- De frarøver oss skattene våre

Arkeologer har funnet tjuetalls spor etter gravrøvere på fornminnefeltet på Opstad i Sarpsborg.

Linda Nordeide intervju
Foto: Rune Fredriksen / NRK

- Dette er utrolig trist og uforståelig, sier arkeolog Linda Nordeide.

Systematisk gravplyndring

På Opstadfeltet er 47 mål skog ryddet for at publikum skal få ta del i de utgravningene som har blitt gjort siden 70-tallet. Det ser ut til at noen har takket for tilliten med å lete fram gjenstander med metallsøkere, og grave dem opp.

Her er det tidligere funnet smykker, redskaper, beltespenner, kammer, kniver etc. fra bronsealderen og frem til vikingtiden, en tidsalder som spenner over 2.500 år.

Funnene har fortalt mye om hvordan samfunnet da var organisert, hvordan de samhandlet, og hvilke kontaktnett jernalderkulturene hadde.

Grådige spadestikk

I det siste har det dukket opp helt andre funn - små groper gravd i bakken med små spader, vanligvis ca. 15 x 15 centimeter og 20 cm dype, slik at graverne har kommet gjennom torvlaget og ned til gravene under.

Opstadfeltet hull

En av flere oppdagede merker eetter graving med små spader. Antageligvis har ukjente søkt seg fram til gjenstander med metallsøkere, og gravd dem frem.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

- Vi vet ikke hvem, men det er observert folk med metallsøkere her, sier Nordeide, arkeolog for fylkeskommunen.

- Vi oppdaget det mens vi var ute i felt. Da fant vi spor, små groper i bakken. Dette er helt uvirkelig for oss. Det er godt kjent i metallsøkermiljøet at det er ulovlig å gå i et fredet område. Metallsøkerforeningen informerer sine medlemmer godt om hvilke regler som gjelder, opplyser arkeologen.

Lovbrudd

At det som har skjedd er ulovlig er hevet over tvil. Ingen arkeologer har gjort noe på feltet, og ingen andre har hatt tillatelse til å gjøre inngrep på feltet. Området er klart merket som et automatisk vernet fornminneområde, med plakater og skilt på gjerder og grindene til det inngjerdede området.

Historiske tap

Nå kan historiens forvaltere bare spekulere på hva som har blitt funnet, og som trolig er tapt for forskere og historikere.

- Det er stor mulighet for at de har gjort verdifulle funn, som kunne sagt mye om vår kulturhistorie. For eksempel kunne fortalt oss om mennesker på kontinentet i bronsealderen. Det er viktig informasjon i forskningssammenheng, og mange av disse gjenstandene kunen senere blitt stilt ut.

I overkant av 20 slike inngrep er så langt avdekket. Noe som kan straffes både med bøter og fengelsstraff, fylkeskommunenhar politianmeldt det som har skjedd.

- Dette er urolig trist, sier Nordeide.

- Vi ser svært alvorlig på området. Vi sitter i et område vi har brukt store ressurser på å tilrettelegge for publikum over mange år. Det er helt uforståelig at noen kan komme her og frarøve oss de skattene som skal være oss alle til del.

Stjålne gjenstander blir ødelagt

Et annet aspekt, er at det som har blitt gravd opp må behandles av spesialister, ellers vil gjenstandene fort gå til grunne.

Linda Nordeide grav

- Gjenstandene tatt herfra må behandles av eksperter, ellers er de borte på kort tid, sier arkeolog Linda Nordeide.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

Dersom en har gjort funn her ute av metallgjenstander, så tar det ikke lang tid før de blir ødelag av eksponering for luft, hvis de ikke behandles riktig går de rett og slett i oppløsning. om noen år er det kanskje borte, sier Nordeide.

- Har noen sett folk på skattejakt her ute, så ønsker vi informasjon om det.