- Uforsvarlig havnedrift

Hovedverneombud i Halden kommune krever bedre sikkerhet for havneansatte. Mener kommunen opptrer ansvarsløst.

Halden havn

Hovedverneombudet i Halden kommune, Hans Erik Groth, er også verneombud for ansatte i havna. Han sier personellmangelen gjør at det i stor grad går ut over det sikkerhetsmessige i arbeidet, og nevner havnevesenet som en utsatt avdeling.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Svært ofte er det bare én fast ansatt til stede. Uteseksjonen i havnevesenet består nå bare av meg i en 50 prosent stilling og én person til, sier Hans Erik Groth til Halden Dagblad.

Han er hovedverneombud i Halden kommune og verneombud for de havneansatte.

Havnevesenet er bemanningsmessig redusert med to fast ansatte.

- Vi har et par midlertidige vikarer, men etter min oppfatning er ikke det holdbart sikkerhetsmessig. Her kreves det kurs og opplæring, sier Hans-Erik Groth.

Hans Erik Groth

Hovedverneombud Hans Erik Groth mener forholdene i Halden havn er uholdbare og ansvarsløse.

Foto: Rainer Prang / NRK

Ansvarsløse forhold

Groth peker på det han mener er ansvarsløse og uholdbare forhold i et brev til til Halden kommune, ved kommunalsjef Åsmund Bråtekas.

-Etter tilbaketrekking av ansettelse 1 fast stilling som fagarbeider i havnevesenet, er driften uforsvarlig og ansvarsløs på grunn av personellmangel, skriver Groth til kommunen.

Han peker på at personellmangelen gjør at det i stor grad går ut over det sikkerhetsmessige i arbeidet, og nevner havnevesenet som en utsatt avdeling.

La ned forbud

Lys Line i Ringdalsfjorden

I skipsleden fra Halden ut Ringsdalfjorden (bildet) er det mange lykter og fyr som skal vedlikeholdes. Etter reglene skal det minimum være tre stykker på jobb, når vedlikeholdsarbeid gjøres fra flåte eller båt.

Foto: Rainer Prang / NRK

Det skal være minimum to personer under arbeid på kaikant, og det skal være minimum tre stykker når det arbeides fra flåte eller båt.

Fra Halden havn og ut til Singlefjorden er det en rekke lykter og sjømerker, som skal vedlikeholdes. I tillegg kommer Iddefjorden.

Strømmen er sterk og værforholdene ikke alltid av de beste.

- For noen år siden la jeg ned forbud om at man skal jobbe alene på kaikanten, i båt, på flåte eller eventuelt på fyr, sier Groth til Halden Dagblad.

Verneombudet har rett til å stanse farlig arbeid, og han utelukker ikke at dette kan skje i havnevesenets tilfelle.

Må ha autorisasjon

Fyrlykt

De som skal stå for vedlikehold og reparasjon av sjømerker, fyr og lykter må være autorisert av Kystverket.

Foto: Rainer Prang / NRK

Havnevesenets arbeid omfatter også reparasjon av lykter på promenadebrygger og bobleanlegg.

Fyr- og lyktetjenesten i skipsleden til og fra Halden vil også i stor grad falle ut da man skal være autorisert av Kystverket.

- Det vil også bli et problem med opptak og utsetting av fortøyningsbommer på vår og høst, da man skal være minimum fire stykker på grunn av løftebelastninger og stor risiko for skader, skriver Groth til kommunen.

Lover svar

Hans Erik Groth peker på at det er av sikkerhetsmessige årsaker at han tar opp saken med kommunen.

- Skal man ha en trygg og god arbeidsplass, må man ta hensyn til sikkerhet og risikovurderinger. Og generelt sett er et havnevesen ofte en usikker og noen ganger farlig arbeidsplass, sier han til Halden Dagblad.

Kommunalsjef Åsmund Bråtekas, som har ansvaret for enhet eiendom og havn, hadde få kommentarer til brevet fra hovedverneombudet, da Halden Dagblad kontaktet ham.

- Groth skal få svar på dette brevet i løpet av denne uken, sier Bråtekas.