Hopp til innhold

- Ordføreren har ikke vært bevisst på sin rolle

Venstre i Halden mener ordfører har gitt aksjeselskapet Grense Arena fordeler i forbindelse med Allsang-arrangementer i 2014.

Thor Edquist

KRITISERES FOR Å FAVORISERE. Haldens ordfører, Thor Edquist (H), får kritikk for å ha favorisert aksjeselskapet Grense Arena as i forbindelse med neste års Allsang på grensen.

Foto: NRK

I våres sponset ordfører Thor Edquist (H) aksjeselskapet Grense Arena med 20.000 kroner av egne midler, som han senere trakk tilbake, da det ble satt fokus på sponsingen.

Haldens ordfører inviterte deretter selskapet, som også ønsker å få innpass i Halden ishall, til et eksklusivt møte med de politiske gruppelederne, der Grense Arena fikk snakke om seg og Allsang på grensen, som kommunen ønsker å trekke seg ut av som arrangør etter årets sesong.

Edquist innrømmer også å ha lagt inn et godt ord for Grense Arena hos rådmannen.

Disse og andre forhold har gjort at to av landets ledende eksperter på habilitet mener Edquist må holde seg unna politisk behandling av Grense Arena både i kommunale fora og i egen partigruppe.

- Dette er dårlig håndtert av ordføreren, og jeg er kritisk til handlemåten, sier Venstres gruppeleder Geir Helge Sandsmark til NRK.

Les også:

Geir Helge Sandsmark, Venstre Halden

DÅRLIG HÅNDTERT SAK. - Ordfører må behandle alle aktører likt. Det ser det ikke ut til å ha skjedd i denne saken, sier Venstres Geir Helge Sandsmark.

Foto: Kjetil A. Berg

- Manglende rollebevissthet

- Edquist har lent seg litt vel langt fram, sier Sandsmark.

I motsetning til ekspert i kommunalrett, Oddvar Overå og Erik Magnus Boe, som er professor emeritus med spesialområde forvaltningsrett og rettskildelære ved Universitetet i Oslo - som begge mener Thor Edquist er absolutt inhabil i politisk håndtering av saker der Grense Arena as er involvert, sier Sandsmark at "inhabilitet" er en avsporing.

- Men Thor Edquist burde ikke ha promotert en aktør så sterkt som det han har gjort i forhold til Grense Arena as, sier han.

Geir Helge Sandsmark peker spesielt på møtet tidligere i høst der enkelte ansatte og eiere fra Grense Arena as etter ordførers invitasjon fikk møte de politiske gruppelederne og snakke om seg selv og Allsang på grensen.

Sandsmark har tidligere uttalt til NRK at han synes det var et ubehagelig møte, der han opplevde Grense Arena som pågående i sin markedsføring av seg selv i forbindelse med selskapets ønske om å sikre seg arrangørrollen av Allsang på grensen i 2014.

- Det dreide seg om et offensivt salg, der det ble lagt tidspress på kommunen om å ta en avgjørelse.

Det ble også klart under møtet at administrasjonen er i ferd med å forberede saker knyttet til initiativet fra Grensearena AS, sa Sandsmark til NRK i september i år.

Les også:

Formannskapet i Halden kommune

MÅ SPØRRE OM HABILITET IGJEN. I forbindelse med ordførers involvering i Grense Arena har han i en tidligere runde bedt formannskapet (bildet) ta stilling til sin habilitet. Av svarene i rundspørringen til gruppelederne fra NRK, kan det se ut til at Thor Edquist må spørre formannskapet enda en gang om det samme, i og med at nye momenter er kommet i saken.

Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

Ba om habilitetsvurdering

Da spørsmålet om Thor Edquists habilitet ble reist i september i år var det primært knyttet til hans sponsing av aksjeselskapet Grense Arena as.

Ordføreren ba så om en habilitetsvurdering fra advokat Jostein Selle i Kommunenes Sentralforbund. Rundt 24 timer etter å ha mottatt henvendelsen kunne Selle melde tilbake til Edquist, at hans engasjement og sponsing av Grense Arena as - der Thor Edquist ikke sitter med eierandeler, ikke gjorde ham inhabil i forhold til å håndtere politiske saker knyttet til selskapet .

Deretter la ordføreren saken frem for formannskapet, som heller ikke fant at hans sponsing av aksjeselskapet gjorde ham inhabil.

I bakkant av evalueringen av Selle og formannskapets vurdering har Halden-ordføreren invitert Grense Arena til politikermøte med gruppelederne, og Edquist innrømmer også å ha lagt inn et godt ord for Grense Arena as hos rådmannen.

I tillegg har Thor Edquist rost eventselskapets eiere og selskapets ide om å være en aktiv kultur- og konsertarrangør på sine egne bloggsider.

Ordføreren er medlem i Haldens klub, der også flere av Grense Arena as eiere er medlemmer, og han har sittet i samme styringsgruppe for Allsang på grensen, som to av de ansatte i Grense Arena as.

- Dersom det kommer en relatert sak opp i et politisk organ, så kan det være naturlig at habilitetsspørsmålet blir vurdert en gang til, sier Geir Helge Sandsmark til NRK.

Les også:

Allsang på grensen, Halden

KOMMUNEN UT. Millionene har rullet for Halden kommune fra 2007 til i år. I 2014 gir kommunen 1,6 millioner kroner i støtte og har ikke lenger formell status som arrangør.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

- Har ikke likebehandlet

Da sammenslutningen Fredriksten Arena dukket opp som interessert i å konkurrere med Grense Arena as om å ta over som arrangør av Allsang på Grensen fra neste år, ble sammenslutningen aldri invitert til møte med politikerne, slik Grense Arena var blitt.

