- For lett å få sykemelding

 - Det er for lett for toppledere å sykemelde seg, mener direktøren i Bedriftsforbundet.

Administrerende direktør Tom Bolstad i Bedriftsforbundet

Administrerende direktør Tom Bolstad i Bedriftsforbundet

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Direktør Tom Bolstad i Bedriftsforbundet synes toppledere for lett får sykemelding når det stormer rundt dem.

Han nevner ferske eksempler som Gerd-Liv Valla i LO, stortingsrepresentant Per Sandberg, prinsesse Märtha Louise, informasjonsdirektør Cecilie Ditlev-Simonsen i Hydro og nå sist direktør Morgan Andersen i Fredrikstad fotballklubb.

- Det jeg reagerer på er at det er så mange over en kort tid nå som har opplevd pågang fra media, og som har valgt å løse det ved å si at de blir sykemeldte, sier Tom Bolstad.

- Bør søke permisjon

- Det må være lov å stille spørsmål om det er reell sykdom som er ute og går, eller om man bruker sykemelding til å løse helt andre problemer, sier Bolstad.

Lederen av Bedriftsforbundet mener legene må ha mot nok til å si til pasientene at det dreier seg om problemer som ikke kan løses med en sykemelding. Han peker på permisjon som et alternativ i slike saker.

- Man burde være åpen og ærlig og si at nå er det nok, nå orker jeg ikke å være i media lenger. Da må man enten ta ut ferie elller permisjon med lønn. Det er slike ting man da må gripe til hvis man ikke orker å stå i jobben sin, sier Bolstad.

- Bør stå imot mediepresset

Fredrikstads sjefsdirektør Morgan Andersen

FFK-direktør Morgan Andersen ble sykemeldt denne uken.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

 

Bolsatd har forståelse for at mediepresset kan være tøft, men mener toppledere generelt burde klare å stå imot.

- Når man er i media i gode tider, så må man til en viss grad tåle de vonde tidene, sier Bolstad.

Direktør Sverre Jespersen i arbeids- og velferdsetaten NAV i Østfold avviser at det er for lett for toppledere å få sykemelding.

- Nei, det er ikke lettere for ledere enn for andre. Det er legen som bestemmer, og han vurderer det ut fra de medisinske vilkårene. Vi har ikke noe grunnlag for å vurdere Morgan Andersens sykemelding. Det er opp til legen å vurdere om han er i stand til å gå på jobb, sier Jespersen.