- Fasader viktigere enn mennesker?

Pasienter fortviler etter at Riksantikvaren stanset ombyggingen av Halden Sykehus. Nå er det nye distriktspsykiatriske senteret blitt kraftig forsinket.

Sykehuset i Halden
Foto: Rainer Prang / NRK

Ombyggingen av sykehuset til distrikspsykiatrisk senter for pasienter fra Halden og Sarpsborg er blitt kraftig forsinket etter fredningsvedtaket.

- Brukerrådet er opprørt over at oppstart av Haldenklinikken er utsatt i det uvisse pga. Riksantikvarens fredningsvedtak, skriver Brukerrådet ved Sykehuset Østfold i en pressemelding.

Kraftig forsinket

Sykehuset i Halden skulle vært ferdig ombygd i mai, men Riksantikvaren kom i sommer med et midlertidig fredningsvedtak, blant annet at det ikke skal bygges ventilasjonsanlegg på taket. Disse kravene forsinker og fordyrer arbeidene.

Brukerrådet ved Sykehuset Østfold sier i dag at de er opprørt over fredningsvedtaket og spør om fasader er viktigere enn mennesker med psykiske lidelser.

- Dette betyr at mennesker i Halden og Sarpsborgdistriktet med psykiske lidelser er fratatt muligheten for en god behandling og livskvalitet i et egnet bygg, på grunn av mindre fasadeendringer, mener Brukerrådet.

Stoppet to måneder før åpning

Det nye bygget skal blant annet romme barne- og ungdomspsykiatri og være distriktspsykiatrisk senter for Sarpsborg og Halden.

Hensynet til nasjonale kulturverneplaner fikk Riksantikvaren til å kreve endringer i byggeplanene - to måneder før anlegget skulle tas i bruk. Dermed er et nytt, svært viktig tilbud til trengende pasienter utsatt på ubestemt tid.

Riksantikvaren innrømmer at de burde ha vært tidligere inne i prosessen som endte med at Halden sykehus ble fredet.

- Vi kunne ønske at vi hadde kommet inn på et tidligere tidspunkt. Det ønsket både helseforetakene og kulturminnemyndighetene. Men verdivurderingen av Halden sykehus forelå ikke før 31. januar 2007. Derfor var det ikke mulig å gå inn noe før med kulturminneloven i ryggen, sier førstekonsulent Linda Veiby hos Riksantikvaren, Linda Veiby.

 - Ønsket ikke fredning

Riksantikvaren ønsket opprinnelig ikke å gå til noen fredning av Halden sykehus.

Men dialogen med sykehuset Østfold om andre løsninger for ombyggingen har vært dårlig og derfor så Riksantikvaren til slutt ingen annen løsning. Det var byggingen av et ventilasjonsanlegg som fikk begeret til å flyte over for Riksantikvaren

- Ytterligere bygninger på sykehusets takflate vil gjøre noe med opplevelsen av bygningen, ikke minst sett fra Halden sentrum. Halden sykehus har Haldens mest spektakulære beliggenhet, i tillegg til festningen. Arkitekturen er ikke bare viktig i forhold til dette enkelte kulturminnet, men også i forhold til hvordan bybildet Halden oppleves, sier Veiby.