- Endelig i gang

Kjøpte tomt og fikk byggetillatelse i 2007, men har inntil nylig kjempet med kommunen for å få startet bygging.

Lars Øyvind Johannessen, Femsjøen Halden

- ENDELIG! Lars Øyvind Johannessen er i gang med hyttearbeidene ved Femsjøen i Halden. Men de siste utfordringene kommunen ga ham, førte til at snekkerne måtte gå løs på andre prosjekter og det blir ingen hytte denne sommeren.

Foto: Privat

- Jeg opplever dette nærmest som en trakassering fra kommunens side, sier Lars Øyvind Johannessen til NRK.no.

Han og samboeren fikk av Halden kommune anvist hvor hytta skulle bygges ved Femsjøen etter et tomtekjøp i 2007.

To hyttetomter i samme område ble godkjent av kommunen, og begge lå i hundremeterssonen fra Haldenvassdraget.

Eierne av nabohytta søkte og fikk bygge, men da Lars Øyvind Johannessen og samboer leverte sin byggesøknad tre måneder senere, fikk de nei.

- Det er rett og slett et mareritt å måtte forholde seg til byggesaksavdelingen i Halden kommune, sier Johannessen.

Les også:

Årelang saksbehandling

Saken har versert i Halden kommunes egne utvalg i flere runder i årene etter at byggetillatelse ble gitt i 2007, og den er behandlet i flere omganger hos Fylkesmannen i Østfold, av det kommunale kontrollutvalget og av Sivilombudsmannen.

I følge Lars Øyvind Johannessen har kommunens håndtering av saken påført ham og samboeren merkostnader på rundt 350.000 kroner.

Kommunens byggesaksavdeling har erkjent både forskjellsbehandling og saksbehandlingsfeil, men avslo erstatning.

Allikevel var samboerparet fornøyd, da byggetillatelse til syvende og sist ble gitt, og da konstituert rådmann Eivind Hansen i desember 2012 innvilget dem 100.000 kroner i erstatning, fordi han mente at kommunen hadde håndtert saken på en dårlig måte.

Da fylkesmannen var involvert i saken ble kommunens saksbehandling beskrevet som "kritikkverdig og dårlig".

Les også:

Lars Øyvind Johannessen, Femsjøen Halden

SLITSOMT Å FORHOLDE SEG TIL. - Dessverre har opplevelsen av teknisk etats byggesaksavdeling vært en fryktelig skuffelse for oss, sier Johannessen.

Foto: Privat

Har kjempet helt til det siste

Samboerparet fikk byggetillatelse i desember 2010, etter at fylkesmannen hadde godkjent saken.

- På grunn av at det har vært slitsomt å måtte kjempe denne kampen og rett og slett passe på at kommunen oversendte viktige dokumenter, da for eksempel saken i flere runder ble sendt fylkesmannen, mistet vi litt av gnisten, sier Johannessen.

Det førte til at byggeprosjektet ikke kom i gang med en gang, og i mellomtiden kom det inn ny klage fra en hyttenabo.

- Det er vanskelig å forholde seg til Halden kommunes byggetekniske avdeling. Først får vi skriftlig beskjed om at den høyden vi skal legge hytta på i terrenget er godkjent etter en klagerunde.

Så dukker det opp ny henvendelse om akkurat samme tema. Selv om kommunen har hatt egne folk på stedet for å vurdere hyttas nivå i terrenget, og det er leid inn eksterne spesialister, som slår fast at hytta faktisk ligger lavere enn det vi har fått godkjenning for, så starter kommunen opp nye prosesser mot oss, sier han.

Han og samboeren føler seg trakassert og presset, når de helt frem til for få uker tilbake i år fikk beskjed om at "de bygger på eget ansvar" .

- Vi har også fått krav til oss på å skaffe dokumentasjon så sent som i våres, som allerede foreligger hos kommunen, sier Lars Øyvind Johannessen.

Les også:


Høyde tema i flere runder

Hyttetomt Femsjøen

KLAGER PÅ HØYDE. Lars Øyvind Johannessen mener det var unødvendig av kommunen i år å sette i verk nye prosesser vedrørende klage på hyttas høyde, i og med dette var skriftlig avklart i tidligere runder.

Foto: Privat

Kommunalsjef teknisk og kultur, Ulf Ellingsen, bekreftet overfor NRK i mai i år at han var kjent med de tidligere høydemålingene, som var foretatt på Johannessens hyttetomt.

Ellingsen sier imidlertid at kommunens egne målinger ikke innebefattet høyde, selv om ordlyden i brevet fra teknisk etats Håvard Tafjord 11. desember 2012 til en hyttenabo som hadde klaget, indikerer at hyttas høyde nettopp var tema;

" Vi viser til din henvendelse av 2.7.12 vedrørende terrengarbeider på eiendommen gnr 90, bnr 17 i Torpedalen i Halden.

Hovedregel er at det er ansvarlig utførende som har ansvar for at bygget plasseres i riktig høyde og på rett plass i henhold til den gitte tillatelsen. Kommunen var på eiendommen og besiktiget eiendommen. Man kunne ikke se at terrengarbeidene var i strid med den gitte tillatelsen.

og


Tillatelsen omfatter heving av terrenget på deler av tomten med omlag 2 meter.”

- Det er heller ikke kommunens oppgave å foreta disse målingene, skriver Ellingsen i en epost til NRK.no.

Les også:

- Saken løst

Ulf Ellingsen, som tiltrådet stillingen som kommunalsjef i teknisk og kultur tidligere i år, sier til NRK at han på ingen måte ønsket å stoppe samboerparets hytteprosjektet.

- Snarere tvert i mot, men kommunen og tiltakshaver kommer i en vanskelig situasjon hvis dette godkjennes, og det i ettertid viser seg å ikke stemme. Vi vil heller ikke da oppleves som seriøse samhandlingspartnere for bransjen, skriver han til NRK i en epost i mai i år.

Etter en befaring fra Ellingsen på den aktuelle tomta ved Femsjøen, sammen med samboerparet, har Halden kommune ryddet uavklarte forhold av veien og byggingen har startet.

- Jeg har kommet igang med en hel del, men mens snekkerne gikk og ventet på å få komme igang her i våres, da ny usikkerhet ble sådd, så har de måttet ta seg annet oppdrag.

Det blir nok ikke noen ferdig hytte på oss denne siden av sommeren, sier Lars Øyvind Johannssen til NRK.