Hopp til innhold

- Dette er skammelig

Tildigere barnehjemsbarn i Skedsmo kan bli avspist med 300.000 kroner i erstatning fra kommunen. Skammelig lavt, mener organisasjoner.

Illustrasjonsfoto barnehjem

I Skedsmo vurderes det å gi tidligere barnehjemsbarn oppreisning for en ødelagt barndom, men erstatningssummen som rådmannen foreslår ligger et hav under det som er vanlig.

Mens Oslo, Bærum og en rekke andre norske kommuner har innført 725.000 kroner som maksimalbeløp, mener rådmannen i Skedsmo at det må holde med 300.000 kroner.

- Dette er altfor dårlig

Kai Stene

Kai Stene.

Foto: Marius Harlem / NRK

Skammelig, mener Kai Stene som leder Prosjekt Oppreisning.

- Jeg synes det er altfor dårlig og jeg synes det er uverdig. Det er skammelig fordi det gir en forskjellsbehandling som de som er mottakere opplever som et nytt overgrep.

Vil få halvparten i oppreisning

Dersom politikerne sier seg enige med rådmannen, vil Skedsmos tildigere barnehjemsbarn få mindre enn halvparten av hva de får i andre kommuner med en oppreisningordning.

Det har ikke lykkes oss å få en kommentar fra rådmannen til det lave beløpet. Men i saksutredningen viser han til at Skedsmo ikke eide barnehjems-institusjoner selv.

Skedsmo er også mindre og har dårligere økonomi enn de store bykommunene som har innført 725.000 kroner som vederlag, står det i utredningen.

- Dette er bortforklaringer

- Bortforklaringer, mener Ola Ødegaard som leder stiftelsen Rettferd for taperne.

- Her er det ikke spørsmål om dårlig eller god økonomi. Det er mange kommuner som er mindre enn det for eksempel Skedsmo er. Jeg kan ikke se noen grunn til at man skal se hen til hvor god råd vi har til å gi erstatning eller ikke.

- Det er spørsmål om moral. Om hvilken moral man har i forhold til disse gruppene som har blitt satt utenfor og som har blitt mye ødelagt på grunn av bortplassering av Skedsmo kommune.

- Det gjelder omsorgssvikt, det gjelder seksuelle overgrep, det gjelder fysisk mishandling mens de oppholdt seg i barnehjem og skolehjem.

Rundt 70 av landets kommuner har innført ordninger der barnehjemsbarna får en unskyldning og en erstatning.

- Sender ut et uheldig signal

Kai Stene er leder for Prosjekt Oppreisning som er et kompetanse- og ressurssenter finansiert av det offentlige for å hjelpe tidligere barnehjemsbarn og kommuner med å finne gode ordninger.

Han tilbyr seg nå å komme til Skedsmo for å gjennomgå ordningen sammen med dem. Slik den skisseres, sender den et uheldig signal til barnehjemsbarna, mener han.