- Dette er en uklok OL-strategi

Nordmenn har en gryende skepsis til et OL i Oslo i 2022. Sentralisering er én av grunnene, mener lederen for Stortingets kulturkomité.

Åpningseremoni Hovinbyen

Blir det OL i Oslo i 2022 kan åpningsseremonien se slik ut om den blir lagt til Hovinbyen.

Foto: Oslo 2022

– Landets hovedstad er jo den delen av landet som vokser fortest og hvor sentraliseringen er sterkest, sier Gunn Karin Gjul, lederen på Stortingets kulturkomité.

Hun tror nettopp sentraliseringen skaper skepsis.

Gunn Karin Gjul (Arbeiderpartiet)

Gunn Karin Gjul (Ap)

Foto: Stortinget

– Flere på Stortinget og folk i andre deler av landet er skeptiske til å bruke enda mer penger, som bidrar til enda mer sentralisering og enda større befolkningsvekst i Oslo, forklarer hun.

Hva tror du er årsaken til at nordmenn er skeptisk til et OL i Oslo? Diskuter nederst i artikken!

– Staten må være i førersete

Lederen for kulturkomitéen er motstander av Oslo-OL i 2022, men var en glødende tilhenger av Lillehammer-OL i 1994.

En av grunnene til det, var at lekene skulle fremme utviklingen i en region som hadde havnet noe i bakevja.

– Den utviklingen har ikke Oslo behov for. Tvert i mot har vi behov for å stagge den enorme veksten som er i Oslo og hindre at du får en stor fraflytting fra resten av landet, sier hun.

I Oslo kommunes analyse av kostnadene ved et Oslo-OL, anslås det et underskudd på ni millarder kroner.

Og det er skattebetalerne landet rundt som må ta mesteparten av OL-regninga, mens Oslo slipper unna med en brøkdel av det arrangementet vil koste.

Byrådsleder Stian Berger Røsland

Stian Berger Røsland (H)

Foto: Anette Holth Hansen/NRK

Målet til byrådsleder Stian Berger Røslands er at Oslo kommune skal betale minst mulig.

– Hvis Norge mener at vi skal arrangere OL i Norge, så må det nødvendigvis være et sted. Et OL er et stort nasjonalt løft. Derfor må også staten være i førersetet når det gjelder finansiering og gjennomføring av et slikt prosjekt.

Byrådslederen vil blant annet forhandle ned kommunens andel av anleggsinvesteringene, som er foreslått til 22 prosent.

– Uklok strategi

En forståelig, men uklok strategi hvis målet er å skape nasjonal OL-entusiasme, mener Gjul.

– Oslo vil jo som alle andre deler av landet bruke minst penger selv og la staten og resten av idretts-Norge betale mer for et OL.

– Er det en klok strategi?

– Hvis Oslo ønsker OL, er det ikke en klok strategi.

2022 er for tidlig

Det er Stortinget som til sjuende og sist avgjør om det blir en ny norsk OL-søknad ved å si ja eller nei til statsgaranti.

En undersøkelse NRK gjorde for en måned siden viste at flertallet i kulturkomitéen er imot Oslo-OL fordi det koster mer enn det smaker.

Gunn Karin Gjul hører med til dem som mener at vinteridrettsnasjonen Norge bør arrangere vinter-OL fra tid til annen, men syns 2022 er for tidlig.

– Idretten står overfor store utfordringer i de kommende årene med hensyn til etterslep av anlegg i hele landet. Vi bør finansiere de først, før vi begynner å tenke på et OL, mener Gjul.

– Uavhengig av hvor et OL plasseres?

– Ja, helt uavhengig av hvor et OL plasseres, avslutter hun.