- Fjern bilene, ikke astmatikerne

Oslo får stadig større problemer med eksos-forurensning. Hver vinter varsler Oslo kommune om hvor og når det er helsefarlig luft, og oppfordrer astmatikere om å holde seg innendørs.

Svevestøv i Trondheim
Foto: Gorm Kallestad

Susanne Lützenkirchen

Susanne Lützenkirchen

Foto: MMS-bilde: Anne Linn Ensby / NRK

- Oslo kommune bør oppfordre folk til å la bilen stå og gjøre kollektivtransporten billigere på dager de vet det blir helsefarlig luft. Det krever Astma- og allergiforbundet.

Helsefarlig luft

Vinteren har kommet til Oslo, og mens gradestokken kryper nedover, øker luftforurensingen. Hver vinter varsler Oslo kommune om hvor og når luften blir helsefarlig å puste inn.

- Vi informerer folk om hvordan det står til med Oslolufta slik at de kan ta de forholdsregler som de behøver. Kanskje velger å bli hjemme eller unngår de områdene som er verst, sier Susanne Lützenkirchen, som er ansvarlig for varslingstjenesten for Oslo kommune.

Begrenset frihet

Astma- og allergiforbundet forteller at det er viktig for dem å få informasjon om luftforurensingen, men de reagerer på at det er deres frihet begrenses som begrenses, og ikke bilistenes.

- Dette er helt feil. Det er jo ikke asmatikerne og allergikerne som er problemet. De vi skulle holde inne var bilene, sier Geir Endregard, generalsekretær i Astma- og allergiforbundet.

Han mener kommunen burde brukt opplysningene til gjøre noe med selve forrurensningen.

- Vi vet en til to dager på forhånd om det kommer høy forurensning. Da kan man gi folk fordeler av å kjøre kollektivt. Man kan legge begrensninger på hvor mange biler man slipper inn, man kan redusere hastighet, man kan gjøre en rekke ting slik at episoden ikke skjer. Men det krever vilje og politisk handling, i større grad enn vi ser i dag, sier Endregard.

Må legge bedre til rette

Knut Even Lindsjørn

Knut Even Lindsjørn

Foto: SV

Han får støtte av Sosialistisk Venstrepartis Knut Even Lindsjørn, som mener kommunen må legge bedre til rette for at folk velger kollektivtransport.

- Det er fullstendig bakvendt at en oppfordrer allergikere og asmatikere til å holde seg inne når det er alle vi andre som forurenser for mye. Kommunen må heller ta et skikkelig grep og sørge for å få ned luftforurensningen, sier Lindsjørn.

Tiltak som piggdekkgebyr, miljøfartsgrense og vasking av veiene har hjulpet på problemet med svevestøv i Oslo. Samtidig har det blitt mer NO2, som kommer fra eksos. Særlig dieselbiler slipper ut mye NO2, og partikkelfilter hjelper ikke.

- Det er veldig bekymringsfullt at det blir mer av denne gassen i Oslo. Vi risikerer at de som har plager blir sykere og at de som ikke allerede er plaget kanskje blir syke, sier Knut Even Lindsjørn til Østlandssendingen.

Les mer: Helsefarlig Oslo-luft på mandag

Forurenset luft

Oversikt over luftforurensingen mandag

Foto: Illustrasjon: Oslo kommune