- For dyrt å telle forsinka passasjerer

Ministeren støtter ikke pendlernes forslag om å registrere hvor mange NSB-reisende som kommer for sent til jobben.

Tog

Illustrasjonsfoto.

Foto: Rainer Prang / NRK

Det var Pendlerforeningen i Østfold som tidligere denne måneden reagerte kraftig på at Jernbaneverket meldte at 9 av 10 tog i Norge er i rute .

Pendlerne mener det blir feil å bare registrere hvor mange tog som er forsinka, og vil heller ha et tellesystem som viser hvor mange passasjerer som faktisk blir berørt av forsinkelsene.

LES: Full stans på Østfoldbanen

– 100 millioner kroner

Dagen etter spurte Line Henriette Holten Hjemdal (KrF) om samferdselsministeren ville ta initiativ til å få på plass et nytt tellesystem, og i dag kom svaret fra Navarsete.

Der gir hun klart utrykk for at Pendlerforeningen må se langt etter et slikt bytte.

– Hvis NSB skulle målt hvor mange passasjerer som faktisk blir berørt av forsinkelser, vil dette krevd omfattende investeringer i utstyr. Ifølge NSB kan prisen bli på 100 millioner kroner, og da er ikke penger til drift og vedlikehold tat med, sier Navarsete.

Sløseri

Ministeren viser til at Jernbaneverket i dag registrerer alle togbevegelser på det norske jernbanenettet og at slik vil det fortsette å være.

Navarsete understreker også at forsinkelser i togtrafikken, spesielt i rushtiden, er en alvorlig sak som må unngås.

LES: NSB sliter igjen

– Jeg mener at det på kort sikt er mer fornuftig å benytte ressursene til jernbanen på å fjerne årsakene til forsinkelser og til å utbedre tilbudet til de reisende, fremfor å etablere kostbare tellesystemer, sier ministeren.

– Står på viljen

Line Henriette Holten Hjemdal (KrF), som tok opp spørsmålet i spørretimen, mener svaret betyr mangel på vilje fra samferdselsminsteren.

– 100 millioner kroner er en svimlende høy sum. Jeg skjønner at det er teknisk utfordrende, men jeg tror det står mer på vilje. Hvis ministeren virkelig vil, finnes det nok andre og mer billigere måter å telle passasjerer på, sier KrF-politikeren.

LES OGSÅ: