- Blir for stort og dominerende

Oslo kommune må vurdere om det nye Munchmuseet i Bjørvika bør bygges uten at Stenersenmuseet blir med på lasset.

Lambda
Foto: HAV Eiendom

Det er krefter i Arbeiderpartiet som tar til orde for dette. Partiets fraksjonsleder i byutviklingskomitéen, Tone Tellevik Dahl, frykter at det samlokaliserte Munch- og Stenersenmuseet blir for stort og dominerende.

Tone Tellevik Dahl

Tone Tellevik Dahl.

Foto: Kristin Mehlum / NRK

- Det er et stort og monumentalt bygg. Det er høyt. Det skygger for viktige deler av byen som Ekebergskrenten. Vi er bekymret for om vi i det hele tatt vil se operaen hvis vi er oppe på skrenten.

- Det er jo stikk i strid med reguleringsplanen for Bjørvika, hvor intensjonen er at høydene skal trappes ned fra Barcode mot sjøen.

- Kommunen må tenke nytt

Frykten for at den 14 etasjer høye glasskolossen kloss inntil operaen skal bli for stor deles av fagmyndighetene.

Plan- og bygningsetaten anbefaler at vinnerprosjektet Lambda kuttes 15 meter i lengden. Byantikvaren vil dessuten kappe to etasjer i høyden. Skulle dette gi museet plassproblemer, må kommunen tenke nytt, sier Tone Tellevik Dahl.

- Jeg tror vi kanskje også må tenke oss om når reguleringsplanen kommer hvorvidt vi faktisk skal ha både Munch og Stenersen inn i det museet. Det kan være at bygget sin utforming ikke tillater det arealmessig.

Her skal glasskolossen ligge

Video nsps_upload_2009_8_14_18_44_55_2285.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Trykk på bildet for å se video.

- Dette er helt uaktuelt

Torger Ødegaard

Torger Ødegaard.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Tellevik Dahl presiserer at dette foreløpig er en tanke som ikke er forankret i partiorganer, men det er mange toneangivende Arbeiderparti-politikere som mener det samme. Kulturbyråd Torger Ødegaard fra Høyre derimot avviser idéen blankt.

- Nei, det mener jeg er helt uaktuelt. Jeg mener at Munch og Stenersen hører sammen. Stenersen har jo en viktig Munch-samling som nå er i Munch-museet.

- Det finnes også en del kunstfaglige og praktiske begrunnelser for at det er fornuftig å samlokalisere disse samlingene.

Men er det ikke et faktum at Munch- og Stenersenmuseet kan få plassproblemer dersom Lambda må slankes betydelig?

- Nei, da må man kompensere det på annet vis. Hvis det må slankes et sted, så kan man jo øke det et annet sted. Dette har vi nå god tid til å gå igjennom i forbindelse med arbeidet med reguleringplanen og forprosjektet.

Tone Tellevik Dahl understreker at det ikke er meningen å la Stenersenmuseet i stikken og la det bli i dagens uhensiktsmessige lokaler i konserthuset.

Kunstnerne er også uenige

Og det er ikke bare politikere som er uenige om dette, også kunstnere har sine helt forskjellige meninger om dette. Bjørn Opsahl som for tiden stiller ut på Stenersen mener absolutt museene bør være samlet.

- Jeg mener samlokaliseringen av disse to samlingene er optimalt fordi man da har muligheten til å gå og besøke Munch sine verker under ett tak.

- Og det er bra at det er nærme Sentralbanestasjonen som er knutepunktet for fly, tog og buss. Dessuten tror jeg det kommer til å bli en turistmagnet som er et løft for Oslo, sier Bjørn Opsahl.

- Bør holdes adskilt

Men Ulf Nilsen, en samtidskunstner som skal stille ut på Stenersen til høsten, synes definitivt at museene skal holdes adskilt.

- Ved å ha de adskilt gir det museene en større tyngde til å profilere seg. Jeg er for at ting skal være på hvert sitt sted.

- Dette er jo et klassisk eksempel på at man skal lage et varehusprinsipp av alle ting. Hver etasje har sitt eget museum.

- Dette er bakstrebersk

Et forslag er at Stenersen flytter inn i Munch- museets gamle lokaler på Tøyen. Her er også de to kjente kunstnerne uenige.

- Jeg synes det er litt bakstrebersk å flytte Stenersen opp til Tøyen og Munch ned til Bjørvika.

- Jeg synes at når man først skal gjøre dette her, så bør man gjøre det ordentlig og få alt under samme tak i dette fantastiske, nye bygget, sier Bjørn Opsahl.

- Jeg synes ikke det er så avskrekkende. Det er absolutt en idé. Det er det, sier Ulf Nilsen.


Hva mener du?