- Dramatisk med den høye ledigheten

Østfold har landets høyeste ledighet sammen med Telemark og Oslo, 4900 østfoldinger står nå uten jobb.

- Her må vi brette opp ermene og gjøre en jobb sier LOs distriktssekretær i Østfold, Ulf Lervik

Ulf Lervik
Foto: Odd Skjerdal/NRK


- Det er ekstra dramatisk med den høye arbeidsledigheten vi har hatt i hele år med en økning i arbeidsledigheten i Østfold.

På landsbasis var arbeidsledigheten i oktober på 2,7 prosent, det er den høyeste siden 2004 hvor 3,3 prosent av arbeidsstyrken var helt ledige.

Europeisk arbeidsmarked

Situasjonen er mer kompleks og vanskelig nå enn for ti år siden, særlig i Østfold, mener Lervik.

- Vi har mange fra Polen og Sverige i vårt arbeidsmarked, flere er løsarbeider og mange jobber for vikarbyråer. I tillegg har vi mange arbeidsplasser i industrien som sliter.

LO i Østfold har hatt møte med Østfoldbenken på stortinget for å drøfte situasjonen med dem. Lervik sier de blant annet ber om at det blir satt av mer penger i statsbudsjettet til tiltaksplasser.

Nye arbeidsplasser

- Det er viktig at arbeidsledige får noe meningsfylt å gjøre. Særlig for ungdommer er det viktig at de ikke er utenfor arbeidslivet lenge.

De nye permitteringsreglene er også et problem, mener Lervik som ber politikerne endre dem igjen. Han viser til at bedrifter i flere tilfeller nå sier opp ansatte framfor å permittere. Det skaper en ond sirkel.

- Når oppgangstidene kommer så mangler man kompetansen. Dermed kan ikke bedriftene bli med i konkurransen.

Lervik etterlyser også en offensiv industripolitikk. Han er skuffet over at regjeringen ikke har satt av penger til forskning og innovasjon i skognæringen, et program blant andre Innovasjon Norge har anbefalt.

Østfolds treforedlingsindustri er stor med blant andre Norske skog i Halden og Peterson, Glomma papp og Borregaard i Sarpsborg. I tillegg er det mange leverandørbedrifter knyttet til denne industrien. Det mener Lervik er et godt utgangspunkt for å skape nye arbeidsplasser gjennom et skogprogram.

- Vi har spilt det inn til Østfoldbenken og håper de klarer å jobbe det inn i budsjettet.