Hopp til innhold

- En trussel mot byggebransjen

Byggesaksavdelingen i Halden kommune får ny kritikk fra bransjen. Kommunesjef vil rydde opp i konfliktene.

Halden kommune rådhuset

NY MISNØYE MED BYGGESAKSAVDELINGEN. Deler av byggebransjen i Halden mener kommunens byggesaksavdeling utgjør en trussel mot bransjen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Halden kommunes byggesaksavdeling har i flere år vært i negativt fokus, og i mange sammenheng er avdelingen knyttet til byggesaker der byggmestere, arkitekter og husbyggere har ment seg urettferdig behandlet.

I byggebransjen er det nå igjen hevdet at byggesaksavdelingen representerer en trussel mot bransjen, og dette er kommunalsjef i teknisk og kultur, Ulf Ellingsen, kjent med.

- Jeg er kjent med at deler av bransjen har ytret dette. Spørsmålet om at avdelingen er en trussel for næringen er selvsagt uholdbar og vil bli tatt opp i møte med representanter for næringen etter ferien.

Dette er et fora, som er etablert tidligere, og som blir en viktig arena for videre arbeid med vår omdømmebygging generelt, sier Ellingsen, som ble tilsatt i stillingen som enhetsleder for teknikk og kultur tidligere i år, til NRK.

Les også:

Snekker

HOLDER MUNN, FRYKTER STRAFF. Byggmestere og entreprenører holder munn om sine problemsaker, for å unngå eventuell straff fra byggesaksavdelingen i Halden kommune.

Foto: Fjeldstad, Knut / SCANPIX

Frykter å bli straffet

NRK er har hatt kontakt med aktører i byggebransjen, som opplever teknisk etats byggesaksavdeling som uryddige, og det hevdes at det foregår vilkårlig behandling.

De NRK har hatt kontakt med kvier seg for å uttale seg til pressen om ubehagelige saker de selv har vært involvert i med byggesaksavdelingen.

Andre sier de regner med å bli straffet av byggesaksavdelingen, og at det er uheldig for deres egen virksomhet, dersom de gjør kjent sine saker overfor pressen.

- Ingen skal selvfølgelig bli "straffet" av byggesaksavdlingen. Jeg vil i møte med bransjen oppfordre til at det heller tas initiativ til dialog fremfor at saker havner i media, sier Ellingsen.

Han sier, at dersom alle har samme agenda bør det være mulig at hele bransjen opplever et godt samarbeid, samtidig som gjeldende lover håndheves.

- Samtidig er byggesak myndighetsutøvelse og vil alltid være utsatt for kritikk.
De som mener seg feilbehandlet, og er redde for at et mediafokus vil ødelegge for dem, må gjerne ta kontakt, sier han.

Les også:

Bjørn Spernes

VELDIG UBEHAGELIG. - Jeg har hatt møte med Ulf Ellingsen nylig, og det opplevde jeg som veldig positivt. Men forøvrig har byggesaksavdelingen brukt enormt med ressurser på å kjøre meg i senk på feil premisser, sier Bjørn Spernes.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Uetterrettelige og ubehagelige

Bjørn Spernes, som i flere år har kranglet med Halden kommune om et bryggeanlegg i Svalerødkilen kommunen mener han har utvidet ulovlig, men som han selv hevder er pusset opp etter skader fra is og bølger, er sterkt kritisk til byggesaksavdelingen.

- Jeg forstår godt at folk er redde for å ta opp saker med byggesaksavdelingen, dersom de lever av et håndverk i byggebransjen i Halden, sier Spernes til NRK.

Gjennom årene har han opplevd at kommunen dels har "mistet bort" papirene hans, det har vært brukt feil kart, feil bilder og feil gårds- og bruksnummer på tomter og han har vært truet med bøteleging og riving.

Spernes har liten tillit til byggesaksavdelingen i Halden kommune.

- Det er til og med påvist bygninger fra teknisk etats side, som ikke en gang finnes. Det er klart det er ille å måtte tautrekke med en kommune om slikt, og man mister jo gnisten.

Min oppfatning er at byggesaksavdelingen ikke makter å innse egne feil. De er uetterrettelige og det er ubehagelig å stå overfor dem, sier han.

Les også:

Opprør i bransjen

I 2010 var det et gryende opprør i byggebransjen, da deler av håndtverkerne i Halden hevdet at byggeutviklingen i kommunen var i ferd med å stoppe opp, som følge av et kommunalt "nei-regime" i byggesaksavdelingen, samt treg og vilkårlig saksbehandling.

Også tidligere i år er det rettet kraftig skyts mot kommunal byggesaksbehandling.

Byggmester René Antonsen, som også er nestleder i Halden Håndverkerforening, skrev i et brev til rådmann og ordfører i vinter, at han hadde blitt kontaktet av mange, fortvilte i byggebransjen.

- Utøvere innen bransjen har vist bekymring og lite tilfredshet med byggesaksavdelingen i Halden kommune, skrev Antonsen, og pekte på en hverdag for mange i byggebransjen preget av økende misnøye med avdelingen.