- Fælt å være lokalpolitiker

Hverdagen for mange lokalpolitikere består i å kutte der det smerter mest, mener samfunnsviter.

Geir Conrad Tufte

LAV TILLIT TIL LOKALPOLITIKERNE - Det er et paradoks at lokaldemokratiet står sterkt i Norge, men lokalpolitikerne har velgerne liten tillitt til, sier amanuensis Geir Conrad Tufte.

Foto: Hermund Lybeck Kjernli / NRK

Mange norske kommuner opplever å måtte kutte i tjenester og øke avgifter.

Halden kommune er en av de norske kommunene som sliter, og foruten å være den kommunen i landet med størst akkumulert underskudd ved årsskiftet (285 millioner), fikk Halden nylig beskjed fra Fylkesmannen om at verken 2014-budsjettet eller økonomiplanen 2014-2017 var godkjent.

Kutt og økte avgifter kan komme fortere enn ønskelig, og det sliter på lokalpolitikernes tillit i samfunnet.

- Det er en forferdelig situasjon for politikerne å være i, og de taper tillit i befolkningen, sier Geir Conrad Tufte, amanuensis ved avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk ved Høgskolen i Østfold.

Les også:

Formannskapet i Halden kommune

KUTT OG ØKTE AVGIFTER. - Det er en fæl oppgave lokalpolitikere har, når pengekassa er tom, sier Tufte. Bildet er fra formannskapet i Halden kommune.

Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

- Mye og ufortjent kritikk

Geir Tufte sier lokaldemokratiet i Norge generelt står sterkt sammenlignet med andre steder i Europa.

- Det er imidlertid problematiske sider ved tillitten, og dette kommer til uttrykk i lav valgdeltakelse, sier Tufte til NRK.

Han sier meningsmålinger viser at borgernes tillit til lokalpolitikerne ofte er lav.

- Det å være lokalt folkevalgt er vanskelig, og de får ofte mye og ufortjent kritikk. Det er umulig å gjøre alle til lags, og man må ta upopulære avgjørelser, sier han.

Især når pengekassa er tom må det tas beslutninger, som rammer de fleste familier i en kommune hver eneste dag, mener samfunnsviteren.

- Det er en forferdelig situasjon for alle parter, sier han.

Les også:

Halden kommune rådhuset

BRA ELLER DÅRLIG LOKALDEMOKRATI? Varaordføreren i Halden er spent på hva den KS-initierte lokaldemokratiundersøkelsen vil vise.

Foto: Rainer Prang / NRK

Spent på lokaldemokratiundersøkelse

I Halden kommunestyremøte den 13. mars i år gikk startskuddet for lokaldemokratiundersøkelsen 2014.

Byens folkevalgte svarte på 41 spørsmål om lokaldemokrati, og i disse dager er det Haldens innbyggere som blir kontaktet av TNS Gallup for å svare.​

Undersøkelsen pågår i flere norske kommuner i regi av KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, og varaordfører Lena Karlsen (H) i Halden kommune er spent på hva resultatet blir for Haldens del.

- Vi gjør dette for å få en indikasjon på lokaldemokratiet i Halden, og på hvilken måte vi som folkevalgte kan legge til rette for et enda bedre lokaldemokrati. Det har så langt jeg kjenner til aldri tidligere blitt avholdt en slik undersøkelse i Halden, og jeg legger ikke skjul på at jeg er litt spent på resultatet, på kommunens egne nettsider.

På forespørsel fra NRK om hun har inntrykk av at det et bedre eller dårligere lokaldemokrati-klima i Halden enn i andre kommuner, svarer hun ikke.

Til hva hun er spent på svarer hun

- Ved bruk av ordet spent er dette uttrykk for en forventning om at svarene i undersøkelsen kan brukes til å utvikle demokratiet, ikke bare i Halden men i Norge, sier Karlsen.

- Ingen dans på roser

Geir Tufte mener den eneste begrunnelsen for å opprettholde kommuner er lokaldemokratiet. Tjenestene fra kommunen kan utmerket godt leveres av andre, sier han.

Tufte skjønner godt hva politikerne i Halden og andre kommuner med minus-tall har å slite med i disse dager.

- Jeg var assisterende rådmann i Moss kommune. Vi hadde sju år med underskudd, og jeg hadde mye kontakt med politikerne. Dette er ingen dans på roser, sier han.

Når det skal skjæres i kommunal tjenesteyting, angår det mange i lokalsamfunnet.

- Innbyggerne gir sine synspunkter blant i media, og vil både ha bedre tjenester og lavere avgifter. Det er ikke enkelt å være politiker, men man må altså prioritere og kutte - og det smerter alltid og er en forferdelig situasjon for innbyggerne og politikerne, sier Tufte.

Les også:

- Vil bruke undersøkelsen til noe positivt

I Halden kommune står posisjon (H, V, Krf og Sp) steilt mot opposisjon (Ap, SV, PP og Frp) i en rekke spørsmål knyttet til hva som er de beste løsningene for kommunen, som sliter økonomisk.

Det er hevdet fra opposisjonen at dagens politiske flertall er handlingslammet, mens man motsatt vei har kalt opposisjonens handlemåte for "politisk torpedering av demokratiet".

Det er også stor uenighet i Halden kommunestyre om det reelt sett er en kommune som er "på bedringens vei", eller om økonomien kjøres utfor stupet.

Den 20. mars gjestet Fylkesmann Anne Enger formannskapet i Halden, og bad politikerne i begge leire om å finne felles løsninger fremover til kommunens beste.

Varaordfører Lena Karlsen (H) håper at lokaldemokratiundersøkelsen skal bidra til at kommunen får et et godt bilde av hvordan lokaldemokratiet fungerer, og at undersøkelsen også sier noe om hvor det kan være behov for utvikling av demokratiet.

- Jeg anser det som positivt at slike undersøkelser gjennomføres for å ivareta demokratiet og for å gi svar på hvordan en kan utvikle demokratiet videre, sier varaordføreren til NRK.