- Ordføreren er den øverste politiske lederen for kommunen og representerer kommunen utad. Da må han være bevisst på at alle aktører blir behandlet likt, og at det er hele kommunen han hele tiden representerer, sier Sandsmark.

Ser det ut til at alle har blitt behandlet likt i forhold til denne saken?

- Nei, denne saken var ikke helt bra, sier Sandsmark.

På forespørsel om han tror denne saken vil skade kommunens omdømme og folks tillit til politikerne i Halden, svarer han

- Som et engangstilfelle er dette en uheldig episode. Det som er viktigere i denne sammenheng er hvordan tilsvarede saker håndteres for fremtiden, sier Venstre-lederen.

Les også:

- Ferdig med saken

Uttalelsene fra ekspert i kommunalrett, Oddvar Overå og Erik Magnus Boe, som er professor med spesialområde forvaltningsrett og rettskildelære, er ikke til å ta feil av.

Overå er klar på at det å gi gaver til et privat selskap er et initiativ som bragte ordførereren i Halden over grensen for hva man kan kalle habil.

- Vitner om manglende rollebevissthet fra ordføreren

Venstre-leder i Halden Geir Helge Sandsmark

- Man kan også si, at når en person er opplagt inhabil, er det litt smakløst at vedkommende skal være med i behandlingen av saken i partigruppemøtene. Jeg synes når du begynner å sponse av egen lomme, da er du over grensen, sa Overå til NRK i høst.

Erik Magnus Boe mener selve sponsingen er veldig spesiell, og han mener ordføreren ved sin opptreden i forhold til Grense Arena as har svekket tilliten til sin egen upartiskhet.

NRK har spurt Thor Edquist om han kan leve med, at to av landets fremste eksperter på habilitet mener han har satt seg i en uheldig situasjon i forhold til Grense Arena as, og om han på eget initiativ vil be kontrollutvalget se nærmere på saken.

- Jeg har svart på de samme spørsmålene fire ganger før og er ferdig med saken. Viser til tidligere svar og artikler på NRK, skriver Haldens ordfører i en epost til NRK.

Les også:

Odd A. Sæthre

KLART INHABIL. Pensjonistpartiets Odd A. Sæthre mener Edquist burde erklært seg innhabil.

Foto: Rainer Prang / NRK

Sprikende oppfatning av habilitet

Flere politiske partier i Halden enn Venstre er misfornøyd med det de mener er en favorisering av selskapet Grense Arena as, som neste år overtar som arrangør av Allsang på grensen kommunen har stått for siden oppstart i 2007.

Det politiske flertallet i det 49 representanter store kommunestyret i Halden utgjøres av Høyre, Venstre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti. Miljøpartiet De Grønne tilhørte denne fløyen inntil i våres, men brøt ut.

Opposisjonen består av Ap, Frp, SV og Pensjonistpartiet.

Per Egil Evensen, Frp Halden

VIL HA ORIENTERING. - Frp avventer politisk behandling av Grense Arena og mener ordføreren bør redegjøre, sier Per Egil Evensen.

Foto: Kjetil Berg

I en rundspørring NRK har gjort til øvrige partier i kommunestyret i Halden unntatt Høyre og Venstre er svarene svært sprikende.

Gruppelederne er spurt om Halden kommunes ordfører kan fortsette å behandle saker i kommunen knyttet til Grense Arena as, når habilitetseksperter mener han ikke bør gjøre det.

Gruppelederne er også bedt om å svare på om de kommer til å ta noe initiativ til en gransking av Thor Edquist, for å få bragt på det rene om alt har gått riktig for seg i forhold til Grense Arena as.

Les også:

Habil eller inhabil?

- Jeg mener at Thor Edquist ikke er inhabil i saken. De pengene han donerte til GrenseArena AS har han fått tilbake. Han hadde hverken da eller nå noen egeninteresse i saken.

Han har tatt sin habilitet opp med formannskapet, som har erklært han for habil. Selv har Thor Edquist hatt kontakt med jurister i saken som mener at han ikke er inhabil, sier Senterpartiets Anne-Kari Holm.

Per Kristian Dahl

LEGGE FRAM FOR FORMANNSKAPET. Halden Arbeiderpartis Per Kristian Dahl mener et initiativ til en gransking eventuelt bør komme fra kontrollutvalget.

Foto: Camilla Næss / NRK

- Ordføreren bør selv vurdere sin habilitet dersom det kommer en sak hvor nevnte organisasjon behandles. Hans vurdering av sin habilitet legges til grunn for å videre behandling av habilitet eller ikke, sier SVs Frithjof Dahlen, som sier han som gruppeleder i SV ikke kommer til å ta noe initiativ til gransking.

- Pensjonistpartiet mener at ordfører er innhabil i nevnte sak, sier partiets leder Odd A. Sæthre.

- Vi vil avvente til det kommer en politisk behandling av Grense Arena. Inhabiliteten er vel ikke helt åpenbar, men det er vel på sin plass at ordføreren redegjør for den i politisk møte, sier Frps Per Egil Evensen.

- Dette er klønete gjort av Edquist. Tanken var god, men dette slår veldig rart ut, og det ser ut til at ordfører har plukket seg ut noen på forhånd. Noen fikk fordeler, før det ble anbudsrunde, sier Miljøpartiet De Grønnes Vibeke Julsrud.

- Om ordføreren er habil eller ikke bør han spørre formannskapet om. Så vil formannskapet vurdere ordførerens habilitet på lik linje som de gjør når andre vurderer sin habilitet, sier Aps Per Kristian Dahl.

Han mener et initiativ til en gransking eventuelt bør komme fra kontrollutvalget.

Kristelig Folkepartis svarte ikke tilbake på spørsmålene i rundspørringen.