- Dropp vaierrekkverket

Det bør ikke settes opp vaierrekkverk på den nye delen av E6 som nå bygges forbi Sarpsborg, det mener Irene Johansen (Ap).

Statens vegvesen har allerede bestilt tre mil med stålvaierrekkverk.

Men Johansen mener vaierne må avbestilles.

- Ideelt sett vil jeg ha bort vaierne så lenge de skaper usikkerhet i forhold til motorsykkelfolk, sier Johansen.

- Jeg er veldig glad for avgjørelsen at det ikke slak komme flere strekninger.

Jobbet lenge med saken

- Vi på Stortinget har jobbet for denne avgjørelsen i lang tid, og jeg er veldig glad for det samferdselsministeren nå har gjort, sier hun.

Men hun er usikker på om avgjørelsen fra departementet får noen praktiske følger. Men hun er også usikker på hvilke vurderinger som gjelder for utbyggingen av den siste biten av E6.

- Jeg håper vedtaket også gjelder siste del av E6, men jeg mistenker at ministerens bare mener det gjelder nye strekninger som er under planlegging.