- Det blir tunnel gjennom Moss

Dobbeltspor gjennom byen er foreslått bygd i første del av nasjonal transportplan.

Irene Johansen

Irene Johansen er godt fornøyd med at både dobbeltspor mellom Ski og Oslo og jernbanetunnel gjennom Moss kom med i nasjonal transportplan.

Foto: Kjell Olav Nordberg / NRK

Arbeidet med dobbeltspor og jernbanetunnel gjennom Moss sentrum starter opp i 2010.

Det ble klart da Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2010-2019 ble lagt fram fredag.

- Veldig fornøyd

- Måten dagens regjeringen har gjennomført NTP i inneværende periode på, gjør at jeg har stor tillit til at tunnelen kommer nå med oppstart i 2010-2013, sier Irene Johansen, stortingsrepresentant for Østfold Arbeiderparti.

Hun var på Moss stasjon fredag formiddag da hovedpunktene i NTP ble presentert.

- Vi har jobbet hardt for å få med tunnelen itillegg til nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski. Vi vet at Follobanen alene koster mellom 12 og 15 milliarder, så er det bra å ha fått med Moss-tunnelen også. Jeg er veldig fornøyd med at regjeringen har hørt på oss og tatt med tunnelen med oppstart i 2010, sier Johansen.

Det er foreløpig vanskelig å si når tunnelen kommer til å stå helt ferdig.

- Det er sagt at dobbeltsporet mellom Sandbukta nord for Moss og Såstad i Rygge skal stå ferdig i tiårsperioden 2010 og 2019. Det er det mest konkrete vi vet, sier hun.

Tunnel før andre trafikkproblemer

Det gjenstår blant annet en del planarbeid før alt er klart.

- Politikerne må også bli enige om hvor tunnelen skal gå mellom Kleberg, som ligger i nærheten av Moss stasjon, og Såstad, så jeg tror vi trenger den tida som er avsatt. Men jeg håper at Moss-tunnelen står ferdig før 2019, sier Johansen.

Og når tunnelen er på plass, kommer det til å gå lettere å løse de andre trafikkproblemene i byen, tror Johansen.

- Da kan bystyret i Moss gå videre med planleggingen og gjennomføringen av trafikkløsningene som politikerne har drøftet. Så nå er det bare opp til Moss bystyre å bli enige om traseen for tunnelen slik at de kan komme i gang med utbygging av det nye veisystemet. Nå er det ikke jernbanen det står på, sier hun.

Utålomdige pendlere

Dobbeltspor mellom Ski og Oslo er også inne i NTP, og i statsbudsjettet for 2009 er det satt av 50 millioner kroner til planlegging.

Bygging av et helt nytt dobbeltspor kommer til å gi mindre forsinkelser både for region- og lokaltogene, og gir også noe redusert reisetid på dagens bane mellom Ski og Oslo.

Kostnadsanslaget for prosjektet er på 11,6 milliarder kroner. Tidligst antatt byggestart for dobbeltsporet vil være 2013, med mulig ferdigstillelse i 2018.

Arbeidet med Ski stasjon kan settes i gang i 2011.

Pendlerforeningen er glade for, men også mistroiske til NTP .

- Vi tror regjeringen har satt av nok penger, men vi tviler på om prosjektet lar seg gjennomføre, sier Willy Frantzen, leder i Østfold pendlerforening.

Irene Johansen skjønner at pendlerne er utålmodige.

- Jeg er utålmodig selv, men det er ingen tvil om at det nå blir satt trøkk på Oslo-Ski. Vi kan være så utålmodige vi vil, men Jernbaneverket trenger tid til både å planlegge og å bygge. Det kan hende at de kan korte ned tiden siden jernbanen er prosjektfinansiert, sier stortingsrepresentaten.