Hopp til innhold

- Firmabilsvindel for millionbeløp

Ansatte med firmabil er mistenkt for å snyte staten for opptil 100 millioner kroner.

Biltrafikk
Foto: Johansen, Erik / SCANPIX

Skattemyndighetene har i hele høst hatt hemmelige kontroller på arbeidsplasser og ansattes hjemsted, for å avdekke juks i bruk av firmabil.

- Hvis vi tar et regnestykke på 500 biler som er verdt gjennomsnittlig 250.000 kroner per stykk så går vi glipp av 37 millioner. Dobler vi antall biler snakker vi fort om 100 millioner. Så det kan være snakk om meget store beløp som blir unndratt beskatning her, sier Erik Nilsen, kontrollsjef i Skatteetaten i Østfold.

- Bruker bilen privat

I hele høst har skatteetaten hatt kontrollpersonale fra alle kommunene og fylkeskommunen på veien . De har gjort oppimot tusen observasjoner av det de tror er ulovlig bruk av firmabil som de skal ta med videre i kontrollarbeidet.

- Bedrifter har oppgitt at firmabilene står parkert på arbeidsted, men sannheten er at folk bruker bilene privat, sier Nilsen.

Du har selv vært ute på veien. Hva er det dere konkret har gjort?

- Vi har kjørt rundt i fylket, og sette etter hvor biler med grønne skilter er parkert. Det vi har sett er at det er utrolig mange av dem som ikke står på virksomhetsadresser, men på parkeringsplasser ved handlesentre eller idrettshaller. Vi har kjørt gjennom boligstrøk, og har sett mange stå parkert der. Det vil si at da er bilen tatt med hjem, og da skal det en eller annen form for beskatning til.

Får mange tips

Ifølge skatteetaten er det mange som ikke innberetter at de bruker firmabilen privat. Noen av kontrollene de har gjort denne høsten, har skjedd på bakgrunn av tips fra naboer etc.

- Det oppleves som urettferdig for mange at noen unndrar seg beskatning, og ikke bidrar med det de skal til felleskapet.

 Skattetaten håper nå at næringslivet nå har fokus på innberetningene i forbindelse med lønnsoppgavene for 2006.  

- Det skal skje i januar, og vi har et håp om at man nå gjør en innberetning som er i tråd med regelverket, noe vi ikke tror har blitt gjort hittil, sier Nilsen.

- Bilbransjen feilinformerer

Nilsen opplyser at mange av disse bilene blir brukt som bil nr 2 i familien. Skatteetaten har innhentet opplysninger fra bompengselskapene som viser at de brukes til stor utstrekning i  helger og på helligdager og i ferier. Disse opplysningene kommer de til å bruke videre i kontrollene sine.

 

Hva kommer til å skje med de som ikke innberetter denne typen bruk av firmabilen ?

- For de som ikke lønnsinnberetter dette nå på en skikkelig måte vil det bli kontroll hos virksomheten. Da risikerer både ledelsen for virksomheten og den ansatte  en etterligning, og da kan vi gå flere år tilbake. Det kan bli veldig dyrt for begge parter, sier Nilsen.

 Utradisjonelle metoder

Nilsen tror det er mange som bevisst snyter staten for penger. han tror det bare er et fåtall som gjør dette fordi de mangler kunnskap.

-  Vi har fått tips om at bilbransjen oppgir ved kjøp at det lønner seg å kjøpe varebil, for da er det fullt merverdifradrag og ingen beskatning hvis du har en bil til. Det er helt feil, fordi det er bruken av bilen som avgjør om den skal skattes på deg personlig eller om du skal ha dette fradraget. Det er bruken som avgjør.

 Blir mange overrasket over at de blir avslørt tror du?

- Ja, for vi bruker litt utradisjonelle kontrollmetoder. Vi er ute å observerer i stedet for å sitte inne på konorene våre. Vi er veldig opptatt av at vi skal være ute og se hva som skjer. Det er da vi får de rette fakta på bordet, sier Nilsen.