- Flere vil bli sluppet etter pågripelse

Nye retningslinjener for bruk av glattcelle vil ikke fremme kriminalitetsforkjempelsen i Norge, tror fungerende politimester i Follo.

Vinningskriminelle
Foto: Politiet

Flere vil bli løslatt etter pågripelse. Det tror fungerende politimester i Follo, Jens Elsebutangen. Nylig kom nye midlertidige retningslinjer for bruk av glattcelle, og de vil gi konsekvenser, mener Elsebutangen.

Jens Elsebutangen

Jens Elsebutangen, fungerende politimester i Follo

Foto: Knut-Martin Løken / NRK

- Dette fremmer ikke kriminalitetsforkjempelsen i Norge.

Jens Elsebutangen, fungerende Politimester i Follo.

– Nå har vi bare praktisert dette noen få dager, og jeg tror konsekvensen for oss og andre politidistrikter er at det blir færre begjæringer om fengsling, siden det er mer omfattende tiltak og vurderinger som skal gjøres i forhold til tidligere.

Kan føre til at mobile vinningskriminelle slipper lettere unna

De nye reglene for bruk av glattcelle vil gi politiet merarbeid, forteller Elsebutangen.

– Det betyr at vi må foreta en helt annen vurdering når vi har personer sittende i politiarrest da det løpende skal vurderes hvilke belastninger isolasjonen i seg selv er for vedkommende innsatt.

– Betyr det at flere slippes fri?

– Flere vil bli løslatt etter pågripelse enn tidligere, da det er et begrenset antall plasser i fengslene, sier politimesteren.

Elsebutangen bekrefter at omreisende vinningskriminelle i større grad vil slippe ut og da kanskje forsvinne fra landet.

– I saker hvor man før pågrep og fengslet utlendinger for mindre alvorlig kriminalitet, vil man nå i større grad slippe dem fri med meldeplikt, sier han.

Skal hindre ulovlig lang isolasjon

Nylig ble staten dømt for ulovlig bruk av glattcelle. De nye retningslinjene for politiarrest kommer som følge av dommen fra Oslo tingrett. Målet er å hindre at mennesker sitter ulovlig lenge i isolasjon.

– Dette er jo et tiltak for å ivareta de som er blitt pågrepet. Norge har fått kritikk fra torturkomitéen, og dette er regler som vi må innordne oss. Men dette fremmer ikke kriminalitetsforkjempelsen i Norge.

– Disse reglene er det helt riktig at politiet heretter skal praktisere, men i perioden frem til vi får et riktig balansert antall fengselsplasser, lik politiets behov, så vil dette være en utfordring. Men på sikt vil dette være bra, sier Elsebutangen.

Glattcelle i Sarpsborg

Glattcelle i Sarpsborg.

Foto: Magnus Brenna-Lund/NRK