Hopp til innhold

- En byråkratisk hengemyr

- Jeg føler med paret som har ventet på å få bygge hytte ved Femsjøen i Halden siden 2007, sier kontrollutvalgets leder.

Femsjøen-saken

Bølgene rundt hyttesaken ved Femsjøen fortsetter å rulle. Lars Øyvind Johannessen på tomta ved Femsjøen, der han fortsatt ikke har fått bygge. Østfold kommunerevisjon har i sin nylig fremlagte rapport vendt tommelen ned for byråkratiet i teknisk etat i Halden kommune. Fra før av har fylkesmannen slaktet saksbehandlingen Halden kommune har utført i saken.

Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

- Samboerparet, som i 2007 fikk anvist hyttetomt av Halden kommune - men fortsatt ikke har fått bygge, har havnet i en byråkratisk hengemyr, sier leder av kontrollutvalget i Halden kommune Ann Kristin Grødahl til NRK.

Kommende fredag skal kontrollutvalget behandle Østfold kommunervisjons omfattende granskingsrapport av Femsjøen-saken.

I rapporten kritiseres Halden kommune for mange formelle saksbehandlingsfeil.

Rapporten slår fast at den uheldige saksbehandlingen har hatt betydelige negative konsekvenser for samboerparet Lars Øyvind Johannessen og Tove Irene Hansen, som først fikk anvist tomt for hytte av kommunen, men senere ble nektet å bygge hytte på tomta, mens nabotomta ble godkjent for bygging.

HØR RADIOSAKEN: Femsjøen- saken en hengemyr

Les også:

Ann-Kristin Grødahl

- Jeg har ingen andre eksempler på at en sak har vært håndtert på en lignende måte i Halden kommune noensinne, sier kontrollutvalgets leder Ann Kristin Grødahl.

Foto: Wenche Erichsen

- Føler med dem

Kontrollutvalgsleder Ann Kristin Grødahl i Halden kommune har bidratt til at saken har fått en grundig gjennomgang av Østfold kommunerevisjon.

Det er benyttet 336 timer fra Østfold kommunerevisjons side fra granskingen startet høsten 2009, og fram til rapporten ble overlevert kontrollutvalget siste uka i april i år.

Østfold kommunerevisjon har i rapporten gjennomgått delings- og byggesaken i Torpedalen, og hatt kontakt med kommuneansatte, politikere og privatpersoner knyttet direkte og indirekte til saken.

Revisjonen har også gransket om det har vært utøvd politisk press i forbindelse med byggesaken.

- Det er en sak som har kommet veldig uheldig ut helt fra utgangspunktet. Jeg føler veldig med samboerparet. Det er mennesker med gode intensjoner, som kun ønsker å få bygget seg en hytte, sier Ann Kristin Grødahl.

Les også:

- Sjokkert over behandlingen

Per Egil Evensen, Fremskrittspartiet

- Jeg er sjokkert over hvordan denne saken er håndtert og lei meg på parets vegne som har slitt med saken i så lang tid, sier Per Egil Evensen (Frp).

Foto: Rainer Prang / NRK

I 2007 fikk samboerparet Lars Øyvind Johannessen og Tove Irene Hansen anvist tomt av Halden kommune ved Femsjøen. Det samme gjorde eieren av nabotomta, der ble det bygd hytte.

Men da Johannessen og Hansen søkte om å få bygge tre måneder etterpå nektet kommunen dem å bygge, etter å ha oppdaget at det i utgangspunktet heller ikke skulle ha vært bygget på den andre tomta i området.

Begge hyttene ligger innenfor et såkalt LNF-område (Landbruks-, natur- og friluftsområder).

Saken har versert i politiske utvalg de siste 2,5 årene og den er slaktet av fylkesmannen for elendig saksbehandling fra kommunens side.

- Dette er den verste saken jeg har vært borte i, og minner om en vendetta mot noen som bare ønsker å bygge seg en skarve hytte, sier Per Egil Evensen (Frp), som sitter i utvalget for bygg, plan og teknisk drift der Femsjøen-saken er behandlet.

Les også:

40 000 i advokathonorarer

Halden kommune har foreløpig måttet betale 40 000 kroner til samboerparets advokat i honorarer.

Lars Øyvind Johannessen og Tove Irene Hansen gikk også glipp av betydelige verdier, da de som en følge av kommunens helomvending måtte takke nei til jord- og fyllmasser de skulle benytte til oppfylling av hyttetomta de ble tildelt.

Dette kan det også bli aktuelt å søke erstatning for.

Per Egil Evensen fra Fremskrittspartiet synes saken er fryktelig urettferdig og helt unødvendig.

- Det passerer atskillig større saker i Halden kommune uten at det blir slike prosesser av det. Det er en helt utrolig sak, og jeg er veldig lei meg på parets vegne, sier Evensen.

Han mener Halden kommune får et tungt ansvar å bære, dersom saken drar ut ytterligere i tid og til sist kanskje ender i at hytta ikke kan bygges i det hele tatt.

- Dette er den "lille manns kamp" mot systemet. Det er uverdig, sier Evensen.

Fylkesmannen har saken

Kommunen har anledning av å gi dispensasjon fra 100-metersregelen fra vassdrag, men saken må da godkjennes av fylkesmannen etterpå.

På forsommeren i fjor ble bygging innvilget av utvalget for bygg, plan og teknisk drift. Saken ble deretter sendt fylkesmannen. Dit kom det også klager fra to hyttenaboer til Johannessen og Hansen.

Daværende leder for fylkesmannens miljøvernavdeling i Østfold, Ottar Krohn, sa til NRK at Femsjøen-saken var det verste tilfellet av forskjellsbehandling han hadde hørt om noen gang, og han ønsket ikke å stoppe byggingen av Johannessens og Hansens hytte.

- Dette er en sak Halden kommune har håndtert meget kritikkverdig. Alle som ser på denne saken vil raskt se at den er behandlet på en svært dårlig måte, sa fylkesmiljøvernsjef Ottar Krohn til NRK sommeren 2009.

Så kom saken tilbake til utvalget for bygg, plan og teknisk drift i Halden. Nye klager kom, og et nytt vedtak om godkjenning ble fattet av Halden kommune i desember i fjor.

Deretter er saken på nytt sendt Fylkesmannen i Østfold. På juridisk avdeling hos fylkesmannen venter man på at Halden kommune nå skal få sendt over alle papirer som mangler i saken før den endelig kan avgøres.

Utvalget for bygg, plan og teknisk drift i Halden

Utvalget for bygg, plan og teknisk drift i Halden vedtok å la Johannessen og Hansen få bygge. Fra venstre utvalgsleder Svein Olaussen (Ap), Erik Parmer (Krf) og Per Egil Evensen (Frp).

Foto: Lars H. Pedersen / NRK

- Politikerne har prøvd å rydde opp

Til møtet i kontrollutvalget fredag 7. mai forbereder kontrollutvalgsleder Ann Kristin Grødahl seg på å skrive en egen innstilling til Femsjøen-saken.

- Jeg har ingen andre eksempler på at en sak har vært håndtert på en lignende måte i Halden kommune noensinne, sier kontrollutvalgets leder.

Hun er krystallklar på at det har vært et byråkratisk rot i saken uten sidestykke.

- Det ble forsøkt rettet opp i saken fra politikerne i Halden kommune. Men nå ligger saken hos Fylkesmannen i Østfold uten mulighet for påvirkning fra Halden kommunes side. Vi får jo bare håpe at denne saken snart får en slutt, sier Grødahl til NRK.