- For få sykehjemsplasser

Helsetilsynet er bekymret over plassmangel på sykehjemmene i Østfold.

Sykehjem

Illustrasjonsfoto

Foto: Janerik Henriksson / Scan-Foto/ FLT-PICA / Scanpix

Mange Østfold-kommuner har for få sykehjemsplasser.

Helsetilsynet Østfold har siden januar 2003 mottatt 44 klager på avslag på sykehjemsplass i kommunene. Nærmere halvparten av disse har blitt omgjort av Helsetilsynet.

Vanskelig å få plass

Seniorrådgiver i Helsetilsynet, Knut Fredrik Thorne, frykter at plassmangelen fører til for strenge kriterier for hvem som får sykehjemsplass

- Det kan virke som om kommunene i enkelte tilfeller legger lista litt for høyt i forhold til hva som skal til før man får plass på et sykehjem, sier Thorne.

Plassmangel hever terskelen

Rygge kommune fikk for ikke lenge siden et slikt vedtak omgjort av Helsetilsynet.

Kommunalsjef for helse og omsorg i kommunen, Sigrunn Svartedal, innrømmer at plassmangelen hever terskelen for hvem som får sykehjemsplass.

- Ja, den er jo blitt lagt høyere og høyere fordi vi har hatt færre sykehjemsplasser enn det behovet tilsier. Gjennom hele 2007 og deler av 2006 har vi kjøpt plasser i andre kommuner, så vi har prøvd så godt det lar seg gjøre å tildele de som vi mener har mest behov for det, sier Svartedal.

- Ingen unnskyldning

Helsetilsynet mener at plassmangel ikke skal være en unnskyldning for å ikke gi hjelp til pleietrengende

- Det er sikkert et problem, men søkerne har likevel rett til nødvendig helsehjelp. Da får kommunene løse det på andre måter, sier Knut Fredrik Thorne.