på vegne av 120 foreldre med et gruppesøksmål mot barnevernet. Han har forståelse for foreldrene som publiserer videoer av barna på nettet.

Barnevernsbarn legges ut på YouTube
Foto: YouTube-faksimile

- Jeg ser selvfølgelig det uheldige også, men tross alt, dette er foreldre og barn som opplever det at barnevernet overtar omsorgen som et overgrep. De føler også at de ikke blir hørt gjennom de vanlige kanalene der disse sakene behandles, forklarer Mannsåker.

Han mener foreldrene oppnår fokus på det som ikke fungerer i barnevernssaker.

For dårlig rettssikkerhet

- Det har fra vår side lenge vært oppfatningen at rettssikkerheten i barnevernssaker er altfor dårlig. Det vi opplever i slike saker er at veldig ofte har barnet også en oppfatning av at de blir utsatt for et overgrep, de opplever at de ikke blir hørt.

Advokaten mener foreldrene kunne brukt annen media til å fremme sin sak, men tror ikke folk kan forstå hvordan omsorgsovertakelser fungerer og hvordan de som blir utsatt for det opplever det, uten å presentere saken i sin fulle bredde.

- Anonymisering minsker virkningen

- Man kan jo eventuelt beskytte barna ved å sladde ansikt og eventuelt anonymisere. men ulempen med det er jo at kanskje en del av virkningen av å sette fokus på saken forsvinner. Det er en veldig vanskelig balansegang.

Han er enig i viktigheten av at barna blir beskyttet, men mener det bør gå begge veier. Hvis man skal beskytte barna, så må man rett og slett høyne rettssikkerheten i barnevernssaker.

-Det håper jeg jo de rette myndighetene tar til seg og gjør noe med, for vi er ikke fornøyd med rettssikkerheten i slike saker, sier Mannsåker.