- En meget alvorlig situasjon

Arbeidstilsynet har gitt Oslo universitetssykehus i underkant av to uker på å løse de akutte vedlikeholdsproblemene.

Arbeidstilsynets bilder fra tilsyn OUS

Dette er Arbeidstilsynets bilder fra tilsynet. På lungemedisinsk sengepost ble det blant annet oppdaget svært dårlige garderobeforhold. På infeksjonsmedisinsk sengepost er det skitne lufteventiler, og gamle fuktskader.

Foto: Arbeidstilsynet

En ny rapport fra Arbeidstilsynet viser elendig vedlikehold ved deler av Oslo universitetssykehus, og tilsynet har truet med å stenge deler av sykehuset etter rapporten.

Blant annet er det avdekket stort omfang av muggsopp, farlig oppbevaring av kreftfremkallende kjemikalier, sprekker i vinduer og mangelfull ventilasjon.

Onsdag formiddag kalte Arbeidstilsynet inn Hovedvernombudet og ledelsen ved Oslo Universitetssykehus til et møte for å gjennomgå påleggene.

– Vi ser meget alvorlig på denne situasjonen, sier Arbeidstilsynets regiondirektør i Oslo, Ørnulf Halmrast.

Han forteller at de har gitt sykehuset frist 14. juli til å komme opp med planer på hvordan de skal håndtere de akutte helseskadelige problemene, og nevner de kreftfremkallende kjemikaliene som et eksempel.

Arbeidstilsynet krever også at sykehuset leverer en helhetlig plan på hvordan vedlikeholdet skal forbedres innen 1. novemeber.

– Vi kommer til å følge opp saken veldig tett, forteller Halmrast.

– Tar problemene på alvor

Ledelsen ved Oslo universitetssykehus ser alvorlig på de problemstillingene som er belyst, og sier onsdag at utbedringen av de dårligste lokalene skal starte i løpet av sommeren.

– Vi tar problemene på alvor, sier fungerende kvalitetsdirektør ved Oslo Universitetssykehus Sølvi Andersen til NRK.

Artikkelen fortsetter under bildet

Eksempel på ventilasjon

Mangelfull ventilasjon eller kreative løsninger på ventilasjon kom også frem i rapporten fra Arbeidstilsynet.

Foto: Arbeidstilsynet

I løpet av det siste halve året har sykehuset kartlagt tilstanden, og er nå i ferd med å lage en langsiktig arealplan.

– Vi ønsker ikke å ruste opp bygninger som senere skal rives eller bygges helt om. Men i mellomtiden, før vi har gjennomført den langsiktige arealplanen, skal de ansatte
ha tilfredsstillende arbeidsforhold. Våre ansatte fortjener mer verdige omgivelser enn dette. De gjør det beste de kan for våre pasienter hver dag, påpeker Andersen.

Artikkelen fortsetter under tv-saken

Video Vedlikeholdsproblemer ved Ullevål

Vedlikeholdsproblemer ved Ullevål

Omstridt sammenslåing

Oslo universitetssykehus er midt i en omstridt prosess Aker sykehus, Rikshospitalet (inkludert Radiumhospitalet) og Ullevål sykehus skal slås sammen.

I begynnelsen av juni trakk daværende administrerende direktør for helseforetaket, Siri Hatlen seg fra sin stilling, på grunn av uenigheter med styret om sammenslåingsprosessen.

– Jeg konstaterer at et flertall i styret og jeg har ulike oppfatninger om hva som skal til for å lykkes med fusjonen videre og den omstillingen som sykehuset er oppe i. For å lede en så stor og viktig virksomhet må man ha full støtte og full tillit fra et samlet styre, sa Hatlen til NRK i forbindelse med oppsigelsen.

Oslo universitetssykehus vedtok samtidig tidligere i år en plan for å spare 500 millioner kroner før året er omme. Hatlen sa før hun gikk av at mellom 2000 og 3000 ansatte kunne miste jobben, og at kuttene ville gå ut over pasientbehandlingen.

Sykehusfusjonsen er en av Norgeshistoriens største og mest omfattende.