Hopp til innhold

- Fører Arbeidstilsynet bak lyset

Fagforbundet i Halden kommune mener kommunen prøver å føre Arbeidstilsynet bak lyset i turnusstriden innen helsesektoren.

Halden kommune

Striden om turnusen innen helsesktoren i Halden kommune fortsetter. Nå beskylder Fagforbundet kommunen for å forsøke å føre Arbeidstilsynet bak lyset.

Foto: Rainer Prang / NRK

Striden mellom fagoreningene og administrasjonen i Halden kommune om turnusordninger og lovbrudd innen helsesektoren tilspisses.

Etter et møte med Arbeidstilsynet tidligere i måneden ble partene enige om skaffe tilsynet ytterligere dokumentasjon.

- Timelistene Halden kommune har sendt Arbeidstilsynet er ikke reelle. Fagforbundet oppfatter dette slik at kommunen forsøker å føre Arbeidstilsynet bak lyset, sier Fagforbundet leder i Halden kommune Kirsti Rørmyr til NRK.

Les også:
Kommunen innrømmer lovbrudd
Skal undersøke påstander om rovdrift
Rovdrift på utenlandske vikarer

- Skjønner ikke at kommunen tør

Da Arbeidstilsynet møtte administrasjonen i Halden kommune og fagforeningsrepresentantene for kort tid siden, erkjente kommunen 45 lovbrudd innen helsesektoren i sommer.

Kirsti Rørmyr, Fagforbundet Halden kommune

- Dokumentasjon fra kommunen er etter Fagforbundets syn ikke tilfredsstillende. Dette på grunnlag av at de turnusene som her framkommer ikke er de reelle turnusene, sier Fagforbundets leder Kirsti Rørmyr.

Foto: Rainer Prang / NRK

Helsearbeidere fra vikarbyråer hadde jobbet doble vakter ved institusjoner og i hjemmetjenestene i kommunen.

Det var enighet fra møtet om at partene skulle presentere mer dokumentasjon for Arbeidstilsynet. Nå mener Fagforbundet at kommunens dokumentasjon til Arbeidstilsynet inneholder arbeidstidslister som ikke har rot i virkeligheten.

- Vi som er tillitsvalgte lokalt er vant med at informasjon holdes tilbake, men at kommunen med Arbeidstilsynet tilstede, og mens de er under gransking, tør å gjøre dette synes jeg er meget spesielt, sier Rørmyr.

Forventer grundig gjennomgang

Fagforbundet hevder at Halden kommunes dokumentasjon er ført i pennen på en slik måte at arbeidstiden ikke er definert, og at det dermed er vanskelig å avdekke lovbrudd.

Forbundet har oversendt turnusene framlagt av Halden kommune med 56 anmerkninger.

- Vi forventer at Arbeidstilsynet tar kontakt med Halden kommune og sørger for å skaffe seg alle reelle turnuser, alle timelister og oversikt over utbetalinger, sier Kirsti Rørmyr til NRK.

- I tillegg til dette viser det seg nå i etterkant av møtet med Arbeidstilsynet tidligere i måneden at det fortsatt forekommer doble vakter, selv om kommunalsjef Gunn Kleve har hevdet at det var satt en stopper for dette, sier Fagforbundets leder.

- Kommunen lyver ikke

Gunn Kleve, helse og sosialsjef i Halden kommune

- Vi forsøker ikke å føre Arbeidstilsynet bak lyset, sier kommunalsjef Gunn Kleve.

Foto: Tomas Berger / NRK

Kommunalsjef innen helse og sosial, Gunn Kleve, tilbakeviser på det sterkeste at kommunen farer med løgn.

- Det er ikke riktig at kommunen her forsøker å føre Arbeidstilsynet bak lyset. Vi har ingen interesse av å føre Arbeidstilsynet bak lyset i den omtalte saken, sier Kleve til NRK.

Kommunalsjefen fastholder at kommunens dokumentasjon sendt Arbeidstilsynet er riktig.

- Fagforbundet har ikke lest timelistene vi har sendt fra oss til Arbeidstilsynet riktig. Påstandene deres er dermed ikke riktige, sier Gun Kleve.

- Fagforbundet tar feil i det meste

Fagforbundet ber Arbeidstilsynet om at de blant annet kontrollerer antall timer de ansatte har jobbet i forhold til doble vakter, samt om hviletiden på 35 timer er overholdt.

Forbundet ønsker også å få vurdert om antall arbeidsdager i strekk er innenfor lovverket, om uketimetallet er blitt overholdt, og om de aktuelle ansatte angitt på arbeidstidslistene jobber flere steder i Halden kommune.

Til NRK sier Kleve at hun har gjennomgått hvert enkelt punkt Fagforbundet har kommet med merknader til, og at alle kommentarer fra kommunen nå vil bli sendt Arbeidstilsynet.

- Et par-tre av forholdene Fagforbundet har kommet med bemerkninger til er reelle. Det meste av det Fagforbundet her peker på er feil, sier Kleve.

Video nsps_upload_2009_9_25_16_48_28_2506.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.