- Engler er gammeldags

Kongedatteren Märta bruker et gammelt språk som ikke reflekterer virkeligheten, sier teologiprofessor Jone Salomonsen.

Engler

Engler er gammeldagse og henspiller på et hierarkisk verdensbilde, mener Salomonsen.

Foto: Rogelio V. Solis / AP

Jone Salomonsen varsler reformasjon i jakten på et moderne gudsbegrep, i og utenfor kirken.

Denne uken fikk vi vite at minst ett, kanskje flere, medlemmer av kongehuset tror på engler og healing.

Kongedatteren Märta starter skole for dem som vil komme i kontakt med gudommelige krefter i og utenfor seg selv.

- Reformasjon inspirert av kvinnebevegelsen

Professor i teologi, Jone Salomonsen, mener Märtha er en del av en bevegelse og en reformasjon som er i ferd med å forandre den kristne kirken.

Hør reportasje: Teolog Jone Salomonsen varsler en ny reformasjon

Jone Salomonsen

Jone Salomonsen

Foto: Universitetet i Oslo

- Når vi har hørt at Märtha snakker med hester, høres det rart ut. Men det sier noe om at vi er knyttet sammen med resten av verden, sier Salomonsen.

- Hvis vi skal tenke på det som et kulturfenomen, foregår det en ny reformasjon i og utenfor kirken. Den er inspirert av alle etterkrigstidens modernistiske bevegelser, som kvinnebevegelsen, økologi-, og anti-krigsbevegelsen, forklarer teologiproffessoren.

- Engler tilhører hierarkiet

Hun mener at selv om Märtha representerer en konstruktiv bevegelse, bruker hun et gammelt språk som ikke reflekterer den moderne virkeligheten vi lever i.

- Det språket vi har hatt er et kongespråk, med et sosialt hierarki. Gud er konge, tjenerne er lakeier, budsenderne er engler. Hele dette språket tilhører ikke den moderne tiden vi lever i, der mennesket har fått rettigheter og har blitt et autonomt individ, sier Salomonsen.

- Ubevisst språk

- Hvordan skal man konvertere hele den tradisjonen vi har arvet inn i det moderne? Dette blir hele vår tids utfordring, sier Salomonsen.

- Når Märtha velger englene, fastholder hun dette gamle verdensbildet. Hun er en del av en konstruktiv bevegelse, men språket holder tilbake. Hun er veldig ubevisst i forhold til at spåket også bærer med seg ideologi, sosialitet og samfunn, sier Salomonsen.

Prinsesse Märtha i Prinsesse Märthas kirke

Prinsesse Märtha i 'Prinsesse Märthas kirke' i Torrevieja.

Foto: Eva Hille / SCANPIX

- Engler er gammeldags

I går fortalte NRK om healeren Johan Atle Lein, som mener at Märta, Ari og kong Håkon er reinkarnerte engler.

- Da er vi over i et essensialistisk språk, der noen er gode og noen er onde. Jeg vet ikke om de kongelige er så glade for å bli kalt for engler, sier Salomonsen.

Jone Salomonsen mener altså det er en reformasjon på gang, i og utenfor den kristne kirken. Men har engler noen berettigelse i den reformerte kirken?

- Jeg vet ikke om engler skal inn eller ut av den reformasjonen, det får tiden vise. Men jeg mener de er en del av en forgangen tid, sier Salomonsen.

Engler og troll

- Englene er en del av et mytologisk spåk, og vi skal ikke forby det. Hele arven av troll eksisterer også, sier Salomonsen.

- Sidestiller du engler og troll?

- Ja litt. De er begge uttrykk for dyptfølte krefter. Troll er mennesker som ikke er fullt utviklet, dumme og sterke. Engler er et uttrykk for et liv tatt ut av kroppen, mennesker som ikke trenger å spise eller sove. Begge er relle, men om de substansielt eksisterer, det er underordnet.

- La oss beholde det rike språket, men når vi lager kurs for å komme i kontakt med engler, da er vi et annet sted.