– En trussel for alle som ferdes på veien

Statsråd Schjøtt Pedersen skremt over manglende kontroll av tunge kjøretøy til Norge over Svinesund.

Grenseovergang ved Svinesund

KONTROLLERER 10 AV 2.000 KJØRETØY PER DAG. Med ulykker som lastebilbrannen i Gudvanga-tunnelen i sommer friskt i minne, har trafikkfarlige vogntog og sjåfører fra utlandet uten erfaring i å kjøre på norske veier blitt satt på den politiske agendaen.

Foto: Rainer Prang / NRK

LO i Østfold og Norsk Transportarbeiderforbund hadde invitert statsråd Karl-Eirik Schjøtt Pedersen til Svinesund onsdag.

Statsråden fikk blant annet se og høre Statens Vegvesens opplevelse av virkeligheten ved kontrollstasjonen på Svinesund.

Dårlig bemanning og utstyr gjør at Vegvesenet kun får kontrollert en halv prosent av de tunge kjøretøyene som kommer til Norge på E6 over Svinesund.

- En trussel for alle som ferdes på veien, sier statsråd Karl-Eirik Schjøtt Pedersen til bladet FriFagbevegelse.

Les også:

Trailer

VIL ANSVARLIGGJØRE KJØPERNE. Transportarbeiderforbundet vil at norske kjøpere skal ansvarliggjøres gjennom solidaransvar.

Foto: Rainer Prang / NRK

Tapet på rattet

Skrekkbildene Vegvesenet viste var blant annet av kjøretøy med ratt som var tapet på plass, mens andre manglet hjul, men der hjulopphenget var hengt opp i en lastestropp.

Bildene overrasket ikke Roger Hansen, som er leder i Transportarbeiderforbundet.

- Jeg tror ikke folk skjønner hvor viktig jobben til kontrollørene er, men vi er ikke ute etter å ta sjåførene. Det er de som kjøper transporttjenester som initierer disse forholdene ved å skulle ha så billig transport som mulig.

Resultatet er at de gir blaffen bare de får varene sine. Transportarbeiderforbundet vil at kjøperne skal ansvarliggjøres gjennom solidaransvar, sa Hansen, som slår fast at han er glad regjeringen er enige i dette.

Lastebiler bør fratas retten til å kjøre i venstrefil på motorvei. Det mener UP, - som ønsker å forhindre farlige forbikjøringer og stoppe ukulturen med å holde kort avstand mellom kjøretøy. UP lover tilltak for å forhindre massekollisjoner som den i Sverige i går.

UP vil ha trailer-forbud

Haster med tiltak

Det var Arne Lerhol i Statens Vegvesen i Østfold, som stod for presentasjonen av virkeligheten for LO, Transportarbeiderforbundet og statsråden ved statsministerens kontor.

Lerhold understreket overfor de fremmøtte, at det ikke er noen grunn til å vente med tiltakene, skriver FriFagbevegelse

- Det passerer rundt 2.000 tunge kjøretøy over Svinesund, og anslagsvis 95 prosent av dem er utenlandske, fortalte Lerhol.

Vegvesenet makter kun å kontrollere en svært liten andel av kjøretøyeen, som passerer ved Svinesund, fortalte han.

- I gjennomsnitt kontrollerer vi cirka ti i døgnet her på Svinesund. Det skyldes manglende bemanning og utstyr, for vi kan bruke en halv dag bare på en bil, dersom mye må gjøres med den bilen, sa Arne Lerhol under presentasjonen på Svinesund onsdag.

Les også:

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

SKREMT OVER OMFANG OG INNHOLD. Ap-statsråd Karl-Eirik Schjøtt Pedersen skremt av opplysninger om tilstandene for tungtrafikken på norske veier.

Foto: Anne Berit Anti / NRK

Sju punkter mot transportdumping

Karl-Eirik Schjøtt Pedersen sier til FriFagbevegelse at bildene og tallene fra Vegvesenet skremte ham.

Arbeiderpartiet ønsker å gjennomføre endringer i regelverket for å bedre situasjonen inn transportsektoren på veiene.

Dette kommer i tillegg til Transportarbeiderforbundet intensjon om å innføre et sentralt nettbasert register for transportoppdrag, slik at det blir lettere for myndighetene å føre kontroll.

  • Innføre solidaransvar for transportkjøpere
  • Utvidede kontroll og sanksjonsmuligheter for Vegvesenet
  • Obligatorisk bompengebrikke med innbetaling før de krysser grensa
  • Økt arbeid mot transportkriminalitet
  • Strengere regler for utenlandske transportselskap som tar på seg oppdrag internt i Norge (kabotasje)
  • Økte krav til utstyr og kompetanse for vinterføre
  • Innføre regionale verneombud for transportsektoren