Hopp til innhold

- Ambulansetjenesten må skjerpes

Helse- og sosialombud Petter Holm mener både rutiner og praksis i ambulansetjenesten kan være for dårlig.

Illustrasjonsfoto.
Foto: Bendiksby, Terje / Scanpix

- Det er helt åpenbart at de må se på både rutinene sine og hvordan de praktiserer disse rutinene, sier Holm.

Fylkeslegen skal granske hendelsen der ambulansepersonell  forlot en mann som var blitt slått ned i Sofienbergparken.

For høy terskel

Helse- og sosialombudet mener det er for vanskelig å få ambulanse når man ringer til AMK-sentralen.

- Jeg har flere saker på mitt kontor som viser at det er for høy terskel for å få ambulanse, sier han.

En kvinne døde som følge av at ambulanse ikke ble sendt, og en mann måtte gjennom en stor mageoperasjon etter at AMK vurderte det slik at han ikke trengte øyeblikkerlig hjelp.

 

Pasientombud Petter Holm

Helse- og sosialombud Petter Holm.

Foto: Sigmund Haugedal / NRK

Grov feil

Holm understreker at han ikke kjenner ambulansepersonellets rutiner, men er klar på at det er noe galt med enten rutinene eller oppfølgingen. 

- I denne saken er det åpenbart at ambulansepersonellet har gjort en grov feil. Derfor må man se på både rutinene og praksisen, sier han.

- Bør rykke ut oftere

På pressekonferansen etter hendelsen i Sofienbergparken mandag, sa sykehusledelsen at det ofte skjer at ambulansen ikke tar med seg en person som har ringt.

Ombudet mener dette bør endret.

- Det er bedre å rykke ut og å ta med seg en person for mye enn en for lite. Det viser denne saken, sier han.

- Granskingen vil vise sprik

Fylkeslegen skal granske ambulansepersonellets opptreden i Sofienbergparken, samtidig som sykehuset setter i gang en egen ekstern gransking.

 - Granskingen vil antakelig komme til en annen konklusjon enn den ambulansepersonellet og sykehuset har kommet til. Det er stort sprik mellom sykehusets forklaring og det publikum sier og filmopptakene viser, sier Petter Holm.