- Opptatt av Nexans konkurransevilkår

Samferdselsministeren lover å følge opp undervannstersklene ved Svinesund.

Kabelskipet M/S North Sea Giant

SLITER MED TRANSPORTEN. Kablene til og fra Nexans fabrikk i Halden går gjennom trangt og grunt farvann ved Svinesundbruene.

Foto: Rainer Prang / NRK

I mange år har det vært påpekt at undervannstersklene ved Svinesundsbruene er en hindring for de store kabelskipene, som går til og fra Nexans kabelfabrikk på Knivsø i Halden.

Det er ikke mange meterne på det grunneste, og de aller største skipene sliter med å komme inn og ut av Ringdalsfjorden.

Østfold Aps 1. varamann til Stortinget, Wenche Olsen, har nå purret den nye samferdselsministeren og han lover å følge opp.

Les også:

Wenche Olsen

PURRET MINISTER. Østfold Aps 1. varamann til Stortinget, Wenche Olsen, ønsket fortgang i terskel-saken.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

Purret på saksgangen

Svenske myndigheter har så langt nektet å vurdere å fjerne undervannstersklene ved Svinesund.

Iddefjorden med tilhørende terskler i Ringdalsfjorden er i et "Natura 2000"-område, og er dermed vernet av EU.

Wenche Olsen har i flere omganger jobbet med terskelspørsmålet i samarbeide med Nexans og LO, og stilte tidligere i måneden samferdselsministeren spørsmål rundt saksgangen i kontakten med de svenske myndighetene.

- I våres var ledelsen ved Nexans, LO i Østfold og LO i Vest-Sverige samlet. Vi hadde en god dialog, sier Olsen til NRK.

På bakgrunn av samtalene i møtet med svenskene ble det bestemt, at en henvendelse fra landshøvdingen i Västra Götaland, der han beskrev overfor norske myndigheter hvike krav svenskene har for å fortsette diskusjonene om tersklene.

- Jeg etterlyste oppfølgingen av møtet i Sverige og selve saken overfor ministeren, sier Wenche Olsen.

Les også:

Ketil Solvik-Olsen

TAR SAKEN PÅ ALVOR. - Jeg er opptatt av at bedriften Nexans skal ha best mulig konkurransevilkår, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

- Flere utredninger

Wenche Olsen stilte følgende spørsmål til skriftlig besvarelse fra fiskeriministeren:

Har Kystverket mottatt et brev fra landshövdingen i Västra Götalands län vedrørende tersklene i Ringdalsfjorden/Iddefjorden, og vil i så fall ministeren sørge for at det gjennomføres en konsekvensundersøkelse?

Om konsekvensundersøkelsen er positiv vil ministeren søke svenske myndigheter om å få redusert tersklene?

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har fra i oktober i år også fått Kystverket som ansvarsområde, og han svarer Olsen:

"Kystverket har vært i kontakt med Länsstyrelsen i Vestra Götalands län, både muntlig og skriftlig, for å avklare hvilke utredninger svenske myndigheter anser vil være nødvendig på norsk side for at man skal kunne ta en beslutning i spørsmålet om utbedring av innseilingen til Halden.

Länsstyrelsen har bekreftet at de har mottatt anmodningen fra Kystverket og har opplyst at de vil komme tilbake til saken."

Les også:

Kabelskipet M/S North Sea Giant

VIKTIG FOR HALDEN. Nexans fabrikk i Halden er en viktig arbeidsplass, der rundt 800 personer er sysselsatt.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Opptatt av Nexans

Kystverket avventer, ifølge Solvik-Olsens svar, en fullstendig oversikt over hva som skal til av nye konsekvensutredninger, for å komme videre.

Fra svensk side har man i sammenheng med terskel-spørsmålet gitt uttrykk for frykt for forurensning av vestkysten, hvis tersklene tas ned.

Det er også hevdet at bunnmarken som vokser på tersklene, vil kunne forsvinne om tersklene tas vekk eller kappes ned på.

- Når Kystverket får svaret fra de svenske myndighetene vil de gi sin anbefaling om nødvendige og mulige tiltak til Samferdselsdepartementet.

Jeg er opptatt av at bedriften Nexans skal ha best mulig konkurransevilkår. Når svaret fra svenske myndigheter og Kystverkets anbefaling foreligger vil jeg vurdere videre fremdrift i saken, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i sitt svar til Wenche Olsen.

Les også:

- Lang vei å gå

Fra møtet i våres Wenche Olsen viser til mellom blant annet svensk og norsk LO fremkom at det er en lang vei å gå før det kan fattes noen endelig beslutning på svensk side av grensen rundt tersklene.

- Det er snakk om nye konsekvensutredninger, og det er svenskene som setter vilkårene for hva som skal utredes. Deretter skal sakene behandles i Västra Götaland, og trolig må spørsmålet opp på regjeringsnivå.

I og med at dette er et område vernet av EU, skal saken trolig også behandles der før man vet om det kommer en endelig godkjenning eller et endelig avslag, sier Wenche Olsen til NRK.

Se M/S North Sea Giant taues baklengs inn Ringdalsfjorden: