- Bryter interne varslingsregler

Fagforbundet i Halden mener kommunalsjef bryter kommunens egne varslingsregler, når han sier Fagforbundet sprer frykt ved å fortelle om det de mener er dårlig brannberedskap.

Brannvesen

Konflikten mellom Fagforbundet i Halden kommune og ledelsen i kommunen trappes opp. Fagforbundet hevder kommunalsjefen bryter kommunens egne varslingsregler, når han kritiserer Fagforbundet for å forsøker å skape splid og usikkerhet i lokalsamfunnet.

Foto: Rainer Prang / NRK

Utspillet fra Fagforbundet i Halden kommune kommer etter at forbundet mandag hevdet at brannsikkerheten i Halden kommune er truet som følge av langvarige konflikter og stridigheter internt i Halden brannvesen.

Åsmund Bråtekas, kommunalsjef teknisk og kultur, gikk kritikken i møte og mente Fagforbundet gjennom slike utspill forsøkte å skape splid og usikkerhet i lokalsamfunnet.

- Bryter kommunale varslingsregler

Fagforbundets nestleder i Halden kommune, Arne Helgestad, og styremedlem Per Lie er kritiske til kommunalsjefens håndtering av at Fagforbundet varsler om det forbundet mener er usikkerhet rundt brannberedskapen i kommunen.

Til Halden Dagblad sier Lie og Helgestad at kommunalsjefen bryter kommunens eget reglement og retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold.

I Halden kommunes "varslingsplakat" står det blant annet:

"Varsling er bra, både for Halden kommune som arbeidsplass og for samfunnet for øvrig, fordi kritikkverdige forhold kan rettes opp. Ansatte som er villige til å varsle er en viktig ressurs for Halden kommune".

Fagforbundet mener at de gjennom flere år har forsøkt å peke på interne forhold i brannvesenet av indre stridigheter og diskusjoner om godtgjørelse, som gjør at mannskaper har mistet motivasjonen til å stille opp til innsats når de har frivakt og blir kalt inn som ekstramannskap til branner.

- Åsmund Bråtekas bryter vedtatte varslingsrutiner i Halden kommune når han urettmessig angriper Fagforbundet, som har gjort sin rett og plikt når de varslet om kritikkverdige forhold, sier Arne Helgestad til Halden Dagblad.

- Henger ut ansatte

Bråtekas sier til NRK at han aldri fått noen varsling på dårlig brannsikkerhet i Halden.

- Så jeg bryter ikke noen varslingsrutiner, sier han.

Bråtekas mener det er stikk i strid med realiteten når Fagforbundet henger ut samtlige ansatte i Halden brannvesen som uansvarlige og inkompetente ved å si at brannsikkerheten i Halden er trua.

- Det finner jeg ikke meg i, brannmannskapene i Halden er pliktoppfyllende og flinke, sier han.

Arne Helgestad sier til NRK at Bråtekas forsøker å snu saken på hodet.

- De fleste av brannmannskapene er medlemmer i Fagforbundet og er godt kjent med hvor skoen virkelig trykker på brannstasjonen. Mannskapene gjør en flott innsats, men er ikke verdsatt av sin arbeidsgiver fullt ut, sier Helgestad.

Han mener det blant annet vises ved at de ikke får noen godtgjørelse for å bære med seg en personsøker i fritiden sin, og at kritikkverdige forhold brannledelsen står bak ikke blir grepet fatt i fra arbeidsgivers side.

Konflikten tilspisses

Fagforbundet har fulgt opp sine uttalelser til media om manglende brannsikkerhet fra mandag denne uken med et møte i Fagforbundets seksjon samferdsel og teknisk (SST) tirsdag.

Etter møtet ble det sendt ut pressemelding til lokale medier om forholdene ved brannstasjonen Fagforbundet mener er kritikkverdige.

Helgestad er leder for denne seksjonen, mens Lie er sekretær.

Fredag tilspisset konflikten med Halden kommunes kommunalsjef Åsmund Bråtekas seg ytterligere ved at Fagforbundet reiste kritikk mot ham og pekte på at Bråtekas bryter "Varslingsplakaten" som Halden kommune vedtok tidligere i år.

- Fagforeninga må slutte å manipulere, og heller opptre sannferdig og innenfor folkeskikken, sier Åsmund Bråtekas til NRK.