- Driver hemmelighetskremmeri

Kontrollutvalget i Halden kommune driver med ulovlig hemmelighetskremmeri, mener Høyres leder i Halden. Han reagerer på at utvalget har vedtatt å lukke deler av møtene.

Halden kommune rådhuset
Foto: Rainer Prang / NRK

- Vi er ikke bare overrasket. Vi er sjokkert, sier Høyres leder i Halden kommunestyre, Carl-Victor Sundling, til NRK.

Tidligere i september vedtok Halden kommunes kontrollutvalg at det ikke lenger skal være faste eventuelt-saker på sakslisten.

Ved godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden blir møtene lukket, og under denne lukkede delen av møtet kan saker avvises.

Halden brøt kommuneloven

Turbulent fra første stund

Det har vært høylydt bråk rundt kontrollutvalget i Halden kommune, helt siden det ble valgt i fjor.

Det som skulle ha vært et utvalg på fem personer med et flertall fra opposisjonen, endte med tre personer .

Carl-Victor Sundling, Høyre Halden

- Her lager utvalget egne regler, som overstyrer kommunelovens regler, og det blir helt feil, sier Høyres Carl-Victor Sundling.

Foto: Rainer Prang / NRK

Leder er Ann Kristin Grødahl, som kom fra partiet Rødt og nå har fristilt seg, samt Edna Henriksen og John Erik Eriksen begge fra Arbeiderpartiet.

I og med at det er Arbeiderpartiet, SV og Kristelig Folkeparti som har flertallet i kommunestyret, har kontrollutvalget blitt beskyldt for å ikke ha noen troverdighet.

Høyres leder, Carl-Victor Sundling, mener vedtaket om å lukke deler av møtene i kontrollutvalget nå svekker troverdigheten ytterligere.

- Jeg kan ikke skjønne annet enn at de forsøker å skjule noe. Det er helt i tråd med det den politiske posisjonen driver med i andre saker i Halden, der de forsøker å unndra saker fra offentlighet, sier Sundling til NRK.

- Åpenheten opprettholdes

Halden kommunestyre

Det oppstod en svært opphetet situasjon, da Halden kommunestyres flertall valgte tre personer til kontrollutvalget i et møte i november i fjor. I det verbale slagsmålet haglet beskyldninger om renkespill og tapt demokrati i Halden. Her diskuterer fra venstre Svein Olaussen (Ap), Mons Hvattum (SV) , Henrik Rød (Frp) og Morten Christoffersen (Krf).

Foto: Anne-Berit Tangen, Halden Dagblad

Leder i kontrollutvalget, Ann-Kristin Grødahl, sier det blant annet er av personvernårsaker at deler av møtet lukkes, og hun føler ikke at vedtaket går ut over utvalgets integritet.

- Det er i praksis ingen endring det som nå skjer. Hva som blir tatt opp i den lukkede delen blir kjent gjennom referatet fra møtet, sier Grødahl til NRK.

Hun bekrefter at saker som tas opp under den lukkede delen kan bli avvist av et flertall i utvalget, men hun frykter ikke at hun blir satt på sidelinjen i sitt eget utvalg, selv om de to øvrige i utvalget utgjør flertallet.

Ann-Kristin Grødahl

- Kontrollutvalget er upolitisk. Jeg kan love det at dersom jeg mener en sak absolutt bør tas opp, og jeg merker at det går politikk i saken, så vil jeg varsle opposisjonen og også media om slike saker, sier Ann Kristin Grødahl.

Foto: Privat

- Jeg har dobbeltstemme, og slik jeg kjenner utvalget tror jeg vi finner gode løsninger, sier hun.

Men Carl-Victor Sundling kan ikke se nødvendigheten av at deler av møtet lukkes.

- Her lager utvalget egne regler, som overstyrer kommunelovens regler, og det blir helt feil, sier han.

-Sov i timen

Flere av politikerne i opposisjonen i Halden kommunetyre har kalt valget av de tre kontrollutvalgsmedlemmene en skandale, og krevd at valget omgjøres.

Blant annet var John Erik Eriksen ikke valgbar , da han fikk plass i utvalget i fjor, fordi han var ansatt i kommunen. Etter 1. april i år var han valgbar, og møtte frem til 1. april ikke i kontrollutvalgsmøtene.

Lovmessig sett skulle hele utvalget ha vært valgt på nytt på grunn av at Eriksen fikk plass i utvalget, men kommunestyrets flertall lot saken passere.

- Her har både opposisjonen og Fylkesmannen sovet i timen, sier Terje Hermansen, leder for Forum for kontrollutvalg i Norge, til NRK.

Han forteller at når det er minst tre personer som krever det, så kan de innen en gitt frist be om lovlighetskontroll av alle vedtak i et politisk organ.

- Slikt sett har oposisjonen forsømt seg i og med at det aldri ble sendt noen lovlighetsklage i denne saken, noe jeg tror de ville ha vunnet frem med, sier Hermansen.

Han sier videre at Fylkesmannen på eget initiativ kan kontrollere lovligheten av alle vedtak.

- Så her kan en si at Fylkesmannen har forsømt seg, særlig hvis dette er kjent gjennom media, sier Terje Hermansen.

Kjenner Halden-saken

Terje Hermansen forteller til NRK at han kjenner til "Halden-saken" og valget av kontrollutvalg fra november 2007.

- Hvor mange som skal sitte i kontrollutvalget er opp til kommunestyret å bestemme. Det vanlige er tre eller fem. Det er ingen lovhjemmel som sier noe om hvem dette skal være, men tradisjonen mange steder er at oposisjonen har lederen, sier Hermansen.

Han sier ellers at det i kontrollutvalgene rundt om i landet varierer hvem som har flertall i kontrollutvalgene, posisjon eller opposisjon.

- Skulle kommunen ønske et ”mer normalt” kontrollutvalg i Halden, må det sittende kastes og nytt velges, men det er det flertallet i bystyret som bestemmer. Ved et eventuelt nyvalg kan alle de sittende velges på nytt i tillegg til nye, sier han.

- Vil ikke ha politikk i utvalget

Opposisjonen frykter at kontrollutvalget med sine tre medlemmer, og en overvekt for posisjonen med to Ap-medlemmer, skal løpe ærend for flertallet i kommunestyret og la være å ta opp forhold, som burde ha vært gransket.

- Det at de nå velger å lukke deler av møtet viser jo nettopp det. Det er en helt uforståelig ordning de legger opp til, sier Carl-Victor Sundling.

Ann-Kristin Grødahl sier hun er åpen for innspill fra opposisjonen, og vil helt klart sette saker på kartet, dersom det kommer innspill.

- Alle har mulighet til å ringe meg når som helst, og jeg ville aldri avvise en sak fra opposisjonen. Så får kontrollutvalget ta stilling til om det er en sak for utvalget eller om saken passer best i andre utvalg, sier hun.

Grødahl understreker at kontrollutvalget ikke skal drive politikk, og at hun ikke vil finne seg i at så skjer i Halden kommunes kontrollutvalg.

- Jeg kan love det at dersom jeg mener en sak absolutt bør tas opp, og jeg merker at det går politikk i saken, så vil jeg varsle opposisjonen og også media om slike saker, sier Ann Kristin Grødahl.