- Byrådet ga etter for press

Bystyrepolitiker mener byrådet har gitt etter for press. HAV Eiendom truet med å stanse Bjørvikautbyggingen hvis de ikke fikk viljen sin.

Sørenga i Oslo
Foto: Falch, Knut / Scanpix

Den nye bydelen i Bjørvika skal stå ferdig i 2017, og blant annet inneholde 5000 nye boliger.

HAV Eiendom, som i sin helhet eies av Oslo Havnevesen, er den største tomteeieren i området.

De eier blandt annet Sørengautstikkeren, en av de mest attraktive eiendommene i Bjørvika. her har det stått mellom to utbyggingsforslag, et fra Snøhetta og et fra LPO.

HAV eiendom har sagt tydelig i fra at de ønsker seg LPOs forslag som innebærer den største utbyggingen.

Jobbet med ett alternativ

I september sendte HAV Eiendom et hemmeligstemplet brev til byrådslederen i Oslo, hvor de skriver at de vil instille driften, dersom de ikke får viljen sin i Bjørvika.

Det ville bety full stans i all utbygging i områder inkludert senketunnellen, skriver Dagbladet

I oktober besluttet bystyret, etter forslag fra byrådet, at man skulle jobbe videre med kun ett prosjekt her nemlig LPOs, som HAV eiendom ønsket seg.

Akhtar Chaudhry, som sitter i byutviklingskomiteen for SV, mener byrådet har gitt etter for press.