Hopp til innhold

- Brøt ikke taushetsplikten

Brevet som barnevernsansatte i Oslo kommune kan få sparken for å ha skrevet, ble vurdert som helt greit av bystyrets sekretariat. Nå har saken havnet på regjeringens bord.

Brevet ble skrevet i juni av fire tillitsvalgte i Barne- og familieetaten. De ønsket å varsle bystyrets helse- og sosialkomité om det de mente var kritikkverdige forhold i barnevernet.

Les også: Trues med sparken

Brøt taushetsplikten?

Nå har de fått brev fra ledelsen i Barne- og familieetaten med trussel om at de kan miste jobben. Årsaken er at de angivelig skal ha brutt taushetsplikten da de sendte sin bekymringsmelding til Oslos fremste sosialpolitikere.

Alle brev som kommer inn til bystyret, blir imidlertid vurdert før de videreformidles. Det skjedde også i dette tilfellet, uten at bystyrets sekretariat fant grunn til å reagere.

– Vi vurderer denne typen henvendelser rutinemessig ut fra om de må unntas offentlighet eller er underlagt taushetsbestemmelsene, sier Hans-Olav Toft, komitésekretær for helse- og sosialkomitéen.

Anonymt nok

– I dette tilfellet mente vi at opplysningene var godt nok anonymisert til at brevet kunne videreformidles åpent, sier Toft.

Som en automatisk følge av dette, ble også brevet lagt ut på Oslo kommunes nettsider som en del av saksdokumentene til helse- og sosialkomitéen. Det ble imidlertid fjernet i går etter ordre fra byrådsavdeling for kultur og utdanning, som har ansvar for barnevernet.

KrF reagerer

I dag har også Kristelig Folkeparti på Stortinget engasjert seg i saken. Vararepresentant for Oslo, Even Westerveld, har skrevet følgende til barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken:

«Fire barnevernansatte i Oslo har varslet bystyret om at vanskeligstilt ungdom blir feilplassert i barnevernet. De ansatte ønsket å dele sin bekymring for ungdommene med bystyret og varslet derfor bystyret gjennom et brev. Nå blir de truet med oppsigelse og anklaget for å ha brutt taushetsplikten, på tross av at de har anonymisert personopplysningene i brevet.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at ansatte kan varsle om kritikkverdige forhold i barnevernet uten å risikere å miste jobben?»