- Erstattes ikke

Når Per Egil Pedersen i dag slutter som daglig leder i Halden Byutvikling as blir ingen ny leder tilsatt, og selskapet kan bli lagt ned.

Per Egil Pedersen

ERSTATTES IKKE. Det vil ikke bli utlyst noen ny stilling etter Per Egil Pedersen i Halden Byutvikling as. Pedersen har sin siste arbeidsdag i selskapet 31. mai.

Foto: Kjetil Berg

Halden Byutvikling as er et helkommunalt eid selskap, som blant annet har hatt som oppgave å selge de omstridte tomtene Tyska og Hollenderen.

Selskapet skulle opprinnelig også utvikle området Mølen - som nylig er vedtatt tilbakeført kommunen som havneareale.

Per Egil Pedersen, som fikk sparken som rådmann i Halden kommune i februar 2012, har ledet byutviklingsselskapet siden i fjor sommer.

Når han går fra kontoret for siste gang i dag, for å starte opp som rådmann i Skiptvet kommune, vil det ikke bli ansatt noen etterfølger.

Les også:

Geir Helge Sandsmark, Venstre Halden

FEIL Å BRUKE AKSJESELSKAPER. - Venstre liker ikke at byutvikling og håndtering av eiendommer håndteres i et aksjeselskap som HBU, sier Geir Helge Sandsmark

Foto: Kjetil A. Berg

- Erstattes ikke

Det har stormet rundt Halden Byutvkling as i lang tid, og mange har ment at det er uheldig at Halden kommune "driver butikk" i et aksjeselskap, fremfor å utvikle blant annet tomteområdene Tyska og Hollenderen som bydel innenfor kommunalt demokrati.

- Generelt bør håndtering av kommunens eiendommer, samt byutvikling skje i kommunens egen regi, sier Venstres gruppeleder i Halden kommunestyre, Geir Helge Sandsmark til NRK.

Nå kan han komme til å få det som han ønsker, fordi HBUs fremtid er høyst uviss, ifølge ordfører Thor Edquist (H), som også er generalforsamling i Halden Byutvikling as.

- Pedersen vil mest sannsynlig ikke bli erstattet, blant annet fordi Mølen nå er overført til kommunen, sier Edquist til NRK.

Han vil ikke være like bastant i forhold til HBUs fremtid, men han sier også at selskapet nå tilsynelatende mangler oppgaver.

Les også:

Halden havn, Mølen

MØLEN FORTSETTER SOM HAVN. I utgangspunktet overtok Halden Byutvikling as Mølen (bildet), Tyska og Hollenderen, og det skulle bygges boliger og næringseiendom på tomtene. Flertallet i kommunestyret har vedtatt at havnedriften skal fortsette, og at Mølen tilbakeføres havnekassa.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Styret må påta seg oppfølging

Halden Byutvikling AS (HBU) ble stiftet av Halden kommune og Halden Næringsråd i fellesskap på slutten av 1990-tallet. Formålet den gang var å realisere et prosjekt med en gangbro over elven Tista.

I 2008 fikk HBU oppdraget med å utarbeide et forprosjekt, der formålet var å anlegge ny kommunal havn på Sauøya sør.

Samtidig så man mulighetene for å tilrettelegge sentrumsnære tomteområder for boligformål så vel på Mølen (dagens havneområde i Halden), som på Hollenderen og Tyska.

Halden byutvikling AS ble tiltenkt en sentral rolle i dette arbeidet, og kommunen overtok da alle aksjer i selskapet, og et nytt styre kom på plass. Styret består av leder Jan Erik Erichsen (H) og styremedlemmene Erlan Aastebøl (H), Henrik Rød (Frp), Gerd-Berit Odberg (Krf) og Per Kristian Dahl (Ap).

Når ikke daglig leder skal erstattes, varsler Thor Edquist at styret må ta på seg flere oppgaver.

- Når Mølen, som er selskapets største balansepost, nå tilbakeføres til Halden kommune og Tyska og Hollenderen er solgt, ligger det i kortene at selskapet kan bli nedlagt på litt sikt, dersom det ikke blir tilført nye arbeidsoppgaver.

Men nå vil det være en god del oppgaver for styret å følge opp i forbindelse med salgsavtalen med Norske Helsehus og Betonmast, sier Edquist.

Les også:

Thor Edquist (H)

HBU LEGGES NED PÅ SIKT. - Ingen ny daglig leder ansettes, men styret får en god del oppgaver å følge opp i forbindelse med salgsavtalen, sier ordfører og generalforsamling Thor Edquist.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Var aldri noen kø

Fra tomtesalget ble presentert første gang i media som "nær forestående" i fjor høst og inntil nylig, har daglig leder Per Egil Pedersen og styreleder Jan Erik Erichsen gitt uttrykk for at det har vært stor interesse fra potensielle kjøpere til tomtene på Tyska og Hollenderen.

På forespørsel fra NRK til Edquist, på hvorfor disse tomtene - som har vært omtalt av involverte som "attraktive og populære" ikke ble solgt for mer enn 100 millioner, og hvorfor man ikke kunne vente til det dukket opp flere interessenter, svarer Edquist

- Det var ingen kø av tomtekjøpere, slik enkelte har gitt uttrykk for, sier han.

Thor Edquist peker på, at årsaken til at man måtte bestemme seg for tilbudet fra Norske Helsehus as/ Betonmast as, var at tilbudet var tidsbegrenset.

Samtidig løper det renter på de lånene kommunen har tatt opp for å utvikle infrastruktur til områdene ved Tista, der Tyska og Hollenderen ligger.

- Halden kommune har lagt ned store verdier i området, og dette dreier seg om investeringer som det hvert år betales flere millioner i renter på. Vi synes derfor det er mest fornuftig for byen å få så mye som mulig tilbake, sier han.

Les også:

Tomteområder i Halden

IKKE UTREDET AV RÅDMANNEN. De nye opplysningene om at Betonmast var kommet inn på eiersiden ble aldri administrativt behandlet, før kommunestyret vedtok å selge tyska og Hollenderen den 23. mai i år.

Foto: Rainer Prang / NRK

Sprikende tall

Mange har lenge hevdet at Halden kommune bokstavelig talt begir seg ut i en hengemyr av ukjente kostnader, når de gamle industritomtene på Tyska og Hollenderen skal renses for industrigifter.

Mens Halden Byutvikling har operert med rensekostnader fra en rapport, som ble presentert i januar 2011 på litt over ni millioner kroner, presenterte rådmannen tidligere i mai et estimat for rensekostnader på 12 millioner.

Det er nevnt at massene må fraktes dels til Danmark, Mo i Rana og til Langøya på den andre siden av Oslofjorden, avhengig av hva slags forurensning det er snakk om.

Hva det vil koste å grave opp og frakte bort den forurensede massen finnes det ingen utregninger på så langt.

Øyvind Holt, MDG

LEGG NED HALDEN BYUTVIKLING. - Selskapet har en organisasjonsform hvor politiske avklaringer blir skjult for offentligheten, sier Øivind Holt.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Reagerte med vantro på behandlingen

Øivind Holt fra Miljøpartiet de Grønne reagerte med vantro, da det dukket opp nye dokumenter kvelden før kommunestyremøtet torsdag den 23. mai, der tomtesalget skulle behandles.

- Jeg hadde sammen med mange andre fått en epost onsdag kveld med en rekke tilleggsdokumenter i sakens anledning, der hovedopplysningen var at Betongmast AS hadde gått inn som eier i Norske Helsehus as, sier Holt.

Rådmannen gikk på talerstolen, og opplyste om at administrasjonen hadde mottatt dokumentene onsdag ettermiddag, og redegjorde for at administrasjonen ikke hadde hatt mulighet for å vurdere disse på en grundig måte.

- Jeg ba deretter om ordet og fremmet forslag om utsettelse av saken med begrunnelse i at vi trengte en grundigere vurdering av de nye saksopplysningene. Forslaget ble nedstemt, der deler av Høyre og Krf stemte mot sammen med en samlet opposisjon, sier Holt.

Høyre hadde et eget gruppemøte i sakens anledning hvor de ble enig om å fristille sine representanter og også posisjonspartiene (V, Sp og Krf) var fristilt.

- Noen i Høyre stemte i den endelige avstemningen for rådmannens forslag, mens flertallet i Høyre og Krf støttet, sammen med en samlet opposisjon (Ap, SV, Frp og PP) forslaget om salg, sier Holt.

Les også:

40 for, 9 imot

Ordfører Thor Edquist, som også er generalforsamling for HBU, roser byutviklingsstyrets medlemmer for innsatsen knyttet til salget.

- Styret, som til stor del har bestått av mennesker med god kompetanse og erfaring på eiendomsprosjekter, skal ha ros for at de selv med få interessenter fikk i havn en avtale som fikk stort flertall i kommunestyret, sier Edquist.

Miljøpartiet mener det nettopp er den politiske sammensetningen av styret i byutviklingsselskapet, som var utslagsgivende for at hele 40 kommunestyrerepresentanter stemte for å selge tomtene, mens kun 9 var imot.

- I og med at Høyre har hatt styreleder i Halden Byutvikling as, var det nok mange i Høyre som ville støtte ham og det forslag som kom fra HBU.

Et hovedargument fra de som støttet salg, var at her hadde styret i HBU (H, KrF, Ap, Frp) gjort et grundig arbeid, og de stolte på de vurderingene de hadde gjort. Underforstått at det var ikke nødvendig med ytterligere vurderinger fra rådmannen, sier Holt.

- Avgjørelser skjules for offentligheten

Nå vil Miljøpartiet legge ned selskapet, og unngå opprettelser av lignende selskaper i fremtiden.

- Vi i MDG ønsker opplegg som med HBU avviklet, i og med det er en organisasjonsform hvor politiske avklaringer blir skjult for offentligheten, sier Øivind Holt.

Han får støtte fra posisjonspartiet Venstre.

- Jeg mener det er naturlig å vurdere terminering nå.

Selskapet er i praksis uten funksjon etter salget av Tyska og Hollenderen, sier Venstres gruppeleder Geir Helge Sandsmark